Stajyerlerin SGK İşlemleriStajyerlerin SGK İşlemleri
Merhaba. Stajlar genel olarak 2’ye ayrılır; zorunlu staj ve İsteğe bağlı staj şeklinde.
Zorunlu Staj

*Zorunlu stajda SGK işe giriş bildirgesi okul tarafından 19-Stajyer sigortalılık kodu ile yapılmaktadır. Burada İşverenin yapacağı herhangi bir şey yoktur. Sadece öğrenciden SGK işe giriş bildirgesinin fotokopisini isteyip dosyasında saklamalıdır.

*Zorunlu stajda stajyere ödenen ücretten hiçbir yasal kesinti yapılmaz, gönüllü stajyerin almış olduğu ücret tüm yasal kesintilere tabidir.

* Zorunlu stajda Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi ödenmediğinden emeklilik hesabında staj dönemi sigorta başlangıç tarihi kabul edilmez, prim gün sayısı dikkate alınmaz.

*Zorunlu stajyerler, sadece Kısa Vadeli Sigorta Kolları kapsamında sigortalı olurlar. Kısa vadeli sigorta kolları ise İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık durumlarını kapsamaktadır.

İsteğe Bağlı Staj

*İsteğe bağlı stajda SGK işe giriş bildirgesi işveren tarafından 1-Tüm Sigorta kollarına tabi sigortalılık kodu ile yapılmaktadır.

*İsteğe bağlı stajda Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi ödendiğinden emeklilik  prim gün sayısı dikkate alınır.

* İsteğe bağlı stajyerler, normal sigorta girişi yapıldığı için Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi, Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi ve Genel Sağlık Sigortası primi gibi tüm sigorta kollarına tabiidir.

Stajyerlere Ücret Ödenmesi

Teknik eğitim veren lise ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören kişilere staj yapması halinde ( Zorunlu Staj), yirmi ve üzeri personeli olan işyerleri tarafından en az aylık net asgari ücretin %30’u, yirmi kişiden az personeli olan işyerleri ise en az aylık net asgari ücretin %15’ i kadar ücreti ödemekle yükümlüdür ve bu kişiler için vergi kesintisi yapılmamaktadır.

İsteğe bağlı stajyerler normal çalışan olarak değerlendirildiği için en az asgari ücret ödemesi yapılması gerekmektedir.
Stajyerlerin İşten Çıkışı

Stajyerlerin işten ayrılış bildirgesi düzenlenirken aşağıdaki çıkış türlerinden yararlanılabilir;

05. Belirli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi,

22.Diğer Nedenler

Sözleşmenin, stajın ve çalışmanın içeriğine göre en uygun çıkış kodu seçilmelidir.

Saygılarmla,
iKMania

2 yorum:

  1. Meslek lisesinde okuyup şirketimizde zorunlu staj yapan arkadaşlara asgari ücretin %30'u kadar maaş ödemesi yapacağız. Ancak herhangi bir SGK yapılması söz konusu mu? Ya da banka üzerinden mi ödeme yapmalıyız?

    YanıtlaSil
  2. Tüm ödemeler yasallığa uygun olarak banka üzerinden yapılmalıdır. Bunun dışında meslek lisesi öğrencileri için okul zaten SGK girişini yapmaktadır.

    YanıtlaSil