Fazla Mesai Takip ÇizelgesiFazla Mesai Takip Çizelgesi


Merhaba. 4857 sayılı İş Kanununa göre haftalık çalışma saatleri süresi en çok 45 saattir. Bu 45 saatlik çalışma çeşitli şekillerde bölünebilir. 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer. Günlük çalışma süresi ise en fazla 11 saattir. Buna göre, haftalık normal çalışma süresi işyerlerinde denkleştirme esasıyla, günlük 11 saati aşmamak koşulu ile haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılabilir. 

Ara Dinlenmesi Süreleri Ne Kadardır?

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
a-4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
b-4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dahil) süreli işlerde 30 dk.,
c-7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat,
Ara dinlenmesi verilir

Fazla Çalışmanın Sınırları Nedir?

Fazla Mesai yılda 270 saati, ayda 90 saati, günde 3 saati geçemez.  Haftalık 45 saati aşan çalışmalar ile haftalık 45 saatin aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın 7.5 saati aşan gece çalışmaları ve 11 saati aşan gündüz çalışmaları da fazla çalışma sayılmaktadır.

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

* FAZLA MESAİ HESAPLAMA
BRÜT / 225'e Böl. 1 saatlik Ücret
1 saatlik Ücret * Fazla Mesai Saati
Çıkan Sonuç * 1.5 = FAZLA MESAİ TL

Fazla Mesai Takip Çizelgesi Nedir?

Fazla mesai ve fazla süreli çalışmaları takip edebilmek amacıyla resimdeki gibi excel tablosu oluşturabilirsiniz. Bu takip çizelgesiyle fazla mesai yapan işçilerin takibini yapıp ay sonunda puantaj ve bordro kayıtlarına fazla mesai tutarını girebilirsiniz. Bu tarz bir takip çizelgesi kullanmanız hem yasal manada çok işine yarayacaktır. Çünkü bordroda ve ücret pusulasında ödediğiniz fazla mesai paralarını muhakkak belirtmelisiniz aksi takdirde art niyetli işçilerin dava açarak ödediğiniz fazla mesai paralarını ödenmemiş gibi belirtip fuzuli cezalar yiyebilirsiniz.
Örnek fazla mesai takip çizelgesini linkten indirebilirsiniz

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: