İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur?

İnsan Kaynakları Uzmanı Nasıl Olunur?

Merhaba. Öncelikle şu videoyu iyice bir izleyelim. 
Ondan sonrasında şu anket sonuçlarına bir bakalım. Hem her gün İK’lara sövüp hem de en çok çalışmak istenen bu mesleğin neden seçilmek istenildiğini iyi belirleyin. Amacınız her gün küfür yemek olmayıp hakkınızla bu mesleği yapmak olduğunu varsayarak konuya devam edelim.

Bu konu hakkında başta linkedin olmak üzere sosyal medya ve gerçekte çok sorular geliyor. Baştan şunu belirteyim. Bu mesleği ben bulmadım ve mesleğe kabul standart enstitüsü ben değilim. Yani ister bir fizik mezunu ister Jeoloji mühendisi isterse de BESYO mezunu bir kişi ben İK olacağım desin ve olsun. Orası beni ilgilendirmez. Sadece bana gelen onlarca soruya tek çatı altında cevap vererek bir kaç naçizane tavsiyede bulunalım.

Bu konuyu çok soran ve İK alanında ilerlemek isteyen arkadaşlara da aynı fikirleri verdim.

Öncelikle sıfırdan İK'ya başlamak günümüz şartlarında zor zanaat. Çünkü bugün hala işletmelerin çoğunda (İstanbul'da bu görüş değişmekle birlikte) personel özlük işlemlerini yapabilecek deneyimli İK aramaktadırlar. Hal böyle olunca ''yetiştirilmek üzere'' kavramlı ilanlar önem kazanmaktadırlar.

1. seçenek olarak; Sıfırdan İK'ya başlamak için atılacak en güzel adım işkur işbaşı eğitim programlarıdır. Bu programları kovalamalısınız ayrıyeten işkur danışmanınıza giderek bizzat cv verin ve her gün işkur sitesinden bu ilanlara bakın. Bu programdan yararlanmak isteyen çoğu işletme yeni mezun, yaşı genç ve bayan aramaktadırlar.

2. seçenek olarak; İK alanında yüksek lisansa başlamak. Adecco, Ranstad, Oxygen gibi özel istihdam bürolarında İK olmak için iş ve meslek danışmanlığı sertifikası ya da yüksek lisans mezuniyeti arıyorlar. Yüksek lisans sonrası bu tarz İK danışmanlık firmalarına girerek İK'nın en güzel tarafı olan işe alımdan başlayabilirsiniz. Bu tarz tüm danışmanlık şirketlerine CV’inizi iletebilirsiniz ve ön yazı yazmayı ihmal etmeyin.

3.seçenek olarak; özellikle sonunda staj imkanı olan İK uzmanlık sertifika programları yararlı olur. Aktif İK olarak çalışan eğitmenlerin katıldığı bu programlarla hem teorik bilgi oturtmuş olursunuz hem de kursa eğitim vermeye gelen İK müdürleriyle networking sağlarsınız.

4.seçenek olarak; tabi ilgili bölüm mezunu olmak şartıyla (ÇEKO, İşletme gibi veya İK yüksek lisans yaptığınızı varsayarak) küçük kobi veya aile şirketlerine ön muhasebeci olarak girmek. Günümüzdeki bir çok İK müdürünün CV'sini incelediğimizde çoğunun çekirdekten yetiştiğini ve işin mutfağından geldiğini görürüz. Örneğin çalıştığım şirketteki bir İK müdürü normal işçi olarak başlamıştı ve daha sonra İK'ya geçti. Keza günümüzde bir çok İK ‘’personel özlükçülük’’ kavramından geldiği için ya ön muhasebeden ya da muhasebeden geçerek İK olmuşlardır. Mesela bir çağrı merkezinde MT olarak başlarsınız elinizde İK sertifikası veya yüksek lisans diploması varsa ben İK'ya geçmek istiyorum deyip çekirdekten yetişirsiniz.

5. ve son seçenek olarak da; tüm bu işleri boş verip sağlam bir dayı/referans/torpil bulmaya bakın. İşte o zaman sıfırdan direkt İK müdürü olarak bile başlayabilirsiniz.

Evet genel olarak nasıl İK oluruz şeklinde soruya verilecek klasik cevap yukarıdaki gibidir. Biz bu yazıda hazır yapılmışları inceleyelim ve şuan İK olarak çalışan 1500 çalışanla yapılan anket sonuçlarını ve İK olmuş olanların nasıl İK olduklarını belgelerle birlikte inceleyelim.

- Öncelikle araştırmaya katılan İK uzmanlarının cinsiyeti incelediğinde büyük bir kadın popülasyonu olduğu gözükmektedir. Örneklemin 224’ü (%71) kadın insan kaynakları çalışanlarından oluşmaktadır. % 29,3'ü ise erkek çalışanlardır. Bu sonuç değerlendirildiğinde literatürdeki örneklerle örtüştüğü görülmektedir. Son yıllarda Personel Departmanlarının yerini İnsan Kaynakları Departmanları almaya başlayınca bu sektörde kadın yoğun bir istihdamın arttığı görülmüştür.- Araştırmaya katılanların yaşı incelendiğinde 63’ü (%20) 20-30 yaş aralığında, 31’i (%10) 31-40 yaş aralığında, 11’i (%3) 41 yaş ve üzeri iken, %67’lik büyük bir kısmı yaşı ile ilgili bilgi vermemiştir. Yani şu ana kadar iki bulguyu incelediğimizde yaşı genç ve kadın olanların İK Uzmanı olmak için şansları biraz daha fazla gözüküyor.- Peki İK Uzmanı olunca ne kadar maaş alacağız? Bu ayrı bir araştırmada başlı başına incelenmesi gereken bir konu ama genel olarak ankete katılan İK uzmanlarının yaklaşık olarak %20'si 2000 TL’nin altında ücretle çalıştığı görülüyor. %5,7'lik bir grup da aylık 10000 TL'den yüksek bir ücretle çalışmaktadır. 2000-3000 TL aralığı katılımcıların en büyük orana sahip olduğu ücret baremidir. Bu grupta %29 gibi oran görünmektedir.- İK Uzmanı olmak için hangi üniversiteyi bitirmek gerekiyor? Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ilk üç üniversite olarak sıralanıyor. İK Uzmanı olmak içinde ÇEKO mezunu olmak bu mesleğin kapılarını size açmaktadır. Anket sorularını cevaplayanlar arasında ÇEKO (%38), İşletme (%17,3), İktisat (%5,3), Kamu Yönetimi (4,4) ve Uluslararası İlişkiler (%4,1) ile sıralanmaktadır. Yeni yeni üniversitelerde bölümlerin açılmaya başladığı İKY de ise ancak (%3,5) oranda mezun İK alanında istihdam edilmiştir.- İK Uzmanı olarak çalışanlar en fazla Otomotiv sektöründe bulunmaktadırlar. Bu sektörü Tekstil, Ulaştırma ve İnşaat sektörünün takip ettiği görülmektedir. Yani İK olarak çalışmayı istediğinizde ilk önce şansınızı tekstil fabrikalarında İşkur İşbaşı Eğitim ile deneyebilirsiniz.


- Araştırmada en önemli sorununda cevabı araştırılmış. Başta belirttiğim gibi hem her gün sağda solda İK’lara sövüp hem de İnsan Kaynakları alanında çalışmak istenmesinin nedenleri sorulmuştur. Verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların önemli bir bölümü 207 kişi (%65,29) "kişisel özelliklerinin bu mesleğe uygun olduğunu düşündükleri için" İK’yı seçmişlerdir. Bilinçli bir seçim değildi diyenlerin oranı %6,62 olarak bulunmuştur. Cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde İK alanında çalışanların meslek seçimi konusunda bilinçli kararlar verildiği anlaşılmaktadır. Hatta %8,51'i mesleğin "geleceği olan meslek" olduğu düşüncesini paylaşmaktadır.

- Katılımcıların herhangi bir İK sertifika kursuna katılıp katılmadıkları sorulduğunda yarıya yakını sertifika almıştır. (%45,11) Bu oran oldukça önemli bir orandır. Bu bağlamda İK Sertifikası almanın mesleki anlamda önemli görüldüğü şeklinde yorumlanabilir. Son dönemlerde vakıf üniversitelerinin MBA programlarının yaygınlaştığı düşünüldüğünde sertifika programlarının yerini İnsan Kaynakları Tezsiz Yüksek Lisans programlarının alması olasıdır.


Sonuç olarak şuan aktif olarak İK’da çalışan 317 kişinin de görüşleri incelendiğinde yazının başında belirttiğim önerilerle paralel ilerlemektedir.

İktisadi İdari Bilimler veya ÇEKO mezunu iseniz, herhangi bir İK Sertifika programı veya İK Yüksek Lisans yapmışsanız, bu mesleği sadece İK = Mülakat algısından bakmayıp mesleği hakkıyla yapacağınıza inanıyorsanız ve yaşınız genç ise işkur İEP programlarıyla şansınızı değerlendirip sizde İK Uzmanı olabilirsiniz.

Araştırmanın tamamına buradan erişebilirisiniz.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum:

Kıdem Tazminatı


Kıdem Tazminatı

Merhaba. Kıdem Tazminatı çeşitli sebeplerden dolayı personelin işveren tarafından iş akdi fesih edildiğinde personele ödediği tazminattır. Personel kendi isteği ile işten ayrılıyorsa kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ayrıca kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir. Kıdem yılı 365 gün kabul edilir. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi 0,00759 yapılır. Aynı işverene bağlı olarak birden fazla işyerinde çalışan işçinin hizmetleri birleştirilir. Kıdem tazminatı karşısında, iş yerinin devri yapılsa bile eski işveren ve yeni işveren birlikte sorumludurlar.

İşçinin çalıştığı her geçen yıl için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı hesaplanır.  Bir yıldan artan sürelerde günlük olarak hesaplanıp toplama eklenir.  Brüt ücrete süreklilik arz eden ikramiye, prim, yol yemek yakacak yardımı gibi parayla ölçülen tüm ödemeler katılır. Buna giydirilmiş brüt ücret adı veriliyor.

Kıdem tazminatı yüksek maaşlarda tavana göre hesaplanır. Bu tavan her sene devlet tarafından belirlenir. Yani siz 10 bin lira brüt ücret de alsanız, çalıştığınız yıl en fazla belirlenen üst sınırla çarpılıyor.

2017 yılı için kıdem tazminatı tavanı

01.01.2017 - 30.06.2017 : 4.426,16 TL

Kıdem Tazminatının Ödeneceği Durumlar

*İşçi niteliği taşımak,
*Sözleşmenin kanunda öngörülen biçimde sona ermesi,
*İşveren tarafından sözleşmenin feshi, (sağlık ve zorunlu sebep, 17. madde)
*İşçi tarafından sözleşmenin feshi, (sağlık, ahlak kuralları ve zorunlu sebep)
*En az 1 yıl kıdem bulunması,
*Askerlik nedeniyle fesih,
*Emeklilik nedeniyle fesih,
*Kadınların evlilik nedeniyle işten ayrılması,
*İşçinin ölümü.

Kıdem Tazminatına Esas Olmayan Ödemeler

 • Fazla mesai ücretleri,
 • Doğum, ölüm, evlenme yardımları,
 • Hafta tatili ve yıllık izin yardımları,
 • Hastalık ve doğal afet yardımları,
 • Yolluklar ve seyahat harcamaları,
 • Eğitim yardımı
 • İş elbisesi ve kişisel koruyucu bedelleri
Kıdem Tazminatına Esas Olan Ücret ve Ödemeler

 • Asıl brüt ücret
 • Devamlılık arz eden prim ve ikramiyeler,
 • Devamlılık arz eden tazminatlar,(Kasa, mali sorumluluk, unvan, imza, vb.)
 • Aile yardımı,
 • Yiyecek, yakacak, giyecek, vb.
 • Toplu taşım kartı, araç tahsisi,
 • Özel sigortalar
 • Bayram ve izin harçlıkları,
 • Öğrenim yardımı, burslar
Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Ay bazında süreklilik göstermeyen ödemeler kıdem tazminatı matrahına dahil edilmez. (Yargıtay’a göre yılda 3 ay ödenen prim, ikramiye vb. sürekli sayılmalıdır)

Kıdem tazminatı kural olarak derhal, tek seferde ve nakden ödenmelidir

Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatına mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Kıdem tazminatı hesaplamasında sadece Damga Vergisi kesintisi yapılır. (% 0,00759)

Kıdem tazminatı hesaplamasında Tavan Matrahı uygulaması vardır. Kıdem tazminatı tavanı 4.426,16  TL (2017 Yılı).

Kıdem tazminatında zaman aşımı 10 yıldır.

Kıdem Tazminat Hesaplama Formülü

YIL HESABI: Giydirilmiş Ücret * Çalışılan Yıl
AY HESABI: Giydirilmiş Ücret / 12 * Çalışılan Ay
GÜN HESABI: Giydirilmiş Ücret / 365 * Çalışılan Gün,
------------------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++
Kıdem Tazminatı (Brüt) = Yıl+Ay+Gün
Damga Vergisi: Kıdem Tazminatı (Brüt) * 0,00759
NET KIDEM TAZMİNATI = Brüt – Damga Vergisi

ÖRNEK: Son 30 günlük brüt maaşı 2200 TL olan ve 10 yıl çalışan bir personelin kıdem tazminatını hesaplarsak;

10 yıl x 2200 brüt maaş = 22000 TL Brüt Kıdem Tazminatı
Damga Vergisi: 22000 x 0,00759 = 165 TL
22000 TL – 165 TL = 21.835 TL NET KIDEM TAZMİNATI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK : 5 yıl 8 ay ve 10 gün çalışan bir personelin kıdem tazminatını hesaplarsak;
* İşçinin brüt ücreti : 1134 TL
* 5 yıllık tazminat: 5 x 1200= 6000 TL
* 8 aylık tazminat: 1200/12 x 8 = 800 TL
* 10 günlük tazminat: 1200/360 x 10 = 33,3 TL
Damga Vergisi: 6833 TL x 0,00759 = 51,24 TL
6833 TL – 51,24 TL = 6.781 TL NET KIDEM TAZMİNATI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK : Son 30 günlük brüt maaşı 2500 TL olan ve 15 yıllık personelin kıdem tazminatını hesaplarsak;
10 yıl x 2500 brüt maaş = 37500 TL Brüt Kıdem Tazminatı
Damga Vergisi: 37500 x 0,00759 = 281,25 TL
37500 TL – 281,25 TL = 37.218,75 TL NET KIDEM TAZMİNATI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖRNEK: Son 30 günlük brüt maaşı 1500 TL olan ve 5 yıllık personelin kıdem tazminatını hesaplarsak;
* İşçinin brüt ücreti : 1500 TL              * Aylık yemek: 143 TL Aylık
* Aylık servis: 156 TL Aylık
* Yıllık en son verilen yakacak yardımı: 500 TL Yıllık / 12 Aylık = 41,67 TL
* Yıllık Bayram yardımı: 500 TL Yıllık / 12 Aylık = 41,67 TL
* Giydirilmiş toplam brüt ücret: 1882,34 TL
5 yıl x 1882,34 TL Giydirilmiş brüt ücret = 9411,70 TL Brüt Kıdem Tazminatı
Damga Vergisi: 9411,70 x 0,00759 = 71,43 TL
9411,70 TL - 71,43 TL = 9340,27 TL NET KIDEM TAZMİNATI

Saygılarımla,
iKMania0 yorum:

Yetkinlik Yönetimi - Fonksiyonel (Mesleki) Yetkinlikler


Yetkinlik Yönetimi - Fonksiyonel (Mesleki) Yetkinlikler

Merhaba. İşletmenizde Yetkinlik Sözlüğü oluşturmak ve Yetenek Yönetimi yapabilmek için bilmeniz gereken 3. Konu Fonksiyonel (Mesleki) Yetkinliklerdir.

Fonksiyonel (Mesleki) her işletmede, her departmanda ve her görevde değişiklik gösterir. Örneğin şirketinizde IT biriminde çalışan IT uzmanından beklediğiniz mesleki yetkinlik ile muhasebedeki bir çalışandan beklediğiniz mesleki yetkinlik farklılık gösterecektir. İşletmelerin çoğunda bulunan fonksiyonel yetkinlikler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Sizde işletmenize özel Yetkinlik Sözlüğü oluştururken kendi fonksiyonel yetkinliklerini belirlemeniz gerekmektedir. Konuyla ilgili ilk 2 yazıyı buradan ve buradan okuyabilirsiniz.
FONKSİYONEL (MESLEKİ) YETKİNLİKLER

Ağ ve İletişim Altyapısı Bakım ve Onarım: Kurum ağ ve iletişim envanterindeki tüm kalemlere ilişkin arıza ve sorunları en az birinci seviyede tespit eder, garanti ve bakım anlaşması kapsamında olan arızaları detaylı problem tanımı ile birlikte ilgili tedarikçiye iletir ve takibini yapar, belirli seviyelerdeki problemleri kendisi çözme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Ağ Yönetimi: Ağ ve iletişim altyapısı mimarisi, ağ topolojisi standartları ile ağ altyapısı kaynak ve kapasite planlaması konularında bilgili ve tecrübelidir.

İstatistiksel Sonuçları Raporlama: Aktüeryal ve istatistiksel tekniklerin kullanılmasıyla oluşturulan çalışmaları yorumlar. Sade ve anlaşılabilir bir dille raporlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Arşiv Yönetimi: Kurum içinde belge akışı ve arşivleme faaliyetleri konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Banka İşlemlerinin Yönetimi: Banka kanalıyla yapılan işlemlere ilişkin belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlama, bankadan Kuruma gönderilen belgeleri takip ve kontrol etme, banka tarafından yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesini sağlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Banka Protokollerini Hazırlama: Bankalarla imzalanacak protokolleri karşı tarafla koordinasyon içinde tasarlama, hedeflere ve hukuki standartlara uygun olarak oluşturma konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Bilgi Sistemi Kullanma: Görev alanına giren konularla ilgili işlemleri mevcut veritabanlarını ve uygulama yazılımlarını kullanarak hızlı ve doğru bir şekilde yapar.

Bilgi Teknolojileri Güvenlik Yönetimi: Dünyaca kabul görmüş bilgi sistemleri güvenlik politikaları, standartları ve uygulamaları konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Bireysel Performans İyileştirme: Çalışanların hedef gerçekleşmelerini takip etme, performans değerlendirici ile iş birliği yaparak düşük performansın nedenlerini araştırma ve iyileştirmeye yönelik tedbirler geliştirme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Bordrolama: Personelin aylık, ücret, fazla mesai, tedavi yardımı ve sair paralı haklarına dair tahakkukları yapma ve bordro düzenleme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Bütçe ve Planlama: Kurum ya da birimin bütçesini performans esaslı gerçekçi verilere dayanarak, geçmiş finansal verileri göz önünde bulundurarak oluşturma ve takip etme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Depo Kayıt Yönetimi: Depo içerisindeki malzemelerin listelerini düzenli olarak tutma ve giriş/çıkışları düzenli olarak sisteme işleme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Donanım Bakım ve Onarım: Kurum donanım envanterindeki tüm kalemlere ilişkin arıza ve sorunları en az birinci seviyede tespit etme, garanti ve bakım anlaşması kapsamında olan arızaları detaylı problem tanımı ile birlikte ilgili tedarikçiye iletme ve takibini yapma, belirli seviyelerdeki problemleri kendisi çözme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Eğitim Planlama: Eğitim programına alınmış olan eğitim başlıklarının Kurumun ihtiyaçlarına en uygun şekilde zaman ve kaynak planlamasını yapar ve eğitim takvimini oluşturur.

Etkin Hedef Belirleme: Kurum stratejileri ve hedefleri doğrultusunda birimi için doğru ve verimliliği artırıcı hedefler belirleme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Fatura Kontrolü Bilgisi: Ödeme taleplerinin kontrolü ve değerlendirmesi konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Finansal Planlama: Kurum stratejilerinin finansal etkilerini belirleme, finansal modeller geliştirerek daha etkin finansal planlamanın yapılmasını sağlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Genel Muhasebe: Genel muhasebe ve muhasebeleştirme bilgisine sahiptir.

Halkla İlişkiler Uygulamalarını Geliştirme: Kurum stratejileri, vatandaş beklentileri ve genel konjonktürü göz önünde bulundurarak Kurum için halkla ilişkiler politikası önerir.

Harcama Prosedürleri Bilgisi: Mevzuata uygun şekilde ödeme emri belgesini düzenler ve eklerinin tamlığını, doğruluğunu sağlamaya yönelik işlemlere hâkimdir.

Hizmet Veritabanı Bilgisi: Hizmet kayıtlarını veritabanına girebilmek ve sorgulayabilmek için veritabanının bulundurması gereken verileri ve bu veriler arasındaki ilişkileri bilir.

Hukuki Evrak İşlem Bilgisi: Gelen hukuki evrak ile ilgili yapılması gereken işlemi bilir.

Hukuki Süreç Bilgisi: Dava konusu olaylara ilişkin hukuki altyapısı vardır, kanun ve mevzuatı Kurum haklarını koruyacak şekilde yorumlar ve kullanır.

İcra Takibatı Başlatma: İcra işlemlerine ilişkin her türlü evrakın en kısa sürede borçluya tebliğ edilmesi konusunda bilgili ve tecrübelidir.

İcra Takibi Yürütme ve Sonlandırma: Kurum alacaklarının icra yoluyla tahsili amacıyla haciz, tecil/taksitlendirme ve satış işlemlerini gerektiği şekilde yürütme, borcun en kısa sürede tahsil edilmesini sağlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

İç Kontrol Sistem ve Standartları Bilgisi: İç kontrol çalışma prensipleri, kontrol noktaları tespiti ile mevcut iç kontrol standartlarının oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

İdari İşler Hizmet Kalitesi: Kurumun ya da biriminin ana faaliyetlerini etkili bir şekilde desteklemek üzere idari işler kapsamındaki faaliyetlerin sorunsuz, vatandaş ve çalışanları tatmin edecek seviyede gerçekleşmesi konusunda bilgili ve tecrübelidir.

İhtiyaç Planlama: İlgili dönemler itibariyle faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli malzeme ve/veya hizmet alımı ihtiyacını planlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

İlan Tasarımı: Kurum panolarında, portalında ya da internet sitesinde yer verilecek olan ilanları şekil ve içerik olarak kağıt ya da elektronik doküman olarak tasarlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

İletişim Yönetimi: Kurumun iletişim yöntemlerini maliyet ve vatandaşa ulaşması konusunda etkin biçimde tespit etme ve bununla ilgili yapılması gerekenleri planlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

İlişik Kesme Prosedürleri Bilgisi: İşçi ve diğer personelin emeklilik, istifa ve sair nedenlerden dolayı işten ayrılmasına dair mevzuata ve söz konusu mevzuatın düzenlediği uygulamalara hâkimdir.

İnsan Kaynakları Uygulama Yazılımı Kullanım Bilgisi: İnsan kaynakları uygulama yazılımını etkin bir şekilde kullanır, gereken veri girişlerini ve güncellemeleri yapar, yazılımdan ilgili raporları çeker.

İstatistiksel Analiz: Verileri istatistiksel yöntemleri kullanarak analiz etme ve istatistik bilgilerini kullanarak çeşitli raporlar hazırlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

İş Akdi Hazırlama: İşçi ve diğer personelin kurum ihtiyaçlarına, menfaatlerine ve ilgili mevzuata en uygun iş sözleşmesini hazırlar.

İşçilerin Özlük Haklarına İlişkin Mevzuat Bilgisi: İşçi statüsündeki personelin özlük haklarına ilişkin mevzuata hâkimdir.

İşe Alma Prosedürleri Bilgisi: İşçi ve diğer personelin işe alımına dair ilgili mevzuata ve söz konusu mevzuatın düzenlediği uygulamalara hâkimdir.

Kalite Planlama ve Güvence: Kurum kalite politikasına paralel olarak proje görevleri ve çıktılar için kalite tanımlamaları yapma konusunda bilgili ve tecrübelidir. Beklenen değerlerin karşılanmasına çalışır.

Kesin Hesap Bilgisi: Kesin hesap işlemlerinin yürütülmesi konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Kontrat Yönetimi: Sözleşme ya da protokollerin hazırlanmasını, imzalanmasını sağlama, düzenli bir şekilde takibini yaparak sonuçlarının belirli kalite ve zamanda elde edilmesini sağlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Koordinasyon ve Standartlaştırma: Elde ettiği veriler ışığında ve/veya uygulamaların yerinde gözlemlenmesiyle istatistiksel veya diğer analiz yöntemlerini kullanarak standart uygulamalardan sapmaları belirleme, farklılıkların raporlanmasını sağlama, sonuçlara göre tüm uygulamalarda standartlaşmaya götürecek koordinasyonun sağlanması için gerekli iş ve işlemleri başlatma konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Kriz Yönetimi: Kriz durumlarının yönetimi, koordinasyonu, kontrolü ve dokümantasyonu konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Kurumsal Performans Yönetimi: Performans yönetimi ve ilgili konularda eğitimlidir. Verimlilik ve etkinlik konuları hakkında detaylı bilgiye sahiptir. Kalite ile performans hedef ve göstergelerini belirleme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Mali Analiz Bilgisi: İlgili araçları ve yöntemleri kullanarak mali analiz yapabilir.

Mali Yük Hesaplaması: Ön mali kontrol sırasında işin nevine göre mali yük hesaplaması yapma konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Malzeme İhtiyaç Planlaması: Talep doğrultusunda gereken malzemeleri planlama ve sipariş miktarları ile süresini belirleme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Mevzuat Bilgisi ve Uygulama: Görevi kapsamındaki mevzuat ve düzenlemeleri takip eder, sürekli bilgi edinir ve etkin bir şekilde uygular.

Microsoft Excel Kullanım Bilgisi: Microsoft Excel yazılımı ile temel yazım, hesaplama ve tablolama özelliklerini kullanarak çeşitli çıktılar hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir.

Microsoft Word Kullanım Bilgisi: Microsoft Word yazılımı ile temel yazım ve tablolama özelliklerini kullanarak çeşitli çıktılar hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir.

Muhasebe Uygulama Yazılımı Kullanım Bilgisi: Muhasebe kayıtlarını doğru ve tam olarak tutmak üzere muhasebe uygulama yazılımını etkin olarak kullanma konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Nafaka ve İcra Kesintisi İşlemleri Bilgisi: Gelir ve aylıklardan yapılacak nafaka ve icra kesintilerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapma konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Norm Kadro Uygulama: Norm kadro çalışmaları konusunda deneyimli, kadroların hesaplanması konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Operasyonel Risk Yönetimi: Operasyonların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek risklerin tanımlanması, ilgili verilerin toplanması için alt yapı hazırlanması, bu verilerden yola çıkarak analizlerin gerçekleştirilmesi, analiz sonuçlarına uygun önlemlerin alınması için fikir geliştirilmesi, geliştirilen fikirlerin uygulamaya konulmasının planlanması ve sağlanması konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Organizasyon Düzenleme Becerisi: Kurumun stratejileri ve halkla ilişkiler uygulama planları gereği etkinlikler oluşturma ve koordine etme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Organizasyonel Duyarlılık: Organizasyondaki birim ve alt birimlerin görev alanlarına dair bilgi sahibidir, hangi işin hangi birimde yürütüldüğünü ana hatlarıyla bilir.

Ödüllendirme Mevzuatı Bilgisi: Personelin üstün başarısı karşısında ödüllendirilmesine ilişkin mevzuata hâkimdir.

Ön Mali Kontrol Mevzuatı Bilgisi: Ön mali kontrol uygulamalarına ilişkin mevzuata hâkimdir.

Performans Denetimi: Performans denetimi sorularını ve soru ağaçlarını hazırlama, performans kriteri tespit etme, performans kriteri değerlerini ölçümleme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Performans Esaslı Bütçeleme: Gelecek dönem faaliyet ve projelerin Kurumun genel stratejilerine uygun olarak tespit edilmesini takip etme ve faaliyet maliyetlerinin kontrol altında tutulmasını sağlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Personel Mevzuatı Bilgisi: Başta 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere Kurum personelinin tabi olduğu mevzuata hâkimdir.

Personel Özlük İşlemleri Bilgisi: Personelin özlük dosyasını açma, belgelerini ve formlarını dosyalama, izinlerini kaydetme gibi prosedürel işlemler konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Problem Çözme: Sorunu tespit eder, çeşitli teknikler kullanarak sorunun kaynağını bulur ve sorunu çözer. Sebep tespitinde sistematik yaklaşım olanağı veren araçları etkin olarak kullanır, gerektiğinde diğerlerinin katılımını organize ederek çözüm önerileri üretilmesini sağlar, seçilen çözüm önerisini uygular.

Proje Fayda Analizi: Projeden beklenen faydaları tanımlama, sınıflandırma ve gerçekleşme potansiyellerini tespit etmek üzere gerekli hesaplamaları yapma konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Proje Planlama ve Yönetimi: Projelerin zamanında, bütçesi dahilinde ve aksamadan gerçekleşmesi için detaylı planlama yapma ve projeleri plan doğrultusunda yürütme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Proje Raporlama: Proje maliyetlerini analiz edip maliyet merkezlerine dağıtarak, gerçekleştirilen faaliyetlerin maliyetini tespit etme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Rapor Hazırlama: Görev alanına giren konularla ilgili çeşitli muhteviyatta raporlar hazırlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Resmi Yazışma: Kurum içi ve dışı yazışmaları, ilgili mevzuatça belirlenmiş kurallara uygun olarak gerçekleştirir.

Risk Analizi: Riskleri tanımlama, takip etme, ilgili verileri toplama veya toplanılmasını sağlama ve bu verileri istatistiki yöntemlere göre değerlendirme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Risk Yönetimi: Nitel ve nicel risk analizi araçlarını kullanarak proje risklerinin etkilerini tespit etme, ikaz sistemi oluşturma, risklerin oluşması veya oluşma olasılığının artması durumunda devreye girecek aksiyon planlarını hazırlayıp uygulanmasını sağlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Satın Alma: Mal ve hizmet satın alma işlemlerini başta 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuat uyarınca ve Kurum menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Evrak Yönetim Sistemi Bilgisi: Evrak kayıt, kontrol ve iletimi yapmak üzere Kurumun Evrak Yönetim Sistemini etkin olarak kullanır.

Sistem Analizi: İş gereksinimlerini sistem gereksinimlerine dönüştürme konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Sistem İzleme ve İyileştirme: Sistem performansını izler ve sistemin sorunsuz çalışması için gerekli iyileştirme çalışmalarında bulunur.

Sistem Teknik Destek: Kişisel bilgisayarları etki alanı içerisine alma, kullanıcı e-posta ayarlarını yapma, sunuculara yeni yazıcı tanıtımını gerçekleştirme konularında bilgi ve deneyim sahibidir. Internet bağlantı sorunlarını zamanında tespit etme ve giderilmesini sağlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Sosyal Sigortalar Mevzuatı Bilgisi: Sosyal sigortalar uygulamalarına ilişkin mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

Sözleşme Hazırlama Bilgisi: Sözleşme hukuku ve ilgili diğer mevzuat hakkında bilgi sahibidir. Kurumun strateji ve hedefleri ile uyumlu sözleşme metinleri hazırlama konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Stratejik Yönetim: Kurumun misyon ve vizyonuna uygun stratejiler geliştirme ve bu stratejileri uygulamaya koyma konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir.

Strese Dayanıklılık: Bireysel problemlerden veya işten kaynaklanan stresini işine, çalışma arkadaşlarına yansıtmaz ve stresle başa çıkmasını bilir.

Süreç Analizi: Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak iş ve süreç akışları belirler ve süreçlerin etkinliğini artıracak gelişmeleri önerir.

Tek Düzen Hesap Planı Bilgisi: Tek düzen hesap planı ve kayıt esasları konusunda bilgili ve tecrübelidir.

Teknik Rapor Hazırlayabilme: Elektrik, mekanik, sıhhi tesisat veya yapı/inşaat arızaları ve çözümleri ile ilgili teknik raporlar hazırlayabilir.

Terfi Prosedürleri Bilgisi: İşçi ve diğer personelin terfisine ilişkin mevzuata ve söz konusu mevzuatın düzenlediği uygulamalara hâkimdir.

Veri Analiz Tekniklerini Kullanma: Veri analiz yöntem ve tekniklerine hâkimdir. Bunları anlamlı bilgiler oluşturmak üzere etkin bir biçimde kullanır.

Veri Analizi ve Bilgi Oluşturma: Performans göstergeleri, faaliyet sonuçları, paydaş görüşleri gibi farklı kaynaklardan elde edilen verileri istatistiki araçlar, nitel ve nicel yöntemler kullanarak analiz edip anlamlı bilgilere ulaşır.

Veri Toplama: İşini gerçekleştirmek için gereken verileri farklı kaynaklardan toplama konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir.

Veri Yönetimi: Verinin toplanması, saklanması, güncellenmesi ve gerekli durumlarda bilgi haline getirilerek analiz ve raporlarda kullanılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir.

Veritabanı Uygulama ve Yönetimi: ORACLE/SQL Server/DB2 gibi ilişkisel veritabanları konusunda bilgi ve deneyim sahibidir. SQL ile veritabanı uygulaması geliştirilmesi ile veritabanı güvenlik ve performans yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir.

Yazılım Tasarımı: Tanımlanmış yazılım gereksinimlerine göre detaylı mimari yazılım tasarımının oluşturulması konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir.

Yazılım Analizi: Sistem gereksinimlerini yazılım gereksinimlerine dönüştürme konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir.

Yüklenici Performansı İzleme ve Değerlendirme: Hizmet ihalelerinde, yüklenici firmanın çalışma performansını izlemek üzere etkin bir sistem kurar, alınan hizmetin şartname ve sözleşmeye uygunluğunu takip eder ve değerlendirerek hak edişe yansıtılmasını sağlar.

Saygılarımla,
iKMania0 yorum: