SGK İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Düzenlenir

                                                                                   

                                                                         SGK İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Düzenlenir

Merhaba. Genel olarak SGK İşten Çıkış Bildirgesi ve çıkışlarla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus 10 gün içinde yasal bildirgenin verilmesi gerekmektedir. Bunun dışında çalışanın işsizlik maaşı alıp alamamasını direkt etkileyen husus olan çıkış kodunun hatasız girilmesi gerekmektedir.

Peki SGK çıkış kodu nedir?

Bir işveren tarafından işe başlatılan sigortalı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirildiği gibi, işten ayrılan/çıkarılan kişinin de en geç 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekir. Bu bildirim Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan (Ek-5) Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile yapılır. Söz konusu bildirgenin (16) numaralı bölümüne sigortalının işten ayrılış kodu yazılmaktadır. Bu kod, aynı bildirgenin arka sayfasında yer alan ve aşağıda yer verdiğimiz listeden seçilmektedir. Sigortalının işten çıkış sebebi listede yer alan sebeplerden hangisine uyuyorsa, o kodun seçilmesi ve bildirgede (16) numaralı kutucuğa yazılması gerekmektedir.

İşten Ayrılış Bildirgesi Nasıl Doldurulur?
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi için aşağıdaki aşamalar takip edilir:
– “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” alanına Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numara, “A- Sigortalının Kimlik/Adres Bilgileri” bölümünün 1 ila 12 numaralı alanlarına sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri,
– “B- Sigortalının Sosyal Güvenlik Bilgileri” bölümünün 13 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık numarası yazılacaktır.

14 numaralı “Meslek adı ve kodu” alanına Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışan sigortalılar için fiilen yaptıkları mesleklerinin adı ve kodu işaretlenecek, İŞKUR tarafından belirlenen “Meslek adı ve kodu” bilgileri ise “www.sgk.gov.tr” internet adresinde görüntülenecektir.

– “C- Sigortalının Hizmet Bilgileri” bölümünde 15 numaralı alana sigortalının işten ayrılış tarihi, 16 numaralı alana İşten Ayrılış Nedeni (çıkış kodu), 17 numaralı alana son 2 ayın hak edişleri ve varsa eksik günleri, 17 numaralı alana, 18 numaralı alana Ücret (yüzde usulü) doldurulacaktır.

Hatalı Bildirgeyi Düzeltme
Hatalı kod girilmesi durumda iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden 10 günlük süre içerisinde internet üzerinden elektronik ortamda düzeltme yapılabilmektedir. Eğer 10 gün geçmişse İŞKUR müdürlüğüne dilekçe verilmesi gerekmektedir. Hatalı girişler için eğer yasal süre geçmemişse herhangi bir idari para cezası bulunmamaktadır. İşten ayrılanlar için en geç 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekir. Ayrılış bildirgesinin 10 gün geçtikten sonra verilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10’i tutarında idari para cezası uygulanır.

Sizde işletmenizde aşağıdaki gibi bir checklist kullanarak işlem adımlarını uygulabilirsiniz. 


SGK İŞTEN ÇIKIŞ CHECKLIST
SEKTÖR 1: KİŞİSEL BİLGİLER
PERSONEL AD-SOYAD

CHECKLIST TARİHİ

ÇIKIŞ KRİTERİ
İŞE ALMA TARİHİ

İstifa

İş Akdi Fesih

SGK İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ

SEKTÖR 2: YASAL İŞLEM ADIMLARI
NO
İşlem Adımları
Check
1
İlk önce www.sgk.gov.tr sitesine giriş yap

2
Sırayla E-SGK, işveren, Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi (4a) tıkla

3
Kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifresini yaz ve siteye giriş yap 

4
İşçi çıkışı yapılacığı için Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesini tıkla

5
İşten ayrılacak işçinin TC Kimlik numarası yaz ve Bula tıkla


1
Çıkış yapılacak personelin TC'sini, işten ayrılış tarihini gün, ay, yıl olarak gir

2
Belgenin doğru kişi adına düzenlendiğine emin ol

3
Personelin çalıştığı meslek adını yaz

4
Çalışanın Son 2 Aylık Hakedişleri Hesaplanacak
5
Eğer aynı ay içerisinde işe giriş varsa işe giriş tarihi bölümünü doldur

6
Belge türünü seç7
Gün sayısını belirt

8
Sigortalının hak ettiği ücreti yaz

UYARI!
Son 2 ayın hak edişleri sisteme girilir. Örnek, İşçi Haziran ayında 30 gün çalışmış, brüt ücret 796,50 TL dir. Temmuz ayında 20 gün çalıştıktan sonra işten çıktığı için Temmuz gün sayısı olarak 20 girilmiştir. 796,50/30X20= 531 TL hesap makinesi yardımıyla hesaplanır ve Haziran ayı hak edilen ücret kısmına girilir.
9
Eğer belirtilen aylarda eksik gün varsa koduyla birlikte belirt

10
İşten ayrılış kodunu seç (Doğru Kodu Seçtiğinden Emin Ol)

11
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Kolunu seç

12
Sigortalının adres bilgilerini eksiksiz doldur

SEKTÖR 3: GENEL İŞLEMLER VE SON KONTROL
Genel İşlemler ve Son Kontrol
Tüm bilgileri son kez eksiksiz kontrol et

İşten ayrılanlar için en geç 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekir

Ayrılış bildirgesinin 10 gün geçtikten sonra verilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10’i tutarında idari para cezası uygulanır.

Hatalı kod girilmesi durumda iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden 10 günlük süre içerisinde internet üzerinden elektronik ortamda düzeltme yapılabilmektedir. Eğer 10 gün geçmişse İŞKUR müdürlüğüne dilekçe verilmesi gerekmektedir.

GENEL İŞLEMLER
AY İÇİNDE İŞTEN AYRILAN SGK'LILAR
Ayın son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları ise 30 gün olacaktır.
ÖRNEK
Çalışanın özel sektöre ait bir işyerinde 19.02.2016 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2016/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 19.02.2016 tarihi sisteme girilecektir. SGK çıkışında son 2 ayın hakedişleri hesaplanır.
İŞE BAŞLADIĞI AY İÇİNDE İŞTEN AYRILAN SGK'LILAR
Ayın ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise 30 gün olacaktır.
ÖRNEK
Çalışanın özel sektöre ait bir işyerinde 17.03.2016 tarihinde işe başlayıp 28.03.2016 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 17.03.2016 olarak, işten ayrılış tarihi 28.03.2016 olarak, 2016/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 olarak sisteme kaydedilecektir.
Formül
İşten Çıkış Tarihi - İşe Giriş Tarihi + 1
ŞUBAT AYINDA İŞTEN AYRILAN SGK'LILAR
Şubat ayında işe başlayan sigortalıların (Şubat ayının ilk günü işe başlayanlar hariç), hak kazanılmış hafta tatili dışında ayın tamamında çalışmış, olmaları halinde, prim ödeme gün sayıları, işe başladıkları tarih ve sonrasındaki ayın kalan gün sayısı dikkate alınarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Ayın son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları ise 30 gün olacaktır.

0 yorum: