Şubat Ayı SGK Prim HesaplanmasıŞubat Ayı SGK Prim Hesaplanması
Merhaba. SGK mevzuatına göre sigortalının aylık (maktu) ücretli olması durumunda ilgili ayın kaç günden oluştuğu fark etmeksizin prim gün sayısı 30 günden hesaplanır.
Şubat ayında işe gelmeyenler için 1 gün kesinti yapıldığında 2 gün eksik SGK ödenir.
Maktu aylık alanlar için ise istirahat süreleri (2 gün) SGK tarafından kesilse bile çalışanlardan ücret kesilmemesi gerekir. Kesilmesi halinde 27 gün olarak SGK bildirilmesi halinde 3 gün eksik bildirim olur.
Günlük ücret ile çalışanlar 29 gün üzerinden maaş alır, SGK 30 gün üzerinden matrah bildirilir.
Ay içindeki çalışmanın, 30 günden eksik olduğu durumlarda ise prim ödeme sayısı, sigortalıların ücret almaya hak kazandıkları gün sayıları esas alınarak parmak hesabı yapılarak hesaplanır. Şubat ayındaki prim ödeme gün sayılarının hesaplanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda açıklanmıştır.
1-Şubat Ayında Tam Ücret Almaya Hak Kazanmış SGK’lıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması
Şubat ayının tamamında çalışmış sigortalıların prim ödeme gün sayıları ayın 28 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak aylık hizmet belgesine kaydedilecektir.
Örnek- 01.02.2013 tarihinde işe başlamış ve Şubat ayının tamamında çalışmış bir sigortalının prim ödeme gün sayısı, ayın 28 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak hesaplanır.
Örnek- 28.02.2013 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamında çalışmış, bir sigortalının prim ödeme gün sayısı 30 gün olarak hesaplanır.
Örnek- 01.02.2013 tarihinde işe başlayıp 28.02.2013 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrılmış bir sigortalın prim ödeme gün sayısı 30 gün olarak hesaplanır.
Örnek- Öteden beri çalışmakta olan bir sigortalının 2012/Şubat ayının tamamında çalışmış olması halinde prim ödeme gün sayısı, 30 gün olarak kaydedilecektir.
Kural olarak sigortalıların işe girdiği ve işten çıktığı aylarda prim ödeme gün sayısı hesaplanırken değerlendirme otuz gün üzerinden değil, ilgili ayın kaç günden oluştuğuna bakılarak hesaplama yapılır. Şubat ayı yirmi 28 oluşmaktadır. Ancak sigortalılardan ilki ayın ilk günü işe başlamış ve aynı ayın son günü işten çıkmış olması nedeniyle, diğer sigortalının da ayın son günü işten çıkmış olması nedeniyle, ilgili ayın kaç günden oluştuğuna bakılmaksızın bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı 30 olarak Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
2-Şubat Ayında İşe Başlayan Veya İşten Ayrılan SGK’lıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

A-) Şubat ayında işe başlayan SGK’lılar

Şubat ayında işe başlayan sigortalıların (Şubat ayının ilk günü işe başlayanlar hariç), hak kazanılmış hafta tatili dışında ayın tamamında çalışmış, olmaları halinde, prim ödeme gün sayıları, işe başladıkları tarih ve sonrasındaki ayın kalan gün sayısı dikkate alınarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek- 25.02.2013 tarihinde işe başlayan ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan bir sigortalının, 2013/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 5 gündür.

Formül
Cari Ay Kaç Gün Çekiyorsa + 1  - İşe Giriş Tarihi 

B-) Şubat ayında işten ayrılan SGK’lılar

Şubat ayında işten ayrılan sigortalıların hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süresi dışında işten ayrıldığı tarihten önceki günlerin tamamında çalışmış olmaları halinde, prim ödeme gün sayıları, işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süresi dikkate alınarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
Örnek- 08.02.2013 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrılan ve hak kazanılmış hafta tatili ile yıllık ücretli izin süresi dışında, işten ayrıldığı tarihten önceki günlerin tamamında çalışmış olan bir sigortalının 2013/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, 8 gündür.

C-) Şubat ayında işe başlayıp aynı ayda işten ayrılan SGK’lılar

Şubat ayında işe başlayıp aynı ay içinde işten ayrılan sigortalıların (Şubat ayının ilk günü işe başlayıp son günü çalıştıktan sonra işten ayrılanlar hariç), hak kazanılmış hafta tatili dışında ayın tamamında çalışmış olmaları halinde, ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihinden işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süresi dikkate alınarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek- 10.02.2013 tarihinde işe başlayıp 23.02.2013 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrılan ve hak kazanılmış hafta tatili dışında, işten ayrıldığı tarihten önceki günlerin tamamında çalışmış olan bir sigortalının prim ödeme gün sayısı, 14 gün olarak kaydedilecektir.

Formül
İşten Ayrılış Tarihi – İşe Giriş Tarihi + 1

1-Şubat Ayında Eksik Gün Bildirimi ve Prim Gün Sayısı Hesabı
A-) Şubat ayında izin alan SGK’lılar açısından
Şubat ayında eksik gün bildirimi olması halinde eksik günler 30 günden değil 28 (3) günden eksiltilerek prim ödeme gün sayısı belirlenir.
Örnek- 14.02.2013 ve 24.02.2013 tarihleri arasında 11 gün raporlu olan ve hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süresi dışında ayın kalan günlerinin tamamında çalışmış, dolayısıyla ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalının, söz konusu ayda 28 günün bulunduğu göz önüne alınarak, prim ödeme gün sayısı 17 gün olarak kaydedilecektir.
Formül
Cari Ay Kaç Çekiyorsa – Eksik Gün Sayısı

B-) Şubat ayında işe girişi veya işten çıkışı bulunan SGK’lılar açısından

Şubat ayında işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı ayda hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süresi dışında çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) çalışmadığı, çalışmadığı günler için de ücret almaya hak kazanmadığı günlerinin bulunması halinde prim ödeme gün sayıları, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle veya ilgili aydaki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı ve işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ile ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek- 06.02.2016 tarihinde işe başlamış ve 17.02.2016 ve 23.02.2016  tarihleri arasında istirahatlı olan sigortalının prim ödeme gün sayısı 13 gün olarak kaydedilecektir.

Örnek- 06.02.2013 ve 11.02.2013 tarihleri arasında ücretsiz izinli olan ve 25.02.2013 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrılmış olan bir sigortalının prim ödeme gün sayısı 19 gün olarak kaydedilecektir.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: