Yıllık Fazla Mesai Onay Formu


Yıllık Fazla Mesai Onay Formu

Merhaba. Bilindiği üzere iş hukukunda haftalık çalışma süresi en çok 45, günlük çalışma süresi ise en fazla 11 saattir. Bu süreleri aşan çalışmalar fazla mesaiye girmektedir. Fazla Mesai yılda 270 saati, ayda 90 saati, günde 3 saati geçemez. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar ile haftalık 45 saatin aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın 7.5 saati aşan gece çalışmaları ve 11 saati aşan gündüz çalışmaları da fazla çalışma sayılmaktadır.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.

Her yeni yıl döneminde işçilerin yazılı onayını bu örnek formla alabilirsiniz.

Örnek yıllık fazla mesai onay formunu linkten indirebilirsiniz

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: