SGK İşe Giriş Check-List


SGK İşe Giriş Checklist

Merhaba. Genel olarak bilinmesi gereken ilk kural işe giriş bildirgelerinin işe giriş tarihinden 1 gün önce verilmesidir. Yani 10.03.2016 Perşembe başlayacak olan adayın girişi 09.03.2016 Çarşamba yapılmalıdır. Eğer bildirgenin verilmesi sadece resmi tatil gününe rastlarsa, bildirge verme süresi izleyen ilk günün sonuna kadar uzar. Pazartesi günü işe girecek işçiler için, Pazar günü tatil olduğundan işe giriş bildirgesi pazartesi verilirse bildirge zamanında verilmiş sayılır.
SGK girişleri uygun tarihlerde yapılmazsa büyük cezai müeyyideler vardır. 
İşe Giriş Bildirgesi Zamanında Verilmezse Uygulanacak Yaptırımlar
Zamanında verilmeyen işe giriş bildirgesinde her bir sigortalı için,

1) Yasal süre geçtikten sonra verilirse 1 aylık asgari ücret;

2) Kurum tarafından tespit edilirse 2 asgari ücret;

3) 1 yıl içerisinde kurum tarafından tekrar tespit edilirse 5 asgari ücret idari para cezası söz konusudur.

Ancak işe giriş bildirgelerinin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kendiliğinden verilmiş olması ve tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde asgari ücretin %18,75’nin ödenmesi durumunda geri kalan kısım ceza iptal edilmektedir.
İşletmelerde bu ‘’SGK İşe Giriş Check-List’’ kullanarak gözden kaçabilecek herhangi bir hataya karşı önlem almış olursunuz ve işlemleri belirli bir sistem dahilinde gerçekleştirmiş olursunuz. 
Örnek SGK İşe Giriş Checklist linkten indirebilirsiniz
Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: