SGK Eksik Gün İş Akış ŞemasıSGK Eksik Gün İş Akış Şeması

Eksik Gün Bildirim Formu, işçinin SSK gün sayısı 30 günden az olursa düzenlenir. Eksik Gün Bildirim Formu; İşçinin raporlu, ücretsiz izinli, bazı günler çalışmamasından veya saatlik ( part-time ) çalışma yapmasından ( Puantaj ) vb. durumlardan dolayı düzenlenir.

10 ve üzeri kişi çalışan yerlerde bildirimin e-bildirge üzerinden yapılması yeterlidir. 10 ve altı çalışan yerlerde ise imzalı puantaj kaydı, ücretsiz izin dilekçesi, eksik günle ilgili rapor, PTT aracılığıyla taahhütlü / iadeli taahhütlü ( tavsiyem iadeli taahhütlü ) gönderilmesi gerekir. Eksik Gün Bildirim Formu'nun " Aylık Prim ve Hizmet Belgesi " veya " E-Bildirge " verme süresi içerisinde elden SSK 'ya teslim edilmesi gerekir.  Eksik gün bildirimi en geç takip eden ayın 23’üne kadar verilmelidir.
Eksik gün iş akış örnek şemasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: