Oryantasyon Prosedürü

Oryantason Prosedürü

İşletmeye yeni giren yada bölüm değiştiren elemanlara işe ilk girdiği günlerde uygulanan eğitime işe alıştırma ya da oryantasyon eğitim adı verilir. Bu eğitimde işin gerektirdiği tutum ve bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, bu şekilde çalışanın en kısa sürede işe uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. Oryantasyon eğitimi, işletmelerin gerek mevcut düzenlerinin devamında, gerekse organizasyonel gelişmede önemli bir rol oynamaktadır.
Eğitimin Hedefleri
·         Yeni işe alınan çalışana, işletme politikaları, işletmenin organizasyonel yapısı, ürün/hizmet konusu ve süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, yükselme olanakları, iş koşulları, iş güvenliği ve bunun gibi konularda bilgiler vermek.
·         Çalışanın işe ve işletmeye yabancılaşmasını önleyerek, sosyal kaynaşmayı sağlamak.
·         Çalışanın işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmak.
·         Belirsizlik ve bilgisizlikten doğan şikayet ve yakınmaları önlemek.
·         Çalışanların deneme-yanılma yöntemiyle öğrenmeye çalışmalarına, kuralları bozmalarına ve mevcut düzeni alt üst etmelerine engel olmak.
Oryantasyon Eğitimi
Oryantasyon eğitimi iki bölümün yapması gereken işlevlerden oluşmaktadır.
İlk olarak insan kaynakları bölümünün yapması gerekenler ve daha sonra ise yöneticinin yapması gereken işlevlerden oluşmaktadır.
A. İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNÜN İŞLEVLERİ
1. Şirket Tanıtımı
·         Şirket tarihçesinin anlatılması
·         Şirket ürünlerinin/hizmetlerinin genel olarak anlatılması
·         Organizasyon şemasının ve bölümlerin genel tanıtımı
·         Şirket kültürünün aktarılması, değerlerin paylaşımı
·         Şirket vizyonunun aktarılması
·         Güncel şirket tanıtım kitapçığının verilmesi
2. Şirket ve Prosedür Tanıtımı
·         Ücret sisteminin ve prosedürünün tanıtımı
·         Ödüllendirme, Bireysel öneri sistemi gibi sistemlerin tanıtımı
·         Sağlık hizmetlerinin tanıtımı
·         İzin prosedürlerin tanıtımı
·         Çalışma saatlerinin ve iş koşullarının tanıtımı
·         Ulaşım imkanlarının tanıtımı
·         Disiplin prosedürünün tanıtımı
3. Tamamlanması Gerekenler
·         Yerleşim yerinin hazırlanması (çalışma masası vb.)
·         Bilgisayarın hazırlanması ve gerekli programların yüklenmesi
·         Genel kullanım bağlantısının (network girişi) yapılması, e-mail adresinin tahsis edilmesi
·         E-mail adresinin tahsis edilmesi
·         Telefon numarasının belirlenmesi (Dâhili hat)
·         Kartvizit basılması
·         Servis güzergahının ayarlanması ve ilgili işlemlerin tamamlanması
·         Yeni çalışanın tüm şirkete duyurulması (pano, tanıştırma veya intranet yolu ile)
4. Çalışana Özgü Oryantasyon Programı
·         Yöneticisi ile birlikte görüşmesi gerekenlerin listesinin hazırlanması
·         Görüşeceği kişiler ile randevuların alınması
·         Oryantasyon programının tamamlanması
B. YÖNETİCİNİN İŞLEVLERİ
1. Tanıştırma
·         Takım arkadaşları ile tanıştırma
·         Çalışma yerinde kullanılacak alanların tanıtımı (yemekhane, çay alınan yer vb.)
2. Şirket Tanıtımı
·         Genel şirket tanıtımı
·         Üretilen ürünlerin veya sunulan hizmetlerin tanıtımı
·         Şirketin gezdirilmesi
3. Bölümün Tanıtımı
·         Bölüm amaçlarının ve hedeflerinin paylaşımı
·         Diğer bölümler veya takımlar ile işbirliği yapılan konuların aktarılması
·         Bölümdeki genel organizasyon yapısının aktarılması
·         Çalışma koşulları ile ilgili çeşitli prosedürlerin aktarılması
4. İşin Tanıtımı
·         Çalışma yerlerinin gösterilmesi
·         Mola zamanları, yemek saatleri vb. kuralların açıklanması
·         Kullanılacak ekipmanların tanıtımı
·         Telefon numarasının, e-mail adresinin verilmesi
·         Fotokopi faks vb. kullanılabilecek araçların yerlerinin gösterimi ve genel tanıtımları
·         İş tanımının birlikte gözden geçirilmesi
·         Performans beklentilerinin, hedeflerin paylaşılması
·         İş güvenliği ile ilgili kuralların ve talimatların paylaşımı
·         Bilgisayarda kullanılan işletim sistemlerinin tanıtımı
·         Şirket içi ve dışı gerekli telefon numaralarının verilmesi
·         Kart basımı ile ilgili açıklamalar
5. Çalışana Özgü Oryantasyon Programı
·         Çalışanın görüşmesi gerekenlerin listesinin hazırlanması ve İnsan Kaynaklarına iletilmesi
·         Görüşeceği kişiler ile tanıştırılması
·         Oryantasyon programının tamamlanması
Oryantasyon Süreci Aşamaları
Dört Aşamalı Oryantasyon Süreci: 
·         Hazırlık Dönemi
·         Sunuş
·         Deneme Süreci
·         Kontrol
1. Hazırlık Dönemi
·         Amaçların tanımlanması
·         Gerekli araç- gerecin hazırlanması
·         Yer ayarlanması
·         Personelin bilgilendirilmesi
2. Sunuş
·         Öğreneme sürecinin düzenlenmesi
·         Neyin nasıl yapılacağının belirlenmesi
3. Deneme Süreci
·         Personelden verilen göreve ilişkin bilgi / açıklama isteme
·         Yapılan hataların yapıcı bir yaklaşımla düzeltilmesi
·         Personelde görülen ilerlemeye karşı duyarlı olma
·         Sabır gösterme
·         Aradan çekilip personelin tek başına sorumluluk almasını sağlama
4. Kontrol
·         Personel gerektiğinde kime danışmalı?
·         Yapılanların hangi sıklıkla yapılması gerektiğine karar verme
·         Personelin sorunlarına yanıt verme
Eğitim sürecini sonuçlarının değerlendirilmesi

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: