Ücretin Korunması - İcra

   
Ücretin Korunması - İcra

Merhaba. İcra/Nafaka yazısı ilk elimize ulaştığında yapmamız gereken şey icra dairesi ya da aile mahkemesine cevaben bir dilekçe hazırlamaktır. Bu dilekçe icra dairesinden/aile mahkemesinden gelen yazının alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde posta ile daireye gönderilmelidir. Dilekçenin içeriğinde işçinin o işyerinde çalışıp çalışmadığı bilgisi verilmeli, icra/nafaka yazısının içeriğinde bizden istenen bilgiler ile birlikte ücret haczi gereğince ücretine haciz konulduğunu ve alacağı ücretten kesinti yapılarak icra dosyasına yatırılacağının bildirilmesi gerekmektedir. Ücret haczi yazısında belirtilen borçlunun, ilgili işyerinde çalışmaması durumunda 7 gün içerisinde borçlunun ilgili işyerinde çalışan personel olmadığını, bu nedenle ücrete haciz konulamadığını belirterek icra dosyasına cevap verilmesi gerekmektedir.      İCRA KESİNTİSİNİN HESAPLANMASI

4857 Sayılı Kanuna göre işçinin ücretinin dörtte birine kadar haciz konulabilir İcra kesintisi hesaplanırken İcra Müdürlüğü’nden gelen yazı esas alınır. İcra kesintisi, gelen yazıda bulunan “Alacak Miktarı” başlığı altındaki kriterlere uygun yapılmalıdır. Borçlunun net ücretinin dörtte birinin, yakacak yardımı, tazminat, ikramiye vb. tüm yan ödemelerinin tamamının veya yan ödemelerinin de dörtte birinin haczine karar verilebilir. İşveren belirtilen oran ve tutarda icra kesintisini yapmak zorundadır. İşveren borçlunun ücretinin net tutarının, dörtte birini bulur, “Alacak Miktarı” kısmında belirtilen kriterlere göre yan ödemelerin net tutarının tamamını veya net dörtte birini keserek ilgili İcra Müdürlüğü’ne gönderir.

AGİ icra hesaplamasına dâhil edilmemelidir.

Bazı durumlarda icrası olan personelin aynı zamanda nafaka kesintisi de bulunabilir. Bu durumda öncelik her zaman nafaka kesintisinde olmalıdır. İcra hesaplaması nafaka kesildikten sonra kalan net tutarlar üzerinden yapılmalıdır.

Aşağıda örnek icra hesaplamaları bulunmaktadır.

2.000 TL net ücret, 150 TL net yol yardımı bulunan personelden kesilebilecek icra tutarı “Alacak Kriteri” özelliklerine göre aşağıdaki şekillerde hesaplanmaktadır.


a) “Alacak Miktarı” Kriteri; Ücretin dörtte biri, yan ödemelerin tamamı,

           İcra = Net ücret / 4 + yan ödemelerin tamamı                        .                           

Ödenecek İcra Tutarı = 500 TL + 150 TL = 650 TL
b) “Alacak Miktarı” Kriteri; Ücretin ve yan ödemelerin dörtte biri
Ödenecek İcra Tutarı = 2150/4 = 537 TL
c) Aynı zamanda 500 TL nafaka kesintisi bulunan ve “Alacak Miktarı” Kriteri; Ücretin ve yan ödemelerin tamamı,

           İcra = Net ücret – Nafaka Miktarı / 4 + yan ödemelerin tamamı                        .                            

İcra Tutarı = (2.000-500)/4 + 150 TL = 525 TL

                                       Çalışanı İçin Birden Fazla İcrası Olanlar Ne Yapmalı

İcra dairesinden işyerine, çalışanlara ait maaş haczi geldiğinde, gelen tebliğ zarfının üzerine geliş tarihi mutlaka yazılmalı ve tebligat alındıktan sonra 7 gün içinde ilgili müdürlüğe cevap verilmelidir. Maaş haczi tebligatının alındığı tarihten itibaren borçlu işçinin ücretinden maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün koyduğu oranda maaşını kesip, kesilen tutarın icra dosyasına yatırılması gerekir.

                                     Aynı Çalışana Ait Birden Fazla İcra Gelmesi Durumunda

İcra yazıları geliş tarihlerine göre sıraya konularak, sırada olan haczin borç tutarı, personelin aldığı maaş bilgisi ve kesintinin yapılmaya başlandığı tarih belirtilerek, elden veya iadeli taahhütlü olarak icra müdürlüklerine her biri için ayrı bilgi verilir. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesinti yapılamaz.

Haciz kesintileri devam ederken işçinin işten ayrılması durumunda da, devam eden ve sıradaki icra dairelerine, işçinin sgk işten ayrılış bildirgesi eklenerek işçinin işten ayrıldığına dair bilgilendirme yazısı gönderilmesi zorunluluktur.

İşyerinde çalışırken icra dairesinden maaş haczi olmayan bir personel için, işten ayrıldıktan sonra icra yazısı gelmesi durumunda yine icra müdürlüklerine süresinde bilgi verilmesi gerekmektedir.

İcra ve Nafaka Nereye Ödenir?

İcra kesintisi icra dairesinin icra yazısı içerisinde bildirdiği hesap numarasına, nafaka ödemeleri ise hak sahiplerinin hesaplarına ödenmelidir. Fakat icraya konu olan nafaka ödemeleri için yine icra dairesinin ilettiği hesap numarasına ödeme yapılmalıdır.

Ödemeler yapıldıktan sonra ödeme makbuzları mutlaka muhafaza edilmelidir. İcra ödemeleri ayrıca bir takip formu ile takip edilmeli, borç bitiminde ödeme sonlandırılmalıdır.

Kaynak için iskanunu.com'a teşekkürler.Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: