Y Kuşağının İş Dünyasına BakışıY Kuşağının İş Dünyasına Bakışı

Merhaba. Bende y kuşağının bir temsilcisi olarak ve mesleğim gereği sık sık günümüz kuşağı olan y kuşağının iş yaşamından ve şirketlerden beklentileri hakkında infografik analizleri olabildiğince araştırmaktayım. Bir önceki kuşak olan z kuşağının iş dünyasına bakışıyla y kuşağının bakışı çok farklılık göstermektedir.

Öncelikle x, y, z kuşakları ne demektir?


Bundan önceki kuşak olan x kuşağı 1965-1979 arası doğanlara denilmektedir. Bu durumda en yaşlısı 51, en genci 37 yaşındadır. X kuşağı genel olarak kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanır.

Y kuşağı ise 1980 - 1999 arası doğan kişileri kapsamaktadır. En yaşlısı 36, en genci ise 17 yaşındadır. Y kuşağı ise bağımsız olmayı sevmektedir, özgürlüklerine son derece düşkündürler ve iş yaşamında belirlenen mesai saatleri arasında çalışmayı sevmezler. X kuşağındaki girdiğin şirketten emekli ol bakış açısı y kuşağında işlememektedir. Sosyal sadakat kontratları çok kırılgandır. Örgütsel bağlılıkları çok düşüktür. Çok fazla iş değiştirirler ve ortalama 2-4 senede bir iş değiştirmektedirler. Bunlar dışında da sabırsız bir nesil oldukları için bir an önce ya yönetici olmak ya da kendi işlerini kurmak isterler. X kuşağıyla belki de en büyük farkları x kuşağı çalışmak için yaşamayı hayat felsefesi edinmişlerken, y kuşağı yaşamak için çalışmayı felsefe edinmiştir.

Z kuşağı ise 1999 ve sonrası doğanları kapsamaktadır. İş dünyası daha y kuşağını sindirememişken y kuşağından daha da fazla rahatına düşkün z kuşağı iş yaşamına başlayınca nasıl bir kuşaklar arası çatışma yaşanacak bunu da ilerleyen yıllarda deneyimlemiş olacağız.

Geçen haftalarda da y kuşağının iş dünyasına bakış açısı diye 2 tane araştırma inceledim. dorinsight adlı bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya yaşları 15 - 34 arasında değişen toplam 201 kişi katılmış ve sonuçlar analiz edilmiş.

Analiz

1.soru: Öncelikle gençlerin %50’si şu anki mevcut şirketlerinde beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle memnun olmadıklarını belirtmiş. Bunun alt kırılımı belirtilmemiş. Yani beklentiler nelerdir veya beklentiniz nedir diye devam sorusu sorulmamış ama ankete katılanların yarısının şirketinden memnun olmaması ik’lar açısından bir tehlike çanlarının çalması için yeterlidir. Farklı bir Deloitte y kuşağı araştırmasında da y kuşağının %54’ü 2 yıl içinde mevcut işlerinde ayrılmayı düşündüklerini belirtmiş. 2 farklı araştırmada çıkan çarpıcı sonuç bize y kuşağının sadakat kontratının ne kadarda düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca isim vermeden belirtmem gerekirse yakın çevremde 5 tane y kuşağı arkadaşım mevcut işlerinden hiçbir sorunları olmamasına rağmen veya incir çekirdeğini doldurmayacak sudan sebeplerle işlerinden ayrıldılar. Gene yakın çevremdeki başka örneklerde iş garantileri olmasına rağmen sırf sıkıldıkları için ve dinlenmek istedikleri için işten ayrılanlar mevcut. Farklı araştırmalarda da y kuşağı bir kişinin bir şirkette maksimum ortalama 4 sene çalıştığı belirtilmiş.

2.soru: Aynı ankete katılanlardan 10 kişiden 8’i yurtdışında çalışmak istediğini belirtmiş. En çok;

%35 ile ABD (Hollywood filmlerinin etkisi olsa gerek yoksa ABD’de ki iş hukuku ve çalışma şartları Türkiye’den daha katıdır. Bizdeki iş hukuku ufakta olsa işçi lehine yorumlarda bulunuyor.)
%11 ile İngiltere
%11 ile İtalya çıkmış.

Bu soruya verilen cevaplara baktığımda yurtdışına çıkış amacının çalışmak değil tamamen tatil amaçlı olduğunu görüyorum. Çünkü şuan için dünyada en insancıl çalışma saatleri İsveç’te bulunmamaktadır. Yeni çıkardıkları yasayla İsveç’te mesai saati 6 saat sürmektedir veya ispanya, Yunanistan gibi ülkelerde öğleden sonra siesta tatilleri yapılmaktadır.

3.soru: Çalışmak istedikleri şirketten beklentileri ise;

%66 kariyer gelişim olanakları sunan (burada ik süreçlerinden olan yetenek ve kariyer yönetiminin ne kadar önemli olduğu görülüyor)
%61 yaratıcılığı teşvik eden,
%52 global olan (burada sanırım kurumsal ve çok uluslu şirket olması kastedilmiş)
%50’si de şeffaf ve açık yönetime sahip olmasını bekliyorlar.

Deloitte y kuşağı araştırmasında da iş seçiminde en çok iş - özel hayat dengesi sunan şirketleri seçtiklerini belirttiler.

4.soru: Kendinizi nasıl görüyorsunuz sorusuna,

%72 uyumlu,
%59 özgür, yaratıcı,
%55 duygusal,
%51 hırslı olarak bakıyorlar.

5. soru: Araştırmanın benim açımdan en çok dikkat çeken tarafı olan ‘’haftalık çalışma saatleri bölümü’’ sorusu oldu.

%72’si haftalık mesai saati 40 saatten az olmalıdır demiş. %72 çok büyük bir oran.
%40’ı daha çok kazanacak olsam bile hafta sonu çalışmam demiş. Bu soruya verilen cevap ayrı bir tez konusu olmaktadır.
%42’si işe ilk başladığım dönemlerde uzun çalışma saatleri normaldir demiş. Burada da iş yaşamına ilk kez atılmanın verdiği heyecan olsa gerek. Çünkü çalıştıkları yıllar artınca bu sefer %72’si mesai saati 40 saatten az olmalıdır diyorlar çünkü.

Deloitte araştırmasında da %66’sı esnek çalışma saatlerine sıcak bakıyorlar. Esnek çalışma saati de şudur. Her gün akşam mesaiye kalınan esnek çalışma değildir, haftalık çalışma saati 45 saatse bu süreyi 4 gün tamamlayıp haftada 3 gün izin yapılabilen esnekliktir. Örneğin bugün canınız sıkkın ve işten 2 saat erken çıktınız. Ertesi gün o erken çıktığınız 2 saati tamamlama imkânı sunan sisteme sıcak bakıyorlar.

6. soru: Son soru olarak da %67’si iş yerinde uygun bulmadığım duruma hemen itiraz ederim demiş.

%73’ü iş dünyasında gençlere yeteri kadar saygı duyulmadığını belirtmiş.

Bugün tekrar işe girecek olsam aynı yerde çalışmayı isterim diyenlerin oranı sadece %33’de kalmış.

Genel olarak araştırma analizleri bunlar. Sık sık y kuşağıyla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Y kuşağı günümüz iş dünyasında daha da aktif hale gelmekte ve artık yönetici vasfına eriştiği için bu tarz araştırmaları daha sık duyacağız.Saygılarımla,
iKmania
0 yorum: