İşkur İşbaşı Eğitim Programı 2018


İşkur İşbaşı Eğitim Programı 2018

Merhaba. İşkur kendi kişisel görüşüm açısından kariyer portalları arasında kariyer.net ile birlikte en faydalı sitelerinden başında gelmektedir. Belki bilmeyenleriniz vardır, anlatalım. İşkur devletin resmi bir organıdır ve istihdam sağlaması açısından kendi bünyesinde İşbaşı Eğitim Programı olarak adlandırılan bir istihdam programı açar.
İşveren ve İK’lar açısından hem de çalışan veya iş arayanlar için konuyu 2 başlıkta ele almamız gerekirse;

İş arayanlar için

İşbaşı Eğitim Programı Nedir: İşbaşı eğitim programı İşkur ile İşkur’a kayıtlı iş yerleri arasında tecrübeli personel yetiştirmek için eğitimin uygulamalı olarak iş yerlerinde verildiği bir kurs ve staj programıdır.

İşbaşı Eğitimde Ücret Verilir Mi?: Kurs boyunca işe gelinen her gün boyunca ücret verilir. Genelde asgari ücret tutarında ücret verilmektedir. Ayrıca program süresince 30 gün üzerinden İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primiyle, Genel Sağlık Sigortası Primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir. Bu da şu işe yarar. GSS ile sadece sağlık hizmetinden faydalanabilirsiniz emekliliğe etki etmez.

İşbaşı eğitim programı haftada en fazla 6 gün düzenlenebilmektedir eğer haftalık 6 gün olarak düzenlenmiş bir programa katılırsanız aylık ona göre ücret alırsınız. 

Yapılan son mevzuat değişikliğine göre; öğrenci olmayan ve işsizlik maaşı almayan kişiler için kursa devam ettikleri gün boyunca günlük 61,65 TL alırlar. Bu da ay bazında 1603 TL eder. Eğer öğrenciyseniz günlük 46,23 TL alırsınız.

Programa Kimler Katılabilir?: 15 yaşını doldurmuş bütün işsizler ile birlikte ön lisans dâhil bütün üniversite öğrencileri ile açık öğretimde okuyan bütün öğrenciler bu programa katılabilir. Üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını işbaşı eğitim programı kapsamında yapabilmektedirler. Ancak; programın uygulandığı iş yerinin sahibinin birinci ve ikinci derece yakınları ile eşinin o iş yerinde programa katılması mümkün değildir.

Program Süresi Ne Kadardır?: İşbaşı Eğitim Programında en fazla günde en az 5 saat olarak işveren ile katılımcının kabul etmesi, günde 8 saati ve haftada 45 saati aşmaması kaydıyla Pazar günleri hariç, günün herhangi bir zaman diliminde uygulanabilmektedir. Dolayısıyla öğrenciler de ders saatlerinden arta kalan zamanlarda ve günlerde programa katılabilmektedir.

İşverenler Programa Alacakları Kişileri Nasıl Belirler?: İşverenler İşbaşı Eğitim Programına alacakları kişileri kendileri bulabilecekleri gibi, İŞKUR’a başvurup Programdan yararlanmak isteyenler arasından seçme yapabilir. 

İşveren ve İK’lar için

Herhangi bir işletmenin İEP’ten yararlanabilmesi için en az 2 SGK’lı çalışanın olması gerekmektedir. En az iki çalışanı olmak kaydıyla işverenler toplam çalışan sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilir. Katılımcı sayısının tespitinde tüm kesirler bir üst sayıya tamamlanır.

İEP’e başlayacak katılımcı sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden belirlenir.

Örnek: 14 çalışanı varsa; (14 x %30) = 4,2 à 5 katılımcı alabilir.
 4 çalışanı varsa; (4 x %30 = 1,2 à 2 katılımcı alabilir.

Kurs bitiminde kursiyerleri en az %50 istihdam garantisinin verilmesi ve 90 günden az olmamak kaydıyla en az program süresi kadar istihdam taahhütü verilmesi gerekmektedir.

Program başlangıcından önceki son 1 ayda adayın 1 gün bile olsa SGK’sının yatırılmaması gerekmektedir. Ayrıca emekliler ve işverenin 1. Derecede akrabası, hasımı programa katılamaz.   

Kursiyerlere 2018 için herhangi bir işsizlik maaşı almayan ve öğrenci olmayanlar için işe geldikleri gün kadarıyla 61,65 TL, öğrenciler için (AÖF ve okulu donduranlar dahil olmak üzere) 46,23 TL, işsizlik maaşı alanlar içinse 30,82 TL ücret alırlar. İşkurun verdiği ücretin yanı sıra işverenler isterse asgari ücretin 1/3’ünü aşmamak kaydıyla ekstra ücret çalışanlara verebilirler.

Örneğin; 61,65 * 26 = 1603 TL (İşkur hafta tatilini 1 gün olarak baz alıyor. İşe gelinen gün kadarıyla da aylık asgari ücrete denk geliyor)
46,23 * 26 = 1202 TL (Öğrenciler için)
30,82 * 26 = 801 TL (İşsizlik maaşı alanlar için)

Programa başvuru için işverenden,

1-) İşveren taahhütnamesi,
2-) Ön talep formu
3-) İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
4-) İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgeler (aslı görülmek kaydıyla örneği)
5-) Katılımcıdan sorumlu personelin iletişim bilgileri
6-) İşkur sözleşmesi (3 nüsha olması gerekmektedir)
7-) Son 1 yıllık çalışan sayısını gösteren belge,
8-) Son 3 aylık işyerinin SGK hizmet listesi ve Tahakkuk Fişi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitim Programları en fazla 3 ay düzenlenebilir.  Üretim ve imalat sektörü içinse 6 ay düzenlenebilir. Alt sınır yoktur.

Programlar en fazla haftada 6 gün, günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık en fazla 45 saat olarak düzenlenir

Günde en az 5 saat düzenlenmesi şartıyla, haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür.

Resmi tatil günlerinde –önceden belirtilmek şartıyla- İEP düzenlenmesi mümkündür.
Vardiyalı çalışma düzenlenmesi mümkündür. Yalnız vardiyalı sistemde işkurlu çalıştırmak için sürekli gece vardiyası veya aynı vardiyada olmaması gerekmektedir. En geç 2 haftada bir vardiya değişimi olması halinde İeplilerde vardiyalı olarak çalıştırılabilir.

Çalışan Sayısı Kontrolü

İşverenin, programın bittiği tarihteki çalışan sayısının programın başladığı tarihteki çalışan sayısından düşük olmaması gerekmektedir.

Örnek:
10.03.2017 Program başlangıcı; 14 çalışanı varsa
10.06.2017 Program bitişi; en az 14 veya üzeri çalışan olmak zorundadır.

İşverenin programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısının, programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısından düşük olduğunun tespiti halinde; işveren bu tespit tarihinden itibaren 1 ay içerisinde programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini 1 aylık sürenin bitiminden itibaren en geç 5 işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirmezse işveren ile bu bir aylık sürenin son gününden itibaren 12 ay süreyle kurs ve program düzenlenmez.

İstihdam yükümlülüğü, programın ¼’lük süresi sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanacak; ¼’lük süre sonunda programda katılımcı kalmamış olsa dahi istihdam yükümlülüğü devam edecektir.

İstihdamlar programın düzenlendiği işyerinde olacağı gibi farklı işyerinde de gerçekleştirilebilir. Ancak her durumda istihdamların mutlaka programın düzenlendiği meslekte olması gerekmektedir.

6645 Sayılı Kanun

İşkur İşbaşı Eğitim Programının bir diğer önemli artısı da 6645 sayılı teşvik olmaktadır.  
* 31.12.2017 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Öncelikle sigortalıların brüt kazançlarının tamamı üzerinden beş puanlık prim indirimi hesaplanacak, ardından sigortalının asgari ücrete olan kazançları üzerinden hesaplanan kalan sigorta prim işveren hissesine isabet eden primlerin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir.

Saygılarımla,
iKMania


2 yorum: