İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?Sokaktan geçen 100 kişiye bu soruyu sorsak 90'ı mülakat, işe alım, işte böyle komiklikler, şakalar cevabı verir sanıyorum. Hatta yeri gelmişken burada sokaktaki hazır 100 kişiye sorulmuşu da var.

Peki sizce İnsan Kaynakları gerçekten de ne iş yapar?

- En temel görevi işe alım (halk dilinde mülakatlar) olsa da bu sadece buz dağının görünen kısmıdır.

- İK günlük puantajları tutar ve ay sonunda sizin bordronuzu yapar. Her ne kadar daha küçük kobilerde (halk dilinde patron şirketi) dediğimiz yerlerde bordrolama işi İK'lara bırakılmışsa da daha büyük ve oturmuş kurumsal kimliğe sahip şirketlerde ''bordrolama'' işini ya muhasebe tutar ya da bunun için ''İnsan Kaynakları - Personel Özlük Birimi'' oluşturulmuştur.

- İK işten çıkış mülakatları yapar ve bunları analiz edip raporlar. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli olduğu için işletme içi, işletme dışı çıkış nedenlerini araştırır. Bu da adayların işine yaramaktadır. Şöyle ki işten çıkışlar ücret yetersizliğinden geliyorsa bunu iyileştirir, çalışan memnuniyetsizliğinden geliyorsa oryantasyonu rezive eder, motivasyonu arttırır.

- İK çalışan ilişkilerini düzenler. Gene büyük şirketlerde bu işin uzmanları ayrıdır ve İnsan Kaynakları - Çalışan İlişkileri departmanlığı vardır. Yani o hep gıpta edilen İK'nın tek işi piknik organize etmek, halısaha turnuvası ayarlamak, yarışmalar düzenlemek demek değildir. Bu motivasyon araçlarının dışında çocuğunun hastalanmasına da İK bakar, bahçede çürümüş yastıkları değiştirmeye de İK bakar, yemekhanede ki yemekleri beğenip beğenmediğinin anketine de İK bakar, iş arkadaşınla kavga ettiğin duruma da İK bakar.

- İK oryantasyon planı hazırlar. İş hukukunda yer alan 2 aylık deneme sürecini refere ederek senin için en yararlı oryantasyon planını hazırlar.

- İK iş sağlığı güvenliğini oluşturur. Yani o inşaat alanında başına kasket giy denilmesinin bir nedeni olduğu için İK bunu da yapar.

- İK kariyer haritasını çıkarır. Şunları şunları yaparsan şu olursun, bunları bunları yaparsan bu şekilde terfi olursun diyerek senin kariyerini planlar ve yükselmen için süreçler açar.

- İK performansını değerlendirir.

- İK organizasyon şemasını düzenler.

- İK iş hukukunu ve sahip olduğun tüm hak edişlerini kanuna göre korur

- İK servisleri ayarlar, yemekhaneleri düzenler ki kurumsal firmalarda bu işlerde ''idari işler departmanı'' olarak ayrılmaktadır.

Kimilerine göre ''İnsan Kaymakları'' olan bu meslek bir çoklarına göre yan gelip yatma yeridir. Hatta kapının önünden geçerken kafayı içeriye uzatıp ne yapıyor ya bu İK denilmişliği vardır.İnsan Kaynakları Yan Gelip Yatma Yeri Değildir!

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: