Performans Değerlendirme Yönetimi: Zorunlu Dağıtım Yöntemi

Zorunlu Dağıtım Yöntemi


Merhaba. Performans değerlendirme yönetiminde literatürde Klasik ve Modern olmak üzere 2 sistem vardır. Klasik performans değerlendirme yönetiminde ilk konu Kişiler Arası Karşılaştırmalara Dayalı Yaklaşımdır. Bu mantık, sıralama yöntemiyle çalışır ve kişileri basit sıralama ve kişiler arası sıralama şeklinde ayırır. Bugünkü yöntemde, kişiler arası sıralama yönteminde geçen Zorunlu Dağılım Yöntemi (Forced Distribution Method) dir.

%10 En Yüksek Performans
%20 Yüksek Performans
%40 Orta Seviyeli Performans
%20 Düşük Performans
%10 Çok Düşük Performans

Bu yaklaşımda yöneticiler çalışanları belirli dağılımlar içinde değerlendirmeye zorlanır. Zorunlu dağılım teriminin kullanılmasının nedeni, değerlendiricinin personelini gruplara göre sıralaması zorunluluğunda oluşundandır. Böylelikle sürekli olumlu ya da ortalama puan verme eğilimi de ortadan kaldırılmış olur. Yöneticiler çalışanlarını 5’li skala üzerinde değerlendirir. Çalışanların %10’u ölçeğin en yükseğinde, %20’sini yüksekte, %40’ını ortada; %20’sini düşükte ve %10’unu da çok düşükte toplamak zorundadırlar. Böylelikle değerlendiriciler çalışanları daha objektif değerlendirilip ortada ya da en yüksekte yığma yapmamış olacaklardır.

Bu yöntem, çalışanlar arasındaki başarı, performans ve davranış biçimlerinin karşılaştırılmasından çok, genel bir takım ifadelerin gruplandırılmasıdır. Bu yöntem ile çok sayıda çalışanın yer aldığı kurumlarda, her bir çalışana ait spesifik performans sonuçları değil, kişiler arasındaki karşılaştırmalar yüzdelik sayısal dilimlerle belirlenmektedir. Böylece ortaya çıkan dağılım incelendiğinde, hangi yüzdelik dilimde ağırlık olduğuna bakılarak kuruma ait genel performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: