Kontrol Listesi Yöntemi

Kontrol (İşaretleme) Listesi Yöntemi

Merhaba. Kritik olay yönteminin daha geliştirilmiş bir modeli olan bu yöntemde, bir grup işi tanımlamaya dönük olarak hazırlanan bir değerlendirme listesinin check edilmesi şeklinde uygulanır. Değerlendirilecek kişilerin çeşitli nitelik ve davranışlarına ilişkin çok sayıda tanımlayıcı ifadeden oluşan bir liste hazırlanır. Çalışanlar hakkında hazırlanmış olan sorulara evet/hayır olarak yanıt verilir ve evet/hayır toplamına göre yorumlanır. Değerlendiriciler; bu ifadelerden kişiye uygun olanlarını seçerek değerlendirmeleri yaparlar. Kendilerine sunulan ifadelerle değerlendirme sürecinin sınırlandırılması “bazı” sorunlara yol açabilir. Örneğin geri besleme yapmak güçleşir.

Ağırlıklı işaretleme listesi kritik olaylar yönteminin bazı sakıncalarını gidermek amacı ile geliştirilmiştir. Bu işi iyi bilen uzmanlar tarafından hazırlanır. Çeşitli kritik olaylar ve bunların söz konusu iş için taşıdığı önemi gösteren tartılar belirlenir. Etkililiğin tüm düzeylerini temsil eden bu cümlelere (ifadelere) bir değer ya da puanlar verilir. Puan aralığı genellikle 0 ile 10 arasında değişir. Değerlendirici, listedeki ifadelere verilen değerlerin ne olduğunu bilmeden, kendisine uygun gelen ifadeleri işaretler. Böylece değerlendiricinin işle ilgili davranışları ifade eden cümleleri göreli önemi konusunda bilgi sahibi olmamaları sağlanır. Daha sonra işaretlenen ifadelere karşılık gelen puan belirlenir. Bu puanlar toplanarak değerlendirilen kişinin performansı ortaya konulur Bazı formlarda ifadelerin tekrarlanış sıklığını belirlemeye yönelik olarak “daima, sıklıkla, nadiren” gibi ayırımlar da vardır.

Kontrol listesi yönteminde sorulan her sorunun ayrı değerleri ve ağırlıkları bulunabilir. Bu yöntemde puan anahtarı insan kaynakları bölümünde bulunmaktadır. Değerlendiricinin olumlu ya da olumsuz önyargılı davranmaması için soruların değerleri hakkında bilgi sahibi olmaması gerekir. Bu yöntemin zorluğu, her iş kategorisi için farklı soru listeleri oluşturmanın zaman alıcı olmasıdır. Ayrıca, soruların değerlendirmeciler için farklı anlamlar taşıyabilmesi olasılığı da yüksektir. Bu nedenle çalışanlara geri bildirim sağlama açısından zor bir yöntemdir.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: