Puantaj Nedir?


Puantaj nedir?
İşçilerin hak edişlerini doğru hesaplayabilmek için şirket tarafından tutulan kayıtlara işçi puantajı denir. İşçi puantajı genellikle taşeron şirketlerin kullandığı bir sistemdir. Bir işçinin işe gelip gelmediği günlerin, mesailerinin kaydının tutulduğu bilgilerdir. Bu bilgileri tutması için görevlendirilmiş kişilere puantör adı verilir.

Puantaj sisteminin dezavantajları nedir ?


PDKS kullanmayan yani elektronik ortamda personel devam kontrol sistemlerinden birini kullanmayan işletmelerde bu iş biraz daha zordur. Elektronik bir sistem varsa kartını okutur, o gün iş yerine giriş yaptığı bilgisi elektronik ortama kaydedilir. İş çıkışında ise tekrar kartı okutur ve çıkış saati de işlenmiş olur. Böylece o personelin o gün ne kadar süre ile iş yerinde olduğu belirlenir. Eğer personel takip programı yoksa puantaj defteri adı verilen bir defter tutulur. Her personelin adı yazılı olan bu defteri alan puantör dediğimiz kişi, iş başlama saatinde tüm işçileri kontrol eder ve işte olup olmadıklarının kaydını tutar. İş çıkışında ise, eğer mesai kalan işçiler olacaksa, puantör bunların da kaydını tutar. Şirketin ödeme şekline göre günlük, haftalık veya aylık olarak bu puantaj defterinden alınan verilere göre işçinin hak edişi hesaplanır.
 


Elektronik ortamda PDKS kullanmanın avantajı ve kolaylıkları vardır. Hesaplamada herhangi bir sıkıntı yaşanması muhtemel değildir ancak puantaj defterine baktığımızda pek de sağlıklı olmadığını görebilmek çok zor değil. Eksik yazılan mesailer, fazladan yazılan mesailer, o gün gelmeyen ancak ücret ödenen personeller gibi birçok sıkıntıyı da beraberinde getirebiliyor.

Puantaj nasıl tutulur? 

Puantajın tek mantığı aylık periyotta işe gelen – gelmeyen işçileri takip edip hak edişlerine göre maaşlarını vermektir. Puantajı bu mantığı oturttuğumuzda nasıl tutulacağı biraz teferruat olmaktadır. İşletmede çalışan sayısı az olan yerlerde puantörler yardımıyla tutulabilir, excelde hazırlanan formla tutulabilir, sayısı 500 – 800 ya da 1500 kişilik büyük işletme, fabrika, çağrı merkezi gibi yerlerde de kart okutma sistemi, parmak izi sistemi gibi PDKS yöntemleriyle tutulur. Bu tamamen işletmedeki çalışan sayısına bağlı değişkenlik gösterir.

Puantajla ilgili püf noktalar?

* Sosyal sigorta mevzuatı açısından çalışma günleri 30 gün üzerinden hesaplanır. Yani aylar kaç gün sürdüklerine bakılmaksızın (28, 29, 30, 31) 30 gün olarak dikkate alınmaktadır

* Eğer işçi aynı ay içerisinde işe girip çıkmışsa ay 30 değil 31 gün üzerinden hesaplanır. 

*30 gün çeken aylarda ay içerisinde 1 gün devamsızlık yapan kişi için aylık puantaj 25-3 şeklinde oluyor ve ücret kesintisi SGK matrahına dâhil olup günlük ücret değişmiyor. Devamsızlık yapmayan işçinin de puantajı 26-4 oluyor. Yani 26 gün çalışma 4 gün hafta tatili şeklinde.

* İşverenlerin, SGK’ya çalışanları için 30 gün prim bildirmeleri esastır. Şubat ayı 28 gün olmasına rağmen prim bildirimleri yine 30 gün üzerinden ödenir, bu 31 gün çeken aylar için de aynıdır. Herhangi bir ayda eksik çalışması bulunmayan bir sigortalı için ilgili ayın kaç gün sürdüğüne bakılmaksızın 30 gün üzerinden sigorta bildirimi yapılmaktadır. Bu durum şubat ayı için de aynen geçerlidir.

Şubat ayının istisnası çalışanın o ay eksik günle çalışmasıdır. Örneğin; şubat ayında bir çalışan 2 gün istirahat raporu aldıysa prim bildirimi o ay 26 gün olarak yapılır ve çalışanın 2 gün istirahat kullandığı bildirilir.

* Şubat ayında tam çalışan işçinin puantajı 30 gün üzerinden olur. Yani 26+4=30 gün olur. Eğer 1 gün eksik olursa puantajı 27 gün olarak hesaplanır. Yani şubat ayında bir gün işe gelmeyen çalışandan 3 gün kesiliyor.

* Aylık puantaj hesabında eksik günler SGK’ya eksik gün formu doldurularak verilir.
Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: