İnsan Kaynaklarında Form Kullanımı


 İnsan Kaynaklarında Form Kullanımı

Merhaba.

Bir ağaçtan 69.000 kağıt çıkıyor. Yani bir kağıt için: 1 / 69 000 ağaç harcanıyor. 1 ton kağıt için de 17 adet ağaç kesiliyor. Türkiye genelinde kağıt-karton tüketimi yıllık yaklaşık 6 milyon ton. Kişi başı tüketim ise 70 kg. Geri dönüşüme kazandıracağımız 70 kg kağıt ile 1 ağaç kurtarabiliriz. Kurtardığımız 1 ağaç ise günde 3 insanın tükettiği oksijeni üretebiliyor.

Peki bu bilgiler İK’da ne işimize yarayacak. Geçenlerde PERYÖN’ün zirvesine katıldım. Teknoloji ve gelecek konseptli zirvede İK’nın teknolojik gelişimi konuşuldu. Büyük dev firmaların ağız birliği etmişcesine söyledikleri tek şey vardı. İK’dan kağıt form kullanımını minimize etmek. Bu durumu hem sosyal sorumluluk ve çevre bilinciyle hem de İK ile ilişkilendirebilirsiniz. Ne kadar az kağıt israfi yaparsak o kadar dünyanın yararına olacağını akli melekeleri yerinde olan her birey zaten takdir edecektir, İK açısından ne kadar fazla kağıt form kullanırsanız o kadar fazla hata yapma olasılığınız artmaktadır. Çünkü İK’da form kullanımı bitmez. Aşağıda İK’da kullanılan form örneklerini görebilirsiniz.

Ara Performans Değerlendirme Formu
Avans Talep Formu
Çalışan Memnuniyeti Anketi
Çalışan Öneri Formu
Çıkış Mülakat Formu
Eğitim Değerlendirme Form
Eğitim İhtiyaç Bildirim Formu
Eğitim İstek Formu
Eğitim Sicil Kartı
Eğitim Yoklama Listesi
Eğitimci Değerlendirme Formu
Fazla Mesai Onay Formu
Fesh Bildirim Formu
Görevlendirme Belgesi
İş Analizi Formu
İş Başvuru Formu
İşbaşı Onay Formu
İşe Yeni Gireceklerin Hazırlaması Gereken Evraklar
İşten Çıkış Formu
Mülakat Değerlendirme Formları
Norm Kadro Çalışma Takvimi Formu
Norm Kadro Formu
Oryantasyon Değerlendirme Formu
Oryantasyon Eğitim Formu
Oryantasyon Takip Formu
Performans Değerlendirme Formu
Performans Görüşme Sonuç Bilgi Formu
Personel Talep Formu
Referans Araştırma Formu

Yıllık İzin Talep Formu

Görüldüğü üzere en basitinden eğitim yönetiminde bile en az 4 tane form kullanılmaktadır ve bunlar sadece genel çerçevede her işletme İK’sının kullandığı genel formlardır. Tüm bunlar dışında prosedürler, ek dökümanlar, talimatlar, şirket bilgi kitapçıkları gibi sayfa sayfa uzanan formlar vardır ki bu işin sonu yoktur.

Peki tüm bu kağıt israfı arasında form kullanımını nasıl azaltabiliriz? PERYÖN zirvesine katılan büyük kurumsal işletmelerin yaptığı uygulamalarla birlikte bunu da gerçekleştirme yolu çoğu formu elektronik ortama taşımaktan geçmektedir. Özellikle son yıllarda bir çok firma kendi mobil aplikasyon geliştirmektedir. Örneğin işçi yıllık izin talebini evde otururken bu app. ile talebini gönderiyor, bölüm sorumlusu veya İK elektronik ortamda onaylama yapıyor veya her çalışan performans sonuçlarını bu tür uygulamalarla anlık takip ediyor.

Sonuç olarak ne kadar fazla form o kadar fazla hata payına yol açtığı için tüm evraksal işlemleri elektronik ortama taşımak İK’nın geleceğinde yatmaktadır.

Saygılarımla,
iKMania0 yorum: