OHAL Boyunca Işçi çıkarmak yasak mı?


OHAL Boyunca Işçi çıkarmak yasak mı?
Merhaba. OHAL Boyunca işçi çıkarılmasının yasak olup olmadığıyla ilgili herkeste kafa karışıklığı bulunmakta ve bilgi kirliliği mevcut.
- Anayasanın 120. Maddesi gereğince Bakanlar Kurulu kararıyla 6 ayı geçmemek koşuluyla ve her defasında meclis onayıyla 4 ay koşuluyla OHAL kararı alınabilinir ki alındı.
- ''2935 sayılı Olağan Üstü Hal Kanunu 11.maddesi'' gereği; "Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:
n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,” denilmektedir.
- Ayrıca madde de açık açık belirtilen ''OHAL Boyunca işçi çıkarmak yasak'' maddesi dışında eğer ki KHK çıkarılırsa mesela gece çalışması yasaklanabilir veya yurt genelinde KHK ile fazla çalışma yaptırılabilir veya gene KHK ile maaşlarda kesinti yapılabilir. Şuan için işçi istisnai durumlar dışında işçi çıkarmak yasak ama örneğin yurt genelinde fazla çalışma yapılacaktır şeklinde KHK çıkmadığı için diğer İK süreçleri normal akışında devam edecektir.
Yani Kanun maddesi gereği; işçi istifa etmedikten sonra, İş Kanunu madde 25’ e (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller)uymayan haller dışında, sağlık sebepleri, emeklilik ve belirli süreli iş sözleşmesinin süre bitiminin dışında, işçi çıkarmak isteyen işveren 3 aylık süre ile bu durumu ertelemek zorunda kalacaktır. Ya çıkarmak istediği işçiye 3 ay izin verecek ya da 3 ay erteleyecek.
Konuyla ilgili şuan muallak bulunmakla beraber bazı İK Yönetici arkadaşlarımız Alo 170 SGK Hattını aradıklarını ve oradan da istisnai durumlar dışında işçi çıkışlarının OLMAYACAĞINI teyit ettiklerini belirttiler. OHAL ilanının bugün itibariyle resmi gazetede yayımlanmasıyla beraber bu 3 aylık süre dvereye girdi. Belirtiğim gibi ilerleyen günlerde KHK ile Çalışma Yasasını etkileyen değişikler alınması halinde bilgiler o şekilde güncellenir.
En azından şuan mevzuatta bulunan hükümler bunlar.
Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: