SGK İşten Çıkış İş Akış Şeması


SGK İşten Çıkış İş Akış Şeması

Bir işyerinde çalışan işçilerden biri veya bir çoğu işten çıktığı zaman bu işlemin en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na internet üzerinden bildirilmesi gerekmektedir. İşçi işten çıktığı için 10 gün içinde bildirim yapılmazsa SGK tarafından işyerine ceza tahakkuk ettirilir.  10 günlük süre azami süredir. İşçi çıktığı günden itibaren 10 gün içinde istenilen tarihte işçi çıkışı bildirilebilir.
İşten ayrılan bir işçinin İşten ayrılış örnek şemasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: