İnsan Kaynaklarının Yaptığı SGK işlemleri - İş Göremezlik Rapor Onayıİnsan Kaynaklarının Yaptığı SGK işlemleri - İş Göremezlik Rapor Onayı

Merhaba. İnsan Kaynakları çalışanlarının SGK ile ilgili yaptığı bir diğer işlem de SGK İş Göremezlik Raporlarının onaylanması işlemidir. Rapor alan işçilerinizin rapor durumlarını SGK’nın kendi sitesinden onaylamanız gerekmektedir. Zamanında yapılmayan veya geç onaylanan bildirgeler için ceza yemeniz olasıdır. Ayrıyeten siz SGK sisteminden raporu ne zaman erken onaylarsanız işçide rapor parasını o kadar çabuk alacaktır.

Rapor Parası Ne Demektir?

Halk dilinde rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ücreti sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmakta olan kişinin iş yerinde bir iş kazası geçirmesi  veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış olması veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı (grip, nezle vb.) rapor almasıyla, çalışanın rapor tarihinden önce 90 (doksan gün) prim ödemiş olması şartı ile rapor parasını devletten almaya hak kazanması olayına denmektedir.

Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Çoğul hamileliklerde süre, doğumdan önce 10 hafta olmaktadır. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.
İş Göremezlik Raporu  Nasıl Onaylanır?
Bildirim, www.sgk.gov.tr internet adresinde ‘’İşveren’’ menüsü altında ‘’SAĞLIK ÖDEMELERİ SİSTEMİ’’ bölümünden ‘’GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK İŞVEREN İŞLEMLERİ’’ kırılımından yapılmaktadır. Yani bu siteden erişim sağlayabilirsiniz. https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do  

Sistem üzerinde TC kimlik no ile veya tarih ile arama yaparsınız. Sistemde çalışanınıza ait girilmiş herhangi bir rapor varsa raporun bitiş tarihine dikkat ederek o tarihi seçmeniz gerekmektedir. Başlangıç ve bitiş tarihinde bu personel çalışmamıştır kırılımını seçtikten sonra raporu onaylamanız onayladığınız raporunda PDF çıktısını alıp işçinin özlük dosyasına kaldırmanız gerekmektedir. Eğer bildirimi hiç göndermezseniz 5 asgari ücret tutarında, zamanında gönderilmeyen ve geç gönderim sırasında ise 2 asgari ücret tutarında, 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine istinaden idari para cezası uygulanır.

Rapor Parası Nasıl Ödenir?
İş yerinizde çalışan SGK’lı çalışanlarınızın istirahatli kaldıkları her gün için Geçici İş Göremezlik Ödeneği tutarı olarak da yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı tutarında, ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3 ‘ ü tutarında ödenek verilmektedir. Bu ücretler SGK tarafından hak sahiplerine daha öncesinden PTT aracılığıyla ödenirken 09.07.2012 tarihinden itibaren artık Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinden ödenmektedir. Ödemeler iş yerinin sistemden raporu onayladıktan sonra takiben 15 gün içerisinde Ziraat Bankasına yatmaktadır.
3 Günden Az Raporlarda Rapor Parası Ödenir Mi?

Son olarak şu meşhur 3 günden az iş göremezlik rapor parasını kim öder tartışmasına da açıklık getirelim.
Öncelikle SGK yani devlet  çalışana geçici iş göremezlik ödeneğinde rapor parasını alınan raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlar. 1 veya 2 gün rapor alanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parası ödenmez. İşte dananın kuyruğunun koptuğu nokta da burasıdır. 3 günden az rapor parasını devlet mi iş yeri mi ödemektedir?

Aslında bu durum İş Kanununda ve ilgili SGK mevzuatında açıkça belirtilmiştir. Eğer sizin işletmenizde brüt maaş ve günlük/saatlik üzerinden İş Sözleşmesi yapılıyorsa eğer bu 2 günlük rapor parasını ödeyip ödememek insiyatif doğrultusunda işverene bırakılmıştır. Kimi işyerlerinde sadece beyaz yakalının parası ödenir kimi yerlerde işçi lehine yorumda tüm çalışanın ödenir kimi yerlerde hiçbiri ödenmez. Ama burada altını kalın harflerle çizerek belirtiyorum ki eğer siz günlük ücret üzerinden anlaşma yapmışsanız ödememe hakkınız var. Eğer siz sözleşmeyi maktu (yani aylık) ücret üzerinden anlaşma yapmışsanız o 2 günlük rapor parasını da muhakkak ödemek zorundasınız. Neden? Çünkü İş Sözleşmesini maktu ücret üzerinden yaptınız. Peki hem maktu ücret üzerinden anlaşıp hem 2 günlük rapor parasını ödemezseniz ne olur? SGK müfettişleri denetime geldiğinde idari para cezası uygular. Peki maktu ücret nedir? Çalışanın her ay eline aynı miktarda ücretin geçmesi, takvim ayının kaç gün olduğuna bakılmaksızın her ay sabit ücret ödenmesi ve çalışanın devamsızlık, ücretsiz izin, rapor durumlarında bile işe gelmediği günlerde ücretlerinin tam ödenmesi ve kesinti yapılamaması durumudur.

İş kazası sebebiyle alınan raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu rapor alınan her günü öder. Ayrıca iş kazası raporlarında geriye doğru 90 günün olup olmadığına da bakılmaz.

Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde  ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. Maddesine göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara  esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: