İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin İstenen Yetkinliklerİnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin İstenen Yetkinlikler / SHRM Elements For HR Success Competency Model

Merhaba. Son yıllarda gittikçe artan bir trendle İnsan Kaynakları profesyoneli olmak isteyenlerin sayısı hızla artmaktadır. Bu artan trendin nedeni umuyorum ki İnsan Kaynaklarını sadece mülakattan ibaret olarak görmemektir. Sanıldığı gibi İnsan Kaynaklarında işe alım ve mülakat süreçleri tek yapılan işlem değildir. Bir İnsan Kaynakları çalışanın iş yoğunluğunda mülakatlar sadece%15 ve %30’luk kısmı oluşturmaktadır. Geriye kalan tüm Operasyonel İK ve Stratejik İK süreçlerini gerçekleştirmek ve yönetmek için temel, fonksiyonel ve mesleki yetkinlikler gerekmektedir. 

SHRM yani Society of Human Resource Management adlı aslında bizde ki PERYÖN’e benzer bir ABD kökenli İK oluşumu küresel çapta bir çalışma yaparak İnsan Kaynakları çalışanı olmak için istenen yetkinlikleri belirlemiş. Az sonra detaylı inceleyeceğimiz bu yetkinliklere geçmeden önce yeri gelmişken şunu da belirtmek lazım. Gene ABD başta olmak üzere küresel çapta İnsan Kaynakları mesleğine girmek için sertifikasyon çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Bu sertifikasyon çalışmaları bizde ki gibi 1 aylık bir İK kursuna giderek eline İK Uzmanı sertifikası almaktan ziyade tıpkı muhasebecilerin meslekte yükselmek ve Mali Müşavir olmak için almak zorunda kaldığı sertifika ve sınavlar veya bir tıp doktorunun uzman olmadan önce geçmesi gereken bazı süreçlere benzer süreçlerin işlemesi gerekir. Bu uygulama Türkiye’ye ne zaman gelir bilinmez ama yurtdışı kökenli olarak uygulanmaya başlanan bu sistemin bize de en kısa sürede gelmesi elzemdir. Çünkü biz bu mesleği ciddiye alıyoruz ve her önüne gelenin sırf popüler diye İK olmak istemesinden ziyade belirli eğitimleri alarak, belirli sınavlara girerek veya belirli staj koşullarını yerine getirip alın teri akıtarak bu mesleği yapmaya hak kazanması kesin çözüm olacaktır. Bu sertifikasyon çalışması üzerine daha sonra detaylı bir araştırma yapıp yazı yazarım ama ilk aklıma gelen örnek İK Yüksek Lisans şartı olması başlangıç aşaması olabilir. 

Ana konumuza dönecek olursak eğer SHRM elements for hr success competency model adlı bir çalışma yayınladı. SHRM’nin yapmış olduğu bu çalışmayı bizimle paylaşan Ege Üniversitesi İK Yüksek Lisans öğretim görevlisi sayın Tamer Keçecioğlu’na da bir kez daha teşekkür etmek isterim. 

SHRM’s Elements For HR Success Competency Model For HR Professionals

SHRM İnsan Kaynakları uzmanı olmak için belirlediği bu yetkinlik modelinde 9 temel yetkinlik içermektedir. Bu belirlenen 9 temel yetkinlik küresel çapta geçerli olmaktadır. Örneğin Türkiye'de mesleki yetkinlik olarak bordro yapmasını bilmek veya iş hukuku mevzuat bilgisi bilmek mesleki yetkinlikler arasına girmektedir.

* İnsan Kaynakları Teknik Uzmanlık ve Uygulama /  Human Resource Technical Expertise and Practice

* İlişkileri yönetimi / Relationship Management

* Danışmanlık/Consultation

* Örgütsel Liderlik/Organizational Leadership and Navigation

* İletişim/Communication

* Küresel ve Kültürel Etkinlik /Global and Cultural Effectiveness

* Etik Uygulamaları/Ethical Practice

* Kritik Değerlendirme/Critical Evaluation

* İş Zekası/Business Acumen

Her bir yetkinlik için genel bir tanımlama yapılmış, birincil yeterlikle ilişkili alt yeterlikler, bu yetkinlik konusunda en yüksek düzeyde Executive olan bireylerin gösterdiği davranışlar ve ilgili meslek alanındaki bir İK profesyonelinin başarılı olmaya başlamasının gerekli olduğu davranış standartları tanımlanmıştır. Belki biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için aktarayım. Yetkinliklerin seviyeleri vardır. Örneğin, bir İK Müdüründen Yönetsel Liderlikle ilgili beklenen yetkinlik seviyesi 4 ise bir İK Uzman Yardımcısı için Yönetsel Liderlikle ilgili beklenen yetkinlik seviyesi 2 olabilir.

İK Profesyonel Kariyer Düzeylerinin Özellikleri

SHRM’nin belirlediği seviye tanımları şu şekildedir.

Giriş Seviyesi İçin / ENTRY LEVEL

"Giriş Seviyesi" olarak tanımlanan İK stajyeri/asistanı/uzman yardımcısı için istenen deneyim süresi şu şekilde karakterize edilir:

1-) 0-2 yıl İK deneyimi
2-) HR assistant, junior recruiter, or benefits clerk olarak isimlendirilir. Aslında bunu bize uyarlarsak İEP’ten alınan İK Stajyerleri de giriş seviyesi resmi unvanına sahiptir.

Orta Seviye İçin /MID LEVEL

1-) 3-7 yıllık İK tecrübesine sahiplere denilir.
2-) Projeleri ve programları yönetmektedir.
3-) HR manager, HR Generalist or HR Senior Specialist olarak resmi unvanlara sahiptir. Aslında belki HR Business Partner’de orta seviye için tanımlanabilir.

Üst Düzey / SENIOR LEVEL

1-) 8-14 yıllık İK tecrübesi istenir.
2-) HR Senior Manager, HR Director, or HR Principal resmi unvanlarına sahiptir. İK Takım Lideri, İK Supervisior gibi unvanlarda bu üst düzeye girebilir.

Yönetici Seviyesi / EXECUTIVE LEVEL

1-) 15 ya da daha fazla İK sektör tecrübesi vardır.
2-) Çok uluslu işletmeler, büyük holdingler veya kurumsal şirketlerde İK Genel Müdürü, İK Bölge Müdürü gibi unvanlarda bu üst düzeye girebilir. 


İnsan Kaynakları Profesyonelleri İçin Yetkinlik Kılavuzu

SHRM'nin yapmış olduğu çalışmayı Türkçe'ye çevirdim ve istenen yetkinlikler ve yetkinliğin önemiyle ilgili ufak revizeler yaparak İnsan Kaynakları Profesyonelleri için bir nevi yetkinlik kılavuzu hazırladım. Özellikle yaşı genç olan ve İK olmak isteyen arkadaşların bir an önce aşağıdaki yetkinlikler de kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. 
 
YETKİNLİK-1: İnsan Kaynakları Teknik Uzmanlık ve Uygulama
Tanımı
                     Önemi
İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarını ve ilkelerini uygulama becerisine sahip olmak ve şirketin başarısına katkıda bulunma becerisi.

Sürekli gelişen ve değişen iş koşullarına adapte olabilmek ve beklentileri her koşulda karşılayabilecek bir çözüm üretebilmek; İnsan Kaynaklarının temel süreçlerine hakim olabilmek, kural, prosedür ve politikaları kalıp olarak değil, ihtiyaçlara göre uygulamak ve revize etmek etmek.
Alt Yetkinlikler
Seviye 5
Stratejik İş Yönetimi
Seviye 4
İşgücü Planlaması ve İşe Alma
Seviye 3
İnsan Kaynakları Geliştirme
Seviye 2

Maaş ve Yan Haklar Yönetimi
Seviye 1
Risk Yönetimi

Seviye 4
Çalışan İlişkileri / Endsütriyel İlişkiler
Seviye 3
İK Teknolojisi
Seviye 2
Küresel ve Uluslarası İnsan Kaynakları Yetenekleri
Yetkinlikle İlgili Davranışlar

ü  İlgili kanunlar, hukuk kuralları ve yönetmelikleri güncel olarak takip eder
ü  Genel İK uygulamaları, stratejileri ve teknoloji bilgilerini güncel tutar
ü  Kritik İK işlevleriyle ilgili bilgilerini ispat eder Bunlar:
*Stratejik İş Yönetimi
*İşgücü Planlaması ve İşe Alma
*İnsan Kaynakları  Geliştirme
*Maaş ve Yan Haklar
* Risk Yönetimi
*Endsütriyel ve Çalışan İlişkileri
*İK Teknolojisi
*Küresel ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamarını takip eder.
ü  Maksimum verimlilik için iş görevlerini önceliklendirir.
ü  En iyi uygulamaları geliştirir ve yararlanır.
ü  Örgütsel sorunlar için düzenlenmiş İnsan Kaynakları çözümleri sunar.
ü  Profesyonel İK süreç geliştirmeleri takip eder.
ü  İş sorunlarını çözmek için İnsan Kaynaklarıa özgü teknolojiler ve ana faaliyetlerden yararlanır.

YETKİNLİK-2: Endüstriyel ve Çalışan İlişkileri Yönetimi
Tanımı
                 Önemi
Hizmet sunumunda ve organizasyonel başarıda
bulunma hedefiyle başkalarıyla ve diğerleriyle
olan etkileşimleri yönetme becerisi

Çalışan ilişkileri ve endüstriyel ilişkilerde işveren, çalışan ve paydaşlar arasında köprü kurma görevi olunması.
Alt Yetkinlikler
Seviye 5
İş Ağları Uzmanlığı

Seviye 4
 Müşteri Hizmetleri (iç ve dış)
Seviye 3
 İnsan Yönetimi Savunuculuğu 
(Müzakere ve Çatışma Yönetimi Güvenilirliği)

Seviye 2
 Topluluk İlişkileri Yönetimi
Seviye 1
 Duyarlılık Mentorluğu

Seviye 4
Mentorluk
Seviye 3
 Çalışan Katılımı ve Ekip Çalışması
Seviye 2
 Karşılıklı saygı

                                 
  Yetkinlikle İlgili Davranışlar

ü  Tüm etkileşimlerde güvenilirlik kurar
ü  Tüm menfaat sahiplerine saygı ve haysiyetle davranır
ü  Güven, ekip çalışması ve doğrudan iletişim vasıtasıyla tüm organizasyonel paydaşlarla
 ilgi çekici ilişkiler kurar
ü  Açılabilirlik ve açıklık gösterir
ü  Organize hizmet ve bilgi sunarken İnsan Kaynakları ile uyumlaştırmayı garanti eder 
ü  Paydaşlarla başarılı ilişkiler geliştirir
ü  İç ve dış ilişkileri, tüm tarafların çıkarlarını en iyi şekilde destekleyen yollarla yönetir.
ü  Şampiyonlar, organizasyonel etkinliğin tüm paydaşlara faydası olduğu görüşündedir. 
Uygun olduğunda savunucusu olarak hizmet eder.
ü  Paydaşlar arasında etkili bir şekilde iletişim yapılmasını teşvik eder
ü  İK işlevinde ve toplulukta, hem içeride hem de dıştan her seviyede etkili bir şekilde 
iletişim ağı oluşturma yeteneğini gösterir.


YETKİNLİK-3: Danışmanlık
Tanımı
          Önemi
Çeşitli durum veya koşullarda uzman tavsiyesi isteyen kurumsal paydaşlara (örneğin, çalışanlar ve liderler) doğrudan rehberlik yapma sanatı
Çalışanların işle ve sosyal hayatıyla ilgili sorunlarına çözüm bulmak, paydaşlarla veya iç ve dış müşterilere rehberlik yapmak.
Alt Yetkinlikler
Seviye 5
 Koçluk
Seviye 4
 Proje Yönetimi (Vizyon, Tasarım, Uygulama ve Değerlendirme) 
Seviye 3
 Analitik Akılcılık
Seviye 2
 Problem Çözme
Seviye 1
 Meraklılık

Seviye 4

Yaratıcılık ve Yenilik
 
Seviye 3
 Esneklilik
Seviye 2
Kariyer Planlama / Yetenek Yönetimi / Insan Yönetimi
                 Yetkinlikle İlgili Davranışlar

ü  İş gereksinimlerini ve sorunları çözmek için yaratıcı problem çözmeyi uygular 
ü  İç işyeri ve insan yönetimi uzmanı olarak görev yapmaktadır
ü  İşgücüyle ilgili belirli ticari zorlukları analiz eder ve en iyi uygulama veya araştırmaya
 dayalı çözümler sunar
ü  Örgütsel hedefleri desteklemek için belirli kurumsal müdahaleler
 (ör. Kültür değişimi, değişim yönetimi, yeniden yapılanma, eğitim, vb.) Oluşturur
ü  Danışma ve koçluk becerilerinin geliştirilmesi
ü  Çalışanları belirli kariyer durumlarıyla ilgili olarak yönlendirir


YETKİNLİK-4: Örgütsel Liderlik
Tanımı
          Önemi
Çeviklikle kuruluştaki inisiyatifleri ve süreçleri yönlendirebilme ve menfaat sahiplerinden kazanma becerisi
İşletmenin çıkarları doğrultusunda çalışanlara liderlik yapmak, bölüm ve birim yöneticileriyle birlikte işletmenin tüm unsurlarına ve çalışanlarına yol gösterici liderlik yapmak
Alt Yetkinlikler
Seviye 5
 Dönüşümsel ve Fonksiyonel Liderlik
Seviye 4
 Sonuçlar ve Hedefe Yönelik 
Seviye 3
 Kaynak Yönetimi
Seviye 5
 Yedekleme Planlaması
Seviye 1
 Proje Yönetimi
Seviye 4
 Değişim Yönetimi
Seviye 3
 Etkili Yönetim
Seviye 5
 Fikir Birliği Yönetimi
Seviye 4
 Dönüşümsel ve Fonksiyonel Liderlik
Seviye 3
 Sonuçlar ve Hedefe Yönelik 
Seviye 3
 Kaynak Yönetimi
Yetkinlikle İlgili Davranışlar

ü  Örgüt kültürüne uygun davranış sergilemek  
ü  Işbirliğini teşvik eder
ü  Örgütsel hiyerarşi, süreçler, sistemler ve politikaların 
parametreleri içerisinde görevleri yerine getirmenin 
en etkili ve etkili yolunu kavrar.
ü  Girişimlerin başarıyla uygulanmasının önündeki olası 
engellerin üstesinden gelmek için çözümler geliştirir
ü  Organizasyonel girişimler liderken veya başkalarının 
girişimlerini desteklerken çeviklik ve uzmanlık gösterir
ü  İnsan kaynakları inisiyatifleri için vizyon belirler 
ve iç ve dış paydaşlardan satın alımı oluşturur
ü  Kurtarıcılık ve dayanışma ile örgüte liderlik eder
ü  Organizasyonel paydaşlar (örneğin, çalışanlar, iş birimi liderleri,
 gayriresmi liderler) arasında yeni girişimler önerdiğinde fikir birliğini destekler. 

Önde gelen değişimle organizasyon için dönüşümcü lider olarak hizmet eder
YETKİNLİK-5: İletişim
Tanımı
          Önemi
Etkili sonuçlar üretmek için organizasyonun
 her düzeyinde çeşitli paydaşlar arasında ve 
bu gruplar arasında etkili bir bilgi 
akışını etkin bir şekilde değiştirme ve yaratma becerisi

Paydaşlarla etkin bir şekilde değişim ve iletişim içinde olmak.
Alt Yetkinlikler
Seviye 5
 Sözlü İletişim Yetenekleri
Seviye 4
 Yazılı İletişim Yetenekleri 
Seviye 3
 Sunum Yetenekleri
Seviye 2
 İkna Kabiliyeti
Seviye 2
 Diplomasi
Seviye 4
 Algısal Objektiflik
 
Seviye 3
 Aktif Dinleme
Seviye 5
 Zamanında Etkin Geri Bildirim
Seviye 4
Toplantı Etkinliği
 
Seviye 3
Sosyal Medyayı Etkin Kullanma
Seviye 2
Halkla İlişkiler
        Yetkinlikle İlgili Davranışlar

ü  Örgütün ve halkın kullanımı için sözlü, yazılı, elektronik ve diğer iletişim
 şekillerini kullanarak kısa ve öz bilgiler sağlar
ü  Çalışanların bakış açılarnını aktif ve empatik bir şekilde dinler.
ü  Bütün paydaşlara kritik bilgi sağlar
ü  Belirsizliği yok etmek için daha fazla bilgi edinmeye çalışır
ü  Efektif olarak yapıcı geri bildirimlerde bulunur
ü  Etkin iletişimler sağlar
ü  Tüm işletme paydaşlarının bakış açılarına anlayış gösterir
ü  Efektif ve verimli toplantılar yapılmasını sağlar
ü  İletişim teknolojileri ve sosyal medyayı etkin kullanır


YETKİNLİK-6: Küresel ve Kültürel Etkinlik
Tanımı
       Önemi
Sınırları ve kültürleri içinde ve  dışında insan kaynaklarını yönetme sanatı
Uluslararası süreçleri ve uygulamaları takip etmek ve küresel çapta İK uygulamarını işletmenin yararına hayata geçirmek ve uygulamak.
Alt Yetkinlikler
Seviye 5
 Küresel Bakış Açısı
Seviye 4
Perspektif Farklılığı 
Seviye 3
Çeşitli Perspektife Açıklık
Seviye 5
Empati Yeteneği
Seviye 2
Deneyime Açıklık
Seviye 4
Belirsizlik İçin Tolerans
 
Seviye 4
Adapte Olabilirlilik ve Uyumluluk
Seviye 2
Kültür Bilincini Geliştirme Ve Kültürlere Saygı Duyma
           Yetkinlikle İlgili Davranışlar
ü  Belirli koşullara, durumlara ve insanlara uyum sağlayarak çalışırken 
güçlü temel değerler kümesine sahiptir  
ü  Diğer kişilerin fikirlerine açıklık sağlar ve tecrübe, veri, gerçek ve 
mantıklı yargıyı temel alan kararlar verir
ü  Başka perspektiflere karşı yargı dışı saygıyı gösterir 
ü  Farklı kültür ve nüfuslarla etkili bir şekilde çalışır
ü  Kendi kültürünün tüm kültürler arasındaki kurallar, gümrükler, 
kanunlar, yönetmelikler ve iş operasyonlarındaki farklılıklara ilişkin
 anlayış ve saygı ile işler yürütür
ü  Tüm insanların ortak noktalarını, değerlerini ve bireysel eşsizliğini takdir eder.
ü  Başkalarından öğrenmek için benlik bilinci ve alçakgönüllülüğe sahip olu
ü  Kültürel bağlamı karşılamak için bakış açısını ve davranışları uyarlar.
ü  Diğer ülkelerde iş yaparken genel kabul gören pratik ile hukuk 
arasındaki farklılıkları araştırır.
ü  Yerel kültürel konularda ve ihtiyaçlara duyarlı olmakla birlikte, 
küresel, açık bir zihniyetle çalışır.
ü  Diğer insanlara temel bir güvenle çalışır.
ü  Küresel ticaret ve ekonomik eğilimleri iş kararlarına dönüştürür
 
YETKİNLİK-7: Etik Uygulamalar
Tanımı
      Önemi
Temel değerlerin, bütünlüğün ve hesap verebilirliğin
 tüm organizasyonel ve ticari uygulamalarla bütünleştirilmesi
Uluslararası etik kurallara bağlı kalarak örgütün temel değerlerine ve büütnlüğüne saygı duymak, çalışan ilişkilerinde etik kurallara bağlı kalmak, iş hukukunda işçi veya işverenin haklarını savunmak
Alt Yetkinlikler
Seviye 5
 İlişki Yapıcı
Seviye 4
 Güven İnşaa Etmek 
Seviye 5
 Kişisel, Profesyonel ve Davranışsal Dürüstlük
 
Seviye 4
 Profesyonellik
Seviye 5
 Güvenilirlik
Seviye 3
 Kişisel ve Profesyonel Cesatlilik
 
                               Yetkinlikle İlgili Davranışlar
ü  Gizlilik muhafaza eder 
ü  Kişisel, mesleki ve davranışsal dürüstlükle hareket eder 
ü  Etik olmayan davranış veya çıkar çatışmalarıyla ilgili tüm raporlara derhal yanıt verir 
ü  Tüm çalışanlara misilleme korkusu olmadan etik olmayan 
davranış veya çıkar çatışmalarını bildirme yetkisi verir 
ü  Kabul edilmiş ve kabul edilmiş değerler arasındaki tutarlılığı gösterir 
ü  Hataları kabul eder 
ü  Kurumsal etik ortamı tahrik eder 
ü  Güç veya yetkiyi uygun bir şekilde uygular 
ü  Kişisel önyargı ve başkalarının önyargı eğilimini tanır ve 
iş kararlarında önyargı etkisini azaltmak için önlemler alır. 
ü  Örgütsel uygulamalarda uygun şeffaflık düzeylerini korur. 
ü  Tüm paydaşların seslerinin duyulmasını sağlar. 
ü  Karar verirken siyasi ve toplumsal baskıyı yönetir

YETKİNLİK-8: Kritik Değerlendime
Tanımı
          Önemi
İşletme kararlarını ve / veya önerilerini yaparken yatırım getirisini (ROI) 
ve organizasyonel etkiyi belirlemek için bilgileri yorumlama becerisi (ör. Veriler, ölçütler, literatür) kullanma
Paydaşlarla etkin bir şekilde değişim ve iletişim içinde olmak.
Alt Yetkinlikler
Seviye 5
Ölçme ve Değerlendirme Becerileri 
Seviye 4
Tarafsızlık
Seviye 3
Eleştirel Düşünme 
Seviye 5
Problem Çözme
Seviye 1
Araştırma Metodolijisi
Seviye 4
Karar Üreten ve Karar Veren
Seviye 2
Denetim Becerileri
Seviye 3
Bilgi Yönetimi
                            Yetkinlikle İlgili Davranışlar

ü  Eldeki bilgilerin değerlendirilmesine dayalı sesli kararlar verir 
ü  Yasa değişikliklerinin örgütsel insan kaynakları yönetimi işlevleri 
üzerindeki etkisini değerlendirir
ü  Bilgiyi ve en iyi uygulamaları bir durumdan diğerine aktarır.
ü  Organizasyonel paydaşlardan alınan bilgilere eleştirel düşünme 
uygular ve örgütsel başarı için nelerin kullanılabileceğini değerlendirir
ü  Kritik bilgi toplar
ü  Verileri, yararlı olanın keskin bir anlamıyla analiz eder.
ü  Deneyime, endüstri literatüründen elde edilen kanıtlara, hakemli araştırmalara, 
kamuya açık web tabanlı bilgi kaynaklarına ve diğer kaynaklara dayanılarak 
açıkça görülen en iyi uygulamaları belirtir.
ü  Kanıta dayalı en iyi uygulamaları tanımlamak için bilgileri inceler
ü  Sonuçların öncü göstergelerini belirler
ü  Araştırma ve uygulama alanındaki büyük miktardaki bilgileri analiz eder

YETKİNLİK-9: İş Zekası
Tanımı
          Önemi
 
Organizasyon stratejik planına katkıda bulunmayı 
sağlayacak bilgiyi anlama ve uygulama becerisidir. 


Sürekli gelişen ve değişen iş koşullarına adapte olabilmek ve beklentileri her koşulda karşılayabilecek bir çözüm üretebilmek, iş geliştirmeye katkıda bulunmak.
Alt Yetkinlikler
Seviye 4
Stratejik Çeviklik 
Seviye 5
İş Bilgisi
Seviye 3
Düşünme Sistemi
 
Seviye 2
Ekonomik Farkındalık
Seviye 4
Etkili Yönetim
Seviye 2
Finans ve Muhasebe Bilgisi
Seviye 4
Teknoloji Bilgisi
Seviye 3
İşgücü Piyasalarının Bilgisi
Seviye 4
Hükümet ve Düzenleyici Kurallara İlişkin Bilgisi
Seviye 5
İk ve Örgütsel Ölçümler, Analizler, İş Göstergeleri Bilgisi
               Yetkinlikle İlgili Davranışlar

ü  Etkili insan kaynakları yönetimi ve temel işletme fonksiyonları arasındaki
 stratejik ilişkiyi kavrayabilme. 
ü  Organizasyon içindeki işletme operasyonlarını ve fonksiyonlarını
 anlama kapasitesini gösterir
ü  Kuruluşun faaliyet gösterdiği endüstri ve işletme / rekabet ortamını kavrar.
ü  Etkin ve etkili organizasyonel işleyişle ilişkili olduğu için 
İK yönetimi (ör. Yatırım Getirisi) için işletme örneği oluşturur
ü  Örgütsel metrikleri ve bunların iş başarısı ile olan korelasyonunu kavrar.
ü  İşletme ve operasyonel işlevleri öğrenmek için örgütsel kaynakları kullanır
ü  Kararlar almak için örgütsel metrikleri kullanır
ü  Piyasalar hem İK hem de içsel olarak (örneğin, 
İK girişimlerinin yatırım getirisi (ROI)) ve harici olarak (istihdam markası oluşturma)
ü  İş problemlerini çözmek için teknolojiden yararlanır.
Saygılarımla,

iKMania

 


0 yorum: