İnsan Kaynakları Süreçleri - Kariyer ve Yetenek Yönetimi


İnsan Kaynakları Süreçleri - Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Merhaba. Bir diğer İnsan Kaynakları süreçlerinden biri olan Kariyer ve Yetenek Yönetimine değinmeden önce öncelikle yetenek kavramını tanımlamak gerekmektedir. Sözlük anlamıyla yetenek ‘’bir işi yapabilme ve gerçekleştirme gücü’’ şeklinde tanımlanabilmektedir. İşletmelerde Yetenek Yönetimini gerçekleştirmeden önce yetenek kavramı iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Genel olarak şirketlerde uygulanan Yetenek Yönetimi süreçleri şunlardan oluşmaktadır.

Yetenek yönetimi süreçleri;

-Performans Yönetimi
-İşe Alıştırma ve oryantasyon yönetimi
-Management trainee şeklinde isimlendirilen yönetici adayı yetiştirme programları
-Eğitim yönetimi ve yetkinlik geliştirme
-Personel yedekleme planlaması ve yeteneği elde tutma

Kariyer Yönetimi ise yetenek yönetiminin bir sonucu olarak uygulanmaktadır. Genel olarak uygulanması gereken Kariyer Yönetimi süreçleri ise şunlar olmalıdır.

Kariyer geliştirme; çalışanların yetkinlik ve becerilerine göre sınıflandırılması, kariyer havuzunun oluşturulması, yetkinlik ve performans değerlendirmelerinin analizi ve havuza aktarılması 1. aşama olarak gerçekleştirilmelidir.

Kariyer planlama; kariyer havuzuna alınan adayların gelişim planlarının hazırlanması, yetenek havuzundan çıkacaklar için kariyer olanaklarının belirlenmesi, süreçle birlikte personelin izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi, performansı düşük adaylara ve yüksek adaylara kariyer olanaklarına yönelik eğitimler sağlanması, kariyer havuzu takip ve değerlendirmelerinin sonuç takibi ve tepe yönetime raporlanması 2. aşama olarak gerçekleştirilir.

Yetenek yönetimi beraberinde performans değerlendirmeyi getirmektedir. Performans değerlendirme beraberinde kariyer yönetimini getirmektedir. Kariyer yönetimi beraberinde terfi imkanlarını getirmektedir. Kariyer ve Yetenek Yönetimi içinse uygulanabilecek en önemli planlama ‘’Polivalans Tablosu’’ ile yapılmaktadır.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: