İnsan Kaynakları Süreçleri - Motivasyon Yönetimiİnsan Kaynakları Süreçleri - Motivasyon Yönetimi
  
Merhaba. İnsan Kaynakları süreçleri içerisinde stratejik İnsan Kaynakları Planlaması yapmak isteyen ve sürdürülebilirlik açısından en önemli İnsan Kaynakları süreci olarak Motivasyon Yönetimi gelmektedir. Öncelikle motivasyon kelimesinin sözlük anlamı tanımlanacak olursa eğer bir işi yapma isteği olarak belirtilmektedir. Çalışanların işlerini daha verimli, etkin ve severek yapmalarını sağlayan ve çalışma ortamında iş ve ilişki ortamının kalitesini belirleyen Motivasyon Yönetimi İnsan Kaynakları açısından ayrıca dikkat edilmesi gereken bir süreçtir.

Yurt dışında yapılan çeşitli araştırma sonuçlarına göre işletmelerde doğru uygulanan motivasyon yönetiminin çalışanların performansına etkisinin %90’dan fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca başka istatistiksel bilgi olarak da çalışanları işletmeye bağlayan en önemli unsurlardan birisinin de %60’lık oranla motivasyonlarının sağlanması olduğunu vurgulamıştırlar. İnsan kaynakları süreçleri arasında belki en önemlisi olan motivasyon yönetimi çalışanlara katkısı bu kadar yüksek iken aynı zamanda uygulamada en fazla ihmal edilen süreçlerin başında gelmektedir. Eğitim Yönetiminde olduğu gibi, motivasyonun yüksek tutulması için bazı ek maliyetlere katlanılması gerekir ve sağlanan ekonomik yarar doğrudan ölçülemez. Motivasyon yönetimi sonucunda şirketlere yetkinliği yüksek düzeyde bulunan nitelikli çalışanların gelebilmesi için veya mevcutta çalışan işçilerin uzun soluklu bir sürede aynı şirkette çalışması motivasyon yönetiminin başarılı bir şekilde yönetilmesine bağlıdır.

Motivasyon kelimesi çok geniş bir skalayı kapsadığı için bireyler içsel ve dışsal motivasyon şeklinde farklı güdülenme yaşayabilirler. Bu içsel motivasyonun şartlarını incelerken de temel alınan bilimsel ve psikolojik çalışmada Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisini kapsamaktadır. Her insan birbirinden farklı olduğu için çalışanları motive eden faktörler de kişiden kişiye değişiklik gösterir. Şirketlerde motivasyon çalışmaları yapılırken bu bireysel farklılıklar göz önünde tutulmalıdır. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine paralel olarak psikologlar çalışan insanları altı ana psikolojik gruba ayırırlar:

- Emniyette kalmak isteyen çalışanlar
- Mükemmel sistemde çalışmak isteyen çalışanlar
- Değer verildiğini görmek isteyen çalışanlar
- Sorumluluk almayı seven çalışanlar
- İtibar ve unvan seven çalılşanlar
- Tüm çalışanlar tarafından takdir edilmek isteyen çalışanlar
Yukarıda belirtilen temel psikolojik ana gruplara ayrılan çalışan beklentilerine ve bu beklentilerin farklılık sürecini göz önüne alarak kullanılacak motivasyon araçları da farklılık göstermesi gerekmektedir. 
Maddi Motivasyon:
İşletmelerde gerek İnsan Kaynakları gerekse tepe yönetim tarafından çalışan bağlılığını sağlamada yapılan en büyük hata Motivasyonun sadece dışsal kaynaklı olabileceğini düşünmek ve sürece çok fazla ‘’maddi motivasyon’’ olarak bakmaktır.
Çalışan motivasyonunun sadece maddiyatsal olarak arttırılmadığı tezi Kariyer.net’in Para Dergisi’ne özel yaptığı ankette daha da netlik kazandı. ‘’Ankette “iş yerinde sizi hangisi mutsuz eder?” sorusunu yanıtlayanların %41’i adaletsiz bir ortamda çalışmak derken ankete katılanların %19’una göre iş arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar ve yoğun stres, %18 oranla kötü yönetici, %13 ile kariyerinde ilerleyememek sebeplerini belirtti. Ankete katılanlardan sadece % 9’una göre yeterli ücret alamamak mutsuz olmalarındaki en önemli sebep olarak belirtilmiş. Araştırmanın sonuçlarından da görüleceği üzere çalışanların Motivasyon Yönetimini sağlamada tek başına ‘’ücret artışı’’ son sıralarda gelmektedir.’’
Gayri Maddi Motivasyon:
 Gayri Maddi Motivasyon ise çalışanlara ekonomik fayda sağlamadan sosyal ve psikolojik tatmin yoluyla motivasyonu artırmaya yönelik çalışmalardır.  Gayri maddi motivasyon çalışmaları için birden fazla seçenek bulunmaktadır.

- Şirket piknikleri düzenlemek.
- Eğlence/ yarışma/ spor karşılaşmaları yoluyla çalışanların bir araya getirilmesi,
- Şirket çalışanları ve aileleriyle birlikte yazlık ilçelerde gezi veya tatiller düzenlemek.
- Şirket içi duyuru panolarında her ay bir personeli seçerek o personel hakkında bilgiler verilmesi, çalışma arkadaşlarının o personel hakkında yazılar yazması ve panoya asılması.
- Çalışanların doğum günleri veya özel günlerinde hatırlanması mailler veya hediyeler aracılığıyla özel günlerinin kutlanması.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: