İnsan Kaynakları Süreçleri - Oryantasyon ve İşe Alıştırma Yönetimi

İnsan Kaynakları Süreçleri - Oryantasyon ve İşe Alıştırma Yönetimi

Merhaba. İşletmelerde işe her yeni başlayan personele uygulanan işe alıştırma ve oryantasyon süreci önemli bir yer kapsamaktadır. Oryantasyon kısaca, işe yeni alınan personele şirketi, birlikte çalışacağı iş arkadaşlarını, raporlama yapacağı amir ve yöneticilerin yanında şirketin işleyişini, iş yapış şeklinin aktarıldığı ve çalışacağı işletmeye uyumunu sağlamak için yapılan faaliyetler bütünüdür. Organizasyon şemasında kimler olduğundan, yemekhanenin nerede olduğuna, şirket kültüründen kılık kıyafet yönetmenliğine, iş güvenliğinden nasıl istifa edileceğine kadar işçiye anlatılan süreçlere oryantasyon süreci denir bir nevi işe alıştırma programı olarak geçer.

Oryantasyon planıyla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise kurumların kendi yer aldıkları sektörlere, hizmet veya üretim işletmesi olup olmadıklarına dikkat ederek basma kalıp bir formatta işe alıştırma programı hazırlamak yerine her işletme kendi kurum kültürüne uyan bir oryantasyon programı hazırlamalıdır. İşe yeni başlayan işçinin işteki ilk günü çok hayati bir önem taşımaktadır. İlk çalışma gününde şirkette karşılaşacağı herhangi bir olumsuz durumda sonraki süreçlerde o şirkette ne kadar çalışacağına etki etmektedir.

Mevcut 4857 Sayılı İş Hukuku’nda yer alan 2 aylık deneme sürecine refere olarak işletmede çalışan İnsan Kaynakları çalışanları oryantasyon eğitim süresini ayarlamalıdırlar. Üretim fabrikaları gibi mühendislik ve teknik bilgi gerektiren şirketlerde oryantasyon eğitimi genel olarak aktif işbaşında deneyim olarak verilmesi uygun olurken, işletmenin yer aldığı sektör teknik bilgi ve beceri gerektirmiyorsa fakat satış ve pazarlama gibi örneğin mağazacılık, çağrı merkezi hizmetleri gibi hizmet sektörlerinde 1 – 2 hafta sözel eğitimler verilip çalışanın tam adaptasyonu sağlandıktan sonra saha çalışması yapılmalıdır.

Etkili bir oryantasyon planı hazırlanmasının en önemli getirisi yeni çalışanın işyerine hızlı bir adaptasyon sağlamasına yardımcı olarak, özellikle ilk 1 - 2 ayda yaşanan yüksek personel devir oranı başka bir değişle (turnover) oranını en aza indirmektir.

Başarılı bir oryantasyon süreci için yeni çalışana öncelikle şirket tanıtılmalıdır. Şirketin vizyonu, misyonu aktarılmalı, işletmenin tarihi ve tanıtımı yapılmalı, kurum kültürü, örgüt kültürü ve organizasyon şeması aktarılmalıdır.

Şirketin genel tanıtımından sonra özlük hakları, ücretlendirme ve yan haklarla ilgili bilgilendirmeler yapılmalı. İzin prosedürleri, çalışma saatleri, disiplin ve ödül prosedürleri, şirket iç yönetmelikleri, bilgi güvenliği konuları ve İSG genel kuralları aktarılmalıdır.

Son aşama da  ise  çalışacağı gerekli araç ve gereçler temin edilmeli, varsa GSM hattı, şirket aracı, çalışma masası, mail adresi, kartvizit basılması, yemek kartı ve PDKS kartı gibi ekipmanlar tamamlanmalıdır.

Oryantasyon eğitim sürecinde yararlanılan tekniklerin başında da işletmeyi tanıtıcı kısa filmlerin projeksiyonla izletilmesi, şirket el kitapçığının çalışan verilmesi, yönetici veya İnsan Kaynakları uzmanlarıyla mini konferans veya toplantı yapılması, işletme içi geziler son olarak da ülkemizde henüz pek kullanılmayan ama yurtdışında popüler olan yeni çalana kıdemli bir çalışanın verilmesi ve oryantasyon süreci boyunca yeni çalışana tüm bilgilendirmeleri ve ihtiyacını kıdemli çalışanın öğretmesi gibi teknikler mevcuttur.
Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: