İnsan Kaynaklarının Yaptığı SGK işlemleri - SGK İşten Çıkış Bildirimiİnsan Kaynaklarının Yaptığı SGK işlemleri - SGK İşten Çıkış Bildirimi

SGK İşten Çıkış İşlemleri

Merhaba. SGK ile ilgili yapılan bir diğer önemli yasal bildirimlerden birisi de SGK işten çıkış işlemleridir.  Genel olarak SGK İşten Çıkış Bildirgesi ve çıkışlarla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus 10 gün içinde yasal bildirgenin verilmesi gerekmektedir. Bunun dışında çalışanın işsizlik maaşı alıp alamamasını direkt etkileyen husus olan çıkış kodunun hatasız girilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu Nedir?

Bir işveren tarafından işe başlatılan sigortalı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirildiği gibi, işten ayrılan/çıkarılan kişinin de en geç 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekir. Bu bildirim Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan (Ek-5) Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile yapılır. Söz konusu bildirgenin (16) numaralı bölümüne sigortalının işten ayrılış kodu yazılmaktadır. Bu kod, aynı bildirgenin arka sayfasında yer alan ve aşağıda yer verdiğimiz listeden seçilmektedir. Sigortalının işten çıkış sebebi listede yer alan sebeplerden hangisine uyuyorsa, o kodun seçilmesi ve bildirgede (16) numaralı kutucuğa yazılması gerekmektedir.

İşten Ayrılış Bildirgesi Nasıl Doldurulur?
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi için aşağıdaki aşamalar takip edilir:
– “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” alanına Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular içinse Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numara, “A- Sigortalının Kimlik/Adres Bilgileri” bölümünün 1 ila 12 numaralı alanlarına sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri,
– “B- Sigortalının Sosyal Güvenlik Bilgileri” bölümünün 13 numaralı alanına 2008 yılı Mayıs ayından önce SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil, iştirakçi veya sandık numarası yazılacaktır.

14 numaralı “Meslek adı ve kodu” alanına Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışan sigortalılar için fiilen yaptıkları mesleklerinin adı ve kodu işaretlenecek, İŞKUR tarafından belirlenen “Meslek adı ve kodu” bilgileri ise “www.sgk.gov.tr” internet adresinde görüntülenecektir.

– “C- Sigortalının Hizmet Bilgileri” bölümünde 15 numaralı alana sigortalının işten ayrılış tarihi, 16 numaralı alana İşten Ayrılış Nedeni (çıkış kodu), 17 numaralı alana son 2 ayın hak edişleri ve varsa eksik günleri, 17 numaralı alana, 18 numaralı alana Ücret (yüzde usulü) doldurulacaktır.

Hatalı Bildirgeyi Düzeltme
Hatalı kod girilmesi durumda iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden 10 günlük süre içerisinde internet üzerinden elektronik ortamda düzeltme yapılabilmektedir. Eğer 10 gün geçmişse İŞKUR müdürlüğüne dilekçe verilmesi gerekmektedir. Hatalı girişler için eğer yasal süre geçmemişse herhangi bir idari para cezası bulunmamaktadır. İşten ayrılanlar için en geç 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekir. Ayrılış bildirgesinin 10 gün geçtikten sonra verilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10’i tutarında idari para cezası uygulanır.

İşbaşı Yapmayan Personelin İşten Çıkış İşlemleri

Sigorta girişleri bilindiği üzere İnşaat, tarım, balıkçılık işyerlerinde aynı gün, bu sektörler dışında kalan sektörlerde de işçi işe başlamadan bir gün önce yapılmaktadır.

Bu kapsamda işe girişi yapılan ama işbaşı yapmayan personelin SGK iptal işlemleri ertesi gün gece 23.59’a kadar sistemden yapılabilmektedir. Bunun yanında buradan işbaşı yapmayan personel iş akış şeması yazısını okuyabilirsiniz.

Sgk İşten Çıkış Kodları

İşten çıkışlarda kullanılan SGK Kodlarının azami önemi bulunmaktadır. Hatalı girilen kodlar özellikle çalışanların işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı alıp almaması gibi konuları etkilemektedir. Yeri gelmişken sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 10 gün içerisinde verilmesi gerekmektedir. Eğer 10 gün geçtikten sonra verilmesi halinde işverene asgari ücretin 1/10’i tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda işten ayrılışı verilen sigortalıların işsizlik maaşı ya da kıdem tazminatını alıp alamayacağını görebilirsiniz.


SGK ÇIKIŞ KODLARI
SGK FESİH KODU
İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ
KIDEM
TAZMİNATI
İHBAR TAZMİNATI
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
1
Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
Yok
Yok
Yok
2
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
Yok
Yok
Yok
3
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
Yok
Kazanır
Yok
4
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
Kazanır
Kazanır
Kazanır
5
Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
Kazanır
Yok
Kazanır
8
Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
Kazanır
Yok
Yok
9
Malulen emeklilik nedeniyle
Kazanır
Yok
Yok
10
Ölüm
Kazanır
Yok
Yok
11
İş kazası sonucu ölüm
Kazanır
Yok
Yok
12
Askerlik
Kazanır
Yok
Kazanır
13
Kadın işçinin evlenmesi
Kazanır
Yok
Yok
14
Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
Kazanır
Yok
Yok
15
Toplu işçi çıkarma
Kazanır
Kazanır
Kazanır
16
Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
Yok
Yok
Yok
17
İşyerinin kapanması
Kazanır
Kazanır
Kazanır
18
İşin sona ermesi
Kazanır
Kazanır
Kazanır
19
Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
Yok
Yok
Yok
20
Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
Yok
Yok
Yok
21
Statü değişikliği
Yok
Yok
Yok
22
Diğer nedenler
Yok
Yok
Yok
23
İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
Kazanır
Yok
Kazanır
24
İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
Kazanır
Yok
Kazanır
25
İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
Kazanır
Yok
Kazanır
26
Disiplin kurulu kararı ile fesih
Yok
Yok
Yok
27
İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
Kazanır
Yok
Kazanır
28
İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
Kazanır
Yok
Kazanır
29
İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
Yok
Yok
Yok
30
Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
Yok
Yok
Yok
31
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
Kazanır
Kazanır
Kazanır
32
4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
Kazanır
Kazanır
Kazanır
33
Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
Kazanır
Yok
Kazanır
34
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
Kazanır
Kazanır
Kazanır
36
OHAL/KHK
Kazanır

Son olarak buradan da SGK İşten Çıkış İş Akış Şeması yazısını okuyabilirsiniz.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: