Eğitim Yönetim Süreçlerinin Farklı Algılanmasının Nedenleri

Eğitim Yönetim Süreçlerinin Farklı Algılanmasının Nedenleri

Merhaba. Eğitim yönetimi işletmelerde çalışan personel için kritik önem taşımaktadır. Hem mesleki olarak hem de kişisel gelişime katkısı olan eğitimlerin verilmesi işletmenin genel kalitesinde de artış gösterecektir.
Yöneticilerin Eğitim Yönetim Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri

Yöneticilerin büyük çoğunluğu şuan işletmelerde uygulanan eğitim yönetiminin yetersiz olduğunu belirtiyorlar. Sadece eğitim vermiş olmak için eğitimlerin verilmesi yerine gerçekte çalışanların neye ihtiyacı olduğunun belirlenerek eğitim verilmesini, eğitim sonrası da geri bildirimler verilmesini istemektedirler.

Bunun yanında yöneticilere aktarılan eğitim yönetimi (oryantasyon eğitim, yıllık mesleki ve kişisel eğitimler) sizce etkili olmakta mıdır sorusuna ise eğer etkili bir şekilde organize edilir ise etkili olmaktadır cevaplarını verdiler.

Bir diğer soru olan yönetici olarak eğitim yönetim konusunda İnsan Kaynaklarından beklentileriniz nelerdir sorusuna ise eğitim planlamaları yapılırken muhakkak işçilerin ihtiyaçlarının dinlenmesi gerektiği, ona göre eğitim planlama yapılmasını bekliyorlar.
İşverenlerin Eğitim Yönetim Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri

İşverenler eğitim aracının aynı zamanda kuvvetli bir motivasyona da etkisi de olduğunu belirttiler. Eğitim şirketler için çok önemli süreçlerin başında gelmektedir. Özellikle hangi yetkinlik ve davranışların hangi eğitimlerle geliştirileceği konusu ve eğitmen seçimindeki dikkat şirketler için çok önemlidir. Çünkü işverenlerin bakış açısına göre çalışanın gelişimine katkısı bulunmayan eğitimin fuzuli ücret gideri olarak düşünüyorlar. Eğitim yönetimi olarak (oryantasyon eğitimi, yıllık mesleki ve kişisel eğitimler) eğer amaca uygun bir şekilde yapıldığında etkin olduğunu aktardılar. Burada altı vurgulanan nokta, önemli olan ihtiyacın iyi belirlenmiş olması ve o ihtiyaca uygun doğru eğitimlerin verilmesidir.

Son olarak işverenlerin eğitim yönetim konusunda İnsan Kaynaklarından beklentileri arasında İnsan Kaynaklarının ihtiyaç belirlemede daha etkin olması ve eğitim sonuçlarının etkinliğinin ölçülmesi.
Çalışanların Eğitim Yönetim Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri

Eğitim yönetim süreçlerine çalışanların bakış açısı incelendiğinde ilginç sonuçlarla karşılaşılmaktadır. İşçi olarak eğitim yönetim süreçlerini nasıl değerlendiriyorsunuz şeklinde sorulan soruya eğitim yatırımını gereksiz gören işverenler olduğu sürece tam anlamıyla çalışana yatırım yapılmadığını düşünüyorlar. Ayrıca çok az işletme ve kesimin buna önem verdiğine inanıyorlar.

Birçok firmada pozisyonuyla ilgili neredeyse hiçbir oryantasyona tabii olmadan personellerin operasyonun içine sokulduğunu ve bunun sonucunda hem personel için daha zorlu bir süreç olduğunu hem de işleyiş açısından firma için riskli bir durum olduğunu aktarıyorlar.

Çalışanlara göre eğitim, ortada bir zorunluluk olmadıktan sonra birçok şirketin planına bile girmemektedir. Örneğin yasal mevzuatta meydana gelen bir değişiklik sonucu eğitim ihtiyacı ortaya çıkmışsa sadece bu yüzden zoraki eğitimlerin verildiğini, onun dışındaki tüm eğitimlerin sadece kağıt üstünde kaldığını ve sadece eğitime katılım imzalarından ibaret olduğu genel görüşü bulunmaktadır.

Çalışanlar olarak eğitim yönetimi (oryantasyon eğitim, yıllık mesleki ve kişisel eğitimler) sizce etkili olmakta mıdır şeklindeki soruya da, eğitim süreci etkin olarak işletildiğinde kesinlikle etkili bir araçtır görüşünde birleştiler. Fakat etkin eğitim yönetiminin ülkemizde işletilmesinin çok zor olduğunu vurguladılar.  

Son olarak da işçi olarak eğitim yönetim konusunda İnsan Kaynaklarından beklentileriniz nelerdir şeklindeki soruya her ne kadar eğitim uygulamalarının teorikten daha önemli olduğu görüşü savunulsa da yapılan işin alt yapısı ve gelişimi açısından belirli aralıklarla eğitimin önemli olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca mesleki kongre, sempozyum, kişisel eğitimler, mesleki eğitimler gibi etkinliklere çalışanların teşvik edilip, gerekli imkanların sağlanması istiyorlar.
Devletin Eğitim Yönetim Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri

Devletin temsilcisi konumunda olan kişilerle yapılan görüşmelerden sonra sağlıklı eğitimlerin verilebilmesi için öncelikle işçilerin eksikliklerinin somut verilerle saptanması gerektiği ve buna yönelik eğitim ihtiyaçların karşılanmasını istiyorlar. Özellikle mavi yaka için kayıtlarda yazılı olan süreçlerin ve eğitimlerin tam anlamıyla uygulanmasını, tüm eğitimlerin işe ilk girişte 1 saat içinde yapılmamasını ve nitelikli eğitimlerle iş kazalarının en aza indirilmesini istiyorlar.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: