SGK Prim Tavan Ücretinin Aşırı Artmasının Sonuçları


SGK Prim Tavan Ücretinin Aşırı Artmasının  Sonuçları

Merhaba. SGK tavan matrahının aşırı artırılması ve önceden 6.5 olan katın 7.5 kata çıkarılmasının ne gibi sonuçları var merak ediyor musunuz? Merak ediyorsanız eğer anlatalım.

Öncelikle SGK taban-tavan matrahı nedir bunu kısaca açıklayalım. Devlet hem çalışanlardan hem de işverenlerden SGK primi denilen ücret kesintileri yapmaktadır. Bu kesinti tutarı işçiler için toplamda (İşsizlik sigortası dahil) %15 iken işverenden %22.5 oranındadır. Eğer işverenin SGK’dan cezası yoksa ve primleri düzenli ödüyorsa %5 tutarında indirim yapmaktadır. Sonuç olarak hem çalışanlardan hem de işverenden kesilen bu payların hesaplandığı prime esas kazanç matrahı için taban ve tavan tutarı belirlenmiştir. Ay içindeki toplam kazançlar ne olursa olsun bu taban ve tavan tutarı sınırı dâhilinde hesaplama yapılmaktadır. Nihayetinde bir işçinin 1 ayda alacağı en düşük maaş asgari ücret olacağı için SGK taban fiyatı da asgari ücretin günlük ücretine denk gelmektedir. Yani 2017 yılı için;


SGK Aylık Kazanç Alt Sınırı:
1.777,50 TL
SGK Aylık Kazanç Üst Sınırı:
13.331,40 TL
SGK Günlük Kazanç Alt Sınırı:
59,25 TL
SGK Günlük Kazanç Üst Sınırı:
444,38 TL


Neredeyse ülkenin %90’ı için alt sınırda yani taban sınırında sorun yok. Bugün bizi ilgilendiren esas nokta tavan ücretinin 6.5 kattan 7.5 kata çıkarılmasında yatmaktadır.
SGK Tavan Oranı Ne Demektir?
Normalde SGK primi brüt ücret üzerinden belirlenen bir rakamdır.  Brüt ücretin %15'ü kadardır ancak bir tavan ücreti denilen kavram vardır. Yani sizin maaşınız ayda 15.000 TL'de olsa 13.331,40 TL’nin %15’ünü ödersiniz. Buradaki kritik nokta aylık maaşınız 13.331,40 TL’yi geçtiği anda yaşanmaktadır.  Yani prim kesintisi yapılırken brüt maaşı 1.777,50 TL’ye eşit veya bunun üzerinde olan kişiler için aylık 0,15 (%15) çarpımıyla prim kesintisi yapılıyorduKafanız karıştıysa şöyle örnek verelim;

Örnek: X sigortalıya 2017/Ocak ayında;

          10.000,00 TL Brüt maaş,
          2.000 TL ikramiye,
          2.000 TL bonus/prim verildi diyelim.
          Sigortalının Ocak ayındaki aylık toplam brüt kazancı 14.000,00 TL olmaktadır.
          Sigortalı çalışan üst sınırı aşan 13.331,40 TL tutarındaki matrahı Ocak ayında prime tabi tutulamayacaktır ve aylık kazancı 14.000,00 TL üzerinden değil üst sınır olan 13.331,40 TL’nin %15’i hesaplanarak SGK primi ödeyecektir.
Yani aylık siz 50.000 TL brüt maaşta alsanız SGK, tavan ücretten yani (2017 için 13.331,40 TL) den maaş alıyormuş gibi prim alır, çünkü emekli maaşının bir üst sınırı vardır. Böyle bir tavan konması mantıklı, zira emekli olduğunuzda alacağınız tavan bir maaş vardır. Yani emekli maaşınızda SGK size bol keseden emekli maaşı vermeyecektir.
Sonuç olarak toparlarsak eğer, brüt maaşı 13.000 TL’den  fazla olan her çalışanın maaşından geçen seneye göre 200 TL ile 300 TL civarı daha fazla SGK kesintisi olacaktır.

Aylık 10.000 TL brüt maaş ile yıllara göre ele geçen toplam net maaşlar.

2016: 77.761,56
2015: 79.830,84
2014: 79.868,65
2013: 80.239,55
2012: 80.348,54
Resim kaynağı için www.iskanunu.com
Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: