Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecinin Farklı Algılanmasının Nedenleri

Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecinin Farklı Algılanmasının Nedenleri

Merhaba. Toplum İK'ya ve İK Süreçlerine Nasıl Bakıyor yazı dizisinde 2. Bölüm de Personel Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin farklı algılanma nedenlerini inceleyeceğiz. Serinin ilk yazısını buradan okuyabilirsiniz.
 Personel seçme bir diğer adıyla bilinen mülakatlar İnsan Kaynaklarının en önemli ve en riskli sürecidir. İşletmelerde yeni bir pozisyon açığı oluşturulduğunda personel seçme ve yerleştirme süreci başlamış olur.
Yöneticilerin Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri
İşletme paydaşlarından birisi olan yöneticilerin personel seçme ve yerleştirme süreçlerini nasıl değerlendirdiği incelendiğinde dikkat çekici nokta şu olmaktadır. Günümüzde her pozisyona eleman bulmanın zorlaştığını ve yeterli kalifikasyona sahip elemanları şirkete çekebilmek ve de tutundurmanın gittikçe zorlaştığını belirttiler. Özellikle Y kuşağının iş yaşamında aktif hale gelmesi ve bu kuşağın sosyal sadakat kontratının çok kırılgan olduğu düşünülürse iş arayan elemanların geçici süre ama yüksek ücret ile çalışmak istediklerini belirttiler. İş yaşamında değişen bu yeni algıda da İnsan Kaynakları çalışanları olarak hem en doğru kişileri işe seçmeli hem de sürdürülebilir çalışma ortamı yaratmalıyız.
Yönetici olarak mülakatlarda doğru değerlendirme yapıldığına inanıyor musunuz sorusuna büyük çoğunluk kesinlikle hayır olarak görüş belirtti. Aday seçerken ön yargılar, geçmiş tecrübelerin izleri mülakatlarda hala devam ediyor olarak belirttiler. Burada da şu önemli noktayı vurgulamak isterim. İnsan Kaynakları çalışanlarının mülakatlarda ki en büyük tuzak olan Hale ve Horn etkisine kapılmayıp duygusal karar vermeyi minimize ederek özellikle yapılandırılmış yetkinlik bazlı mülakatlarla olabildiğince sistematik görüşme yapmaları gerekmektedir.
İşverenlerin Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri

İncelenmesi kayda değer bir şekilde işverenlerde personel seçme ve yerleştirme süreçlerinde genel itibari ile ülkede bir standardın olmadığını, süreçlerde adayların çok sıkıntılar çektiklerini düşünüyorlar. İşe alımlarda değerlendirme yapan işe alımcıların hatalara çok fazla düşüldüklerine ve bunun önüne geçilmesi için mülakatçıların kendilerini psikolojik açıdan da hazırlamaları gerektiğine inanıyorlar. Son olarak işverenlerin personel seçme ve yerleştirme konusunda İnsan Kaynaklarından beklentilerinin başında ‘’doğru işe doğru eleman’’ yerleştirme isteği bulunmakta.
Çalışanların Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri
İşletmenin paydaşı olan çalışanların personel seçme ve yerleştirme sürecine bakış açısı ayrı bir dikkatle inceleme konusu olmaktadır. Ankete katılan çalışanlar, günümüzde işsizlik oranının çok fazla olması nedeniyle her pozisyona birçok adayın başvurduğunu bunun sonucunda mülakatlarda çoğu zaman doğru bir değerlendirme ve aday seçilme yapılmadığını belirttiler. Bunun yanında İnsan Kaynaklarının adaylara olumlu/olumsuz dönüşleri çok geç yapması sonucunda pozisyona uygun kişilerin başka bir firmayı tercih etmesine neden olduğunu aktardılar. Bu açıdan personel seçme süreçleri eksik bulunmaktadır.
Bunun dışında çalışanlar, şirketlerin her daim tecrübeli personel aramasına da karşı çıkmaktalar. Sıfırdan yetiştirmek için genç tecrübesiz personel yerine sürekli deneyimli kişilerin alınması sonucu bu durumun hem şirket için bir prestij kaybı yarattığını hem de şirketlerin sosyal sorumluluğu yerine getirmediğini belirttiler. Bu durum sonucunda sektör çalışan sirkülasyonu noktasında kendi içinde dönmektedir ve yeni mezun olmuşlar sektöre girişte zorluk çekmektedirler. Şirketlerin bu tarz politikaları ülke bazındaki işsizlik oranını da körüklemektedir.
Aynı şekilde mülakat aşamasında da doğru değerlendirilme yapıldığına inanılmıyor. Her şeyden önce daha ilgili departmana alınacak kişilerden istenecek yetkinliklerin bile doğru saptanmadığı vurgulandı. Çalışanlar arasındaki genel kanı; mülakatların sadece öz geçmiş üzerinden soru sorulması olduğunu ortaya çıkmaktadır. Yapılacak mülakatlar yeteneği sorgulayıcı olmalıdır. Bu iş bilirliği de ortaya çıkaracaktır. Bir ilana gelen binlerce başvuru arasından sadece 1 - 2 kişi seçmenin doğru eleme ve mülakatlarla yapılıp, doğru seçimler yapıldığına olan inanç çok düşük seviyede.
Devletin Personel Seçme ve Yerleştirme Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri

Devlet olarak da çoğu zaman işletmelerde doğru bir değerlendirme yapıldığına inanç zayıf kalmaktadır. Doğru işe doğru personeli alan çok az firmanın bulunduğunu, Türkiye de bu sürecin çalışılmak istenen firma için iyi bir referans bulmaktan ibaret olduğunu aktardılar.

Devletin personel seçme ve yerleştirme konusunda İnsan Kaynaklarından beklentilerinin başında açık pozisyon için doğru personelin seçilmesi ve yetkinliklerine göre değerlendirme yapılmasının daha sağlıklı olacağını vurgulamaktalar.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: