Ücretlendirme, Yan Haklar Yönetim Sürecini Farklı Algılanmasının Nedenleri

Ücretlendirme, Yan Haklar Yönetim Sürecini Farklı Algılanmasının Nedenleri

Merhaba. İnsan Kaynaklarının en önemli süreçlerinden birisi olan ve çalışanların emekleri karşısında aylık aldıkları ücret ve bu ücrete ilaveten yan haklar yönetimi de önemli hususlardan birisini oluşturmaktadır.
Yöneticilerin Ücretlendirme, Yan Haklar Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri

Yöneticiler günümüzde ki işletmelerde adil bir ücretlendirme sistemi yapıldığına inanmıyorlar. Çalışanların performanslarını etkileyen en önemli unsurun maaş skalası ve bunun yanında uygulanan yemek, servis, özel sağlık sigortası, taşıt, kıyafet yardımı gibi etmenlerin önemli olduğunu, bu süreçte de İnsan Kaynaklarından önce iş değerleme yapılmasını ve kişilerden bağımsız olarak iş gruplarından yola çıkılarak daha adil sistem kurulmasını istiyorlar.
Çalışanların Ücretlendirme, Yan Haklar Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri

Çalışanların işletmeden beklediği ve en çok tatminsizlik yaratan konuların başında gelen ücretlendirme ve yan haklar süreçlerinde de genel olarak bir memnuniyetsizlik yer almakta. Çalışanlar ücretlendirme ve yan haklar (yemek, servis, özel sağlık sigortası, cep telefonu, şirket aracı) sisteminde işletmelerin ne kadar adil davrandıkları hakkında soru işareti barındırıyorlar. Çoğu iş yerinde, şirket tasarrufu çalışan ücret ve yan haklarından önce gelmektedir diye görüş bildiriyorlar. Bunun yanı sıra ülkedeki ücretlendirme politikalarından son derece rahatsızlar. Çünkü devletin belirlediği asgari ücreti işverenler baz alarak hareket etmektedir. Oysa ki devlet işverene işe başlangıç ücreti olarak sadece asgari ücret verilecek diye bir yasal şart koymamıştır ama işverenlerde ki genel algı bu şekildedir. Ayrıca üst yönetici ile çalışan arasında ki ücret farkının çok olması çalışanlar açısından bu İnsan Kaynakları sürecinin de yetersiz uygulandığı algısı yaratmaktadır.

Çalışan olarak ücretlendirme ve yan haklar konusunda İnsan Kaynaklarından beklentilerin başında ise adil bir sistemin yaratılmasını istiyorlar. İş kollarındaki pozisyonların; görev tanımlarına göre herkese eşit maaş verilmemesini, bölümler arası adillik sağlandıktan sonra, performansa dayalı ücretlendirme olması gerektiğini istiyorlar. Şirket hangi sektörde olursa olsun, o şirketin olanaklarını müşterisinden önce kendi çalışanlarına sunulmasını, işverenlerin daha vicdanlı davranmasını ve üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini, İnsan Kaynakları çalışanlarının da bu konularda her daim işverenlerin vicdanlarının sesi olmasını ve onlara rehberlik etmesi gerekliliğini istiyorlar. Devletin ise şikayete dayalı olmayan, otokontrole dayalı daha etkin bir denetim sistemini kurmasını istiyorlar.
İşverenler Ücretlendirme, Yan Haklar Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri

İşverenler açısından maddiyatsal anlamda en önemli hususlardan biri olan ve bir gider kalemi olan ücretlendirme ve bu süreçte uygulanan uygulamalar kritik önem taşımaktadır. Beklentilerin aksine işverenler açısından da ülkede uygulanan asgari ücret politikasında ciddi adaletsizlik olduğuna inanıyorlar. Ülkenin genelinde adil bir sistem olmadığını düşünüyorlar fakat bunun yanında kendi işletmeleri açısından yüksek performans gösteren ve işletmeye katma değer sağlayan çalışanlarına iyi bir ücret skalası vermeyi ve bunun yanında işçiye yan haklar sağlamanın her iki taraf açısından karşılıklı kazan-kazan ilkesiyle bağdaştığını vurguladılar.
Devletin Ücretlendirme, Yan Haklar Sürecini Farklı Algılamasının Nedenleri

Devlet bu süreçte gerek iş hukuku davalarına bakan hakimler aracılığıyla, gerek SGK müfettişleriyle gerekse devletin kamuoyu gücü adına yaptırım gücü olan diğer devlet kurumlarıyla her zaman işçi lehine yorum yapmaktadır. Özellikle ülkede uygulanan asgari ücret uygulamasına işverenlerin tam ve katı suretle itaat etmesi gerekliliğini ve özellikle işçilerin sigortasını asgari ücretten yatıran işverenlerin sistemde çok büyük yaralar açtığını düşünüyorlar. Diğer İnsan Kaynakları süreçlerinde bir çok paydaş sağduyu ve ortak akılla çözümcü ve ortak paydada buluşabilirken iş ücretlendirme ve yan haklar yönetimine geldiğinde ufak farklılıklar barındırmaya başladılar.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: