Davranışsal Mülakat Tekniği SorularıDavranışsal Mülakat Tekniği Soruları

Merhaba. Günümüzde mülakatlar artık daha modernize hale getirilmiştir. Klasik mülakatların aksine artık daha yetkinlik ve davranış odaklı sorular sorulmaktadır. Davranışsal mülakat teknikleri de en sık kullanılan ve geçerliliği en yüksek olan mülakat tekniklerinden biridir. Mülakatta sorulacak olan sorular pozisyonun gerektirdikleri ile birebir ilişki içinde olmalıdır. 

Davranışsal mülakatların en büyük amacı adayın daha önceden yaptığı davranışlarla gelecekteki iş performansını en doğru şekilde tahmin edebilmektir. 

Organizasyonunuzun hedeflerini gerçekleştirmek için temel olan doğru insanı doğru pozisyona yerleştirmektir. Bu sebeple firmalar hem en tutarlı işe alım tekniklerini uygulamak, hem de organizasyonun her aşamasında çalışanlarını en doğru şekilde değerlendirmek zorundadırlar.

Davranışsal mülakat teknikleri yönetim ile ilgili diğer süreçlerde de kullanılabilir; performans değerlendirmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra, yönetimin farklı aşamalarında da çok faydalı olacak bir tekniktir.

Davranışsal mülakat nasıl yapılır?

Davranışsal mülakatın en büyük amacı ‘’yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır’’ sözünü doğru çıkarmaktır. Peki, bu nasıl sağlanır?

Adaya varsayıma dayalı sorular sorulmaz. Örneğin ‘’bu durumda siz ne yapardınız?’’ sorusu yerine davranışsal sorular yani ‘’geçen ay bu durumla karşılaştığınızda ne yaptınız veya ne söylediniz?’’ şeklinde sorulmalıdır. 

Belirli durumlar karşısında kişinin ne yapacağından çok önemli olan geçmişte böyle bir durum karşısında ne yapmış olduğudur, geçmişte göstermiş olduğu davranışı ilerideki bir tarihte de tekrarlama olasılığı, ne yapabileceğini söylemesinden çok daha tutarlıdır, bu yüzden de diğer mülakat tekniklerinden daha geçerli sonuca ulaştırır. 

Bu teknik genellikle deneyimli insanlarla görüşülürken kullanılır. Yeni mezunlarla görüşürken de iş dışında benzer durumlarda göstermiş olduğu davranışları temel alabilirsiniz, 'bu durum karşısında siz ne yapardınız?' dan dan çok okulda veya başka projelerde önceden nasıl davranmış olduğu daha açıklayıcı olur.

Davranışsal değerlendirme (mülakat) soruları...

Son zamanlarda, özellikle profesyonel mülakatçılar adayların davranışsal özelliklerini tespit etmeye yönelik sorular sormaktadırlar. Mülakatçı, mülakat esnasında adayın başvurduğu pozisyonun firma içi gereklerini sınar. Adayın gelecekte ortaya koyacağı davranışsal özellikler için mülakatçı işin üç temel özelliği üzerinde durur. Bunlar; profesyonel beceriler, isteklendirme ve duygusal yaklaşımdır. Profesyonel yaklaşım ve iş tecrübesi hakkında detaylı bilgi almaya yönelik davranışsal değerlendirme mülakat sorularına, özellikle üst düzey veya orta kademe bir pozisyonda bulunan adayın hazırlıklı olması gerekir. Davranışsal değerlendirme mülakat sorularına verilecek bilinçli cevaplar adayın işe kabul edilme şansını arttıracaktır.

Örnek bazı davranışsal değerlendirme soruları

Karar verme soruları:

- Vermek zorunda olduğunuz en zor kararlara örnek verir misiniz? Bu kararları nerede aldınız? Ne gibi alternatifleri göz önünde tuttunuz?
- Herhangi bir personeli işe aldınız mı, kararı siz mi verdiniz, bu kararı verirken ne tip kriterleri göz önüne alırsınız?

Problem çözme soruları : 

–Yaptığınız en tatmin edici problem çözümünüzü tanımlayın. Yetersiz kaldığınız bir durumla bunu karşılaştırın. 
- Ortaya çıkabilecek büyük bir problemi meydana gelmeden önlediğiniz son olayı anlatınız.

Analiz etme soruları :

- Şirkette diğerlerinden önce bir problemi fark ettiniz mi? Buna bir/birkaç örnek verebilir misiniz?
statistiksel verileri analiz etmekten hoşlanır mısınız? Şu andaki işinizde ne kadar sıklıkta istatistiksel veya sayısal veriyi analiz ediyorsunuz?

Kararlılık soruları:

- Bir karar vermekte çok rahat olduğunuz ve hiç rahat olmadığınız iki durumu anlatın.

Yaratıcılık soruları:

- Bir probleme yeni bir sonuç bulma fırsatınız oldu mu? Ne oldu? Bu fikri ilk olarak nerede ve nasıl kullandınız?
-Son pozisyonunuzun firmanızın genel amaçlarına nasıl destek sağladığını belirtiniz.

Birlikte çalışma, işbirliği soruları: 

-Çalışmak zorunda kaldığınız en zor gruplardan birini söyleyin. Bu grubu zor yapan ne idi? Siz ne yaptınız?
- Yatay seviyede çalıştığınız iş arkadaşlarınıza göre kendinizi nasıl sınıflandırırsınız?

Yönetim soruları:

- İşinizde ne tip programlamalar yaptınız? Programlamak zorunda kaldığınız bu şeylerden bazılarını anlatınız.
-Yönetim tarzınız nedir, uygulamakta olduğunuz yönetim tarzı ile ilgili yaşadığınız bazı örnekler veriniz?

Stratejik planlama soruları : 

-Uzun vadeli bir amacı ya da vizyonu başarmak için hiç eylem rotası kurduğunuz oldu mu? Bu ne idi ve bunu nasıl kurdunuz?
- Son altı aylık dönemde geliştirdiğiniz ve uyguladığınız gerçekten çok etkili olan bir plan var mı?
-Kendi hedeflerinizi, amaçlarınızı nasıl belirliyorsunuz?
-Kendiniz için son zamanlarda oluşturduğunuz hedefiniz ile ilgili detay veriniz.

İkna edebilme gücü/satış kabiliyeti soruları 

- Şimdiye kadar işinizde amacınıza ulaşmak için aşırı derecede ısrarcı olduğunuz zamanlar oldu mu?
-Bir üstünüz ya da bir iş arkadaşınıza sattığınız en iyi fikirlerinizden biri ne idi? yaklaşımlarınız ne idi?
- Bana bu kalemi satınız.
- Son altı aylık dönemde başka bir kişiyi kendi görüşleriniz doğrultusunda ikna ettiğiniz bir durum oldu mu?
- Yöneticinizi çok istekli olmadığı bir konuda en son ne zaman ikna ettiniz?
-İş arkadaşlarınızın işleriyle ilgili yeni bir yaklaşıma adaptasyonu için ne kadar sıklıkta onları ikna etmek durumunda kalırsınız?
-Başkalarının sizinle aynı doğrultuda düşünmelerini temin etmek için hangi tür yaklaşımları daha başarılı bulursunuz? Örnekleyiniz.

Strateji liderliği soruları:

- Yeni büyük direktiflerin üstesinden gelmek için ne tip ödül ve kışkırtıcı planlar kurdunuz? Bu planlar işe yaradı mı?

Takım etkisi soruları : 

-Karar alırken takım üyelerinin, duygularını, fikirlerini ne kadar göz önünde tutuyorsunuz? 
-Hiç takım çalışmasında bulundunuz mu? Başarmaya çalıştığınız ortak görev neydi?
-Takım ruhunu nasıl oluşturursunuz? Lütfen örnekleyiniz.
-Bir proje üstüne birlikte çalıştığınız kişilerin kararlarınıza katılmadığı bir duruma örnek veriniz. Bu durumda nasıl davrandınız?
-Çalıştığınız takımdan hiç çıkarıldınız mı?

Görüşme, tartışma soruları :

- Hangi görüşmelere katıldınız? Rolünüz ne idi? Nasıl hazırlandınız? Verilerinizi nasıl kullandınız?

iş güvenliği soruları:

-Tehlikeli bir donanımdaki güvensiz bir durumu bulduğunuz bir zamanı anlatın. Ne yaptınız?

Organizasyon geliştirme yeteneği soruları: 

-Kişilerin kariyer gelişim aktivitelerini belirlemede onlarla nasıl temasta bulundunuz? 

Bireysel liderlik etkisi soruları:

- En iyi ve en kötü elemanınızı nasıl idare edersiniz? 
- Geçimsiz bir çalışan ile nasıl baş edersiniz, böyle bir durumla karşılaştınız mı?

İnisiyatif kullanma soruları : 

- Kendiliğinizden geliştirdiğiniz projeleriniz oldu mu? 
- Firma içinde sıkıntı yaratacak herhangi bir karar vermek zorunda kaldınız mı?

Esneklik soruları :

- Uzunca bir süre bir grupla çalıştıktan sonra sizinle grup arasında fikir ayrılığı olduğunu anlarsanız ne yaparsınız?
- İşte en çok hangi tarzdaki insanlarla çalışmayı zor buluyorsunuz? Bu tür durumlarla nasıl başa çıktığınızı örnekleyiniz

Teknik/profesyonel bilgi soruları : 

-Konunuzdaki uzmanlığınızı gösteren bir görev örnek verir misiniz? Bu görev çerçevesinde neler yaptığınızı anlatır mısınız?

Organizasyon/planlama/koordinasyon soruları : 

- Aynı anda değişik yerlerden gelen farklı görevlere zamanında cevap vermek durumunda kaldığınız bir olayınızı anlatınız.
- Zamanınızı nasıl planlarsınız ve önceliklerinizi nasıl belirlersiniz? Örnekleyiniz.
- Zaman baskısı altındayken aldığınız bir kararı örnekleyiniz?

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: