Performans Değerlendirme Görüşmeleri


Performans Değerlendirme Görüşmeleri

Merhaba. İşletmenizde performans yönetim sistemini kurdunuz, gelişmeleri takip ettiniz ve şimdi çalışanlara feedback vermeniz gerekmekte. Peki bunu nasıl yapacaksınız?


1 yıllık dönemde 6 ay aralıklarla performans değerlendirme mülakatları aracılığıyla çalışanlara performanslarıyla ilgili geri dönüşleri sağlayabilirsiniz. Bazı şirketler yılın farklı dönemlerinde yapıyor olsa da genelde yılsonları ve yılın ilk ayları “performans değerlendirmesi ve görüşmelerinin” gerçekleştirildiği dönemlerdir.

Hem değerlendiren hem de işçiler açısından bu performans değerlendirme görüşmeleri yoğun stres yaşatmaktadırlar. Çünkü işin özünde değerlendirdiğiniz bir insandır. Bununla beraber performans değerlendirme görüşmeleri hem şirket, hem yönetici hem de çalışan açısından son derece faydalıdır. 

Görüşme ortamı

Yılda bir veya iki kez yapılan bu görüşmelerin etkisinin azamiye yükseltilmesi için çevresel faktörlere de dikkat edilmelidir. Cep telefonları muhakkak görüşme boyunca dikkat çekmeyecek bir yerde olmalı ve dışarıdan hiçbir ziyaretçinin görüşmeyi bölmemesi, hatta odanın dışarıdan görünmemesi sağlanmalıdır.

Görüşmenin masa başında olmasından ziyade sandalye veya koltukta, eşit göz hizasında olması, rahat ve pozitif bir ortam yaratacaktır. Havasız, ışıksız ve gürültülü bir ortamda kimsenin konuya odaklanması uzun ve etkili olmayacaktır. Eğer ortam bunular için müsait değilse şirket içinde veya dışında daha uygun bir mekânda bu görüşmeleri yapmak çok sık rastlanan bir uygulamadır.

Performans görüşmesi için öneriler

Destekleyici olun. Sözlerinizin yapıcı ve çalışanlara yardımcı olması için, davranışlarınızla ve tartışmalarınızla onların arkasında olduğunuzu gösterin.

Yargılayıcı olmayın. Bu görüşmeler sırasında odak performansı sağlayan yetkinlik ve davranışlar olmalıdır. Konuların bu sınırları aşması engellenmelidir. İşyerindeki hiç kimse başka birinin kişiliği üzerinde söz sahibi değildir. Zaten kişiliklerimiz değişmez. Ama performansı etkileyecek yetkinlikler artırılabilir, davranışlar değiştirilebilir. Bu davranışların dışındaki alanlara girildiğinde söylenen mesajın etkisi karşıdaki insanın savunma veya saldırıya geçmesi olacaktır.

İşbirliğini teşvik edin. Yapılması gereken değişiklikleri ve nasıl yapılacağını elemanlarla birlikte saptayarak bir işbirliği ortamı yaratın.

Katılımı teşvik edin. Değerlendirmeye tarafların eşit katkıda bulunduklarını gösteren bir atmosfer yaratmak için, söze elemanın kendi hakkındaki değerlendirmesini tartışarak başlayın. Çalışanların bütün değerlendirme sürecine özgürce katılmasına izin verin.

Değerlendirmeye yön verin. Değerlendirme süreci boyunca, tartışmaları gelişme ve ilerleme perspektifini göz önünde bulundurarak sürdürün. Gelecek için saptanan hedeflerde çalışanlarla anlayış birliğine varmaya gayret edin. Bu onların kendilerinden ne beklediğini daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.

Her iki tarafın da görüşmeye hazırlıklı olarak katıldığından emin olun. 


Kısa geçmişi değil, geçmiş dönemleri bütün olarak değerlendirin. Yorum ve değerlendirmelerinizi somut örneklerle destekleyin, çalışanın kişiliğini değil, iş ile ilgili davranışlarını gündeme alın.

Görüşmenin son bölümünde gelişim potansiyelleri üzerinde durun, ortak hedefler belirleyin, bu değerlendirme sonucunda ne gibi gelişim fırsatları olacağını konuşun. Karşılıklı olarak ifade edilen değerlendirmelerinizi yazılı olarak görüşme formuna not edin, sonrasında karşılıklı olarak takip edin. Gelecekteki aksiyonlara odaklanmak. Her ne kadar geçmiş bir dönemin performansı değerlendiriliyor bile olsa karşılıklı amacımız gelecekte daha iyisine ulaşmak. Bu yüzden gelecek zaman içerisinde neye ve nelerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi, bu görüşmeden çıkabilecek en harika sonuçtur. Bu belirlenen ihtiyaçların performansa nasıl bir etkisi olacağının karşılıklı konuşulması kaynakların en etkili şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Kimsenin performansını bir diğer çalışma arkadaşıyla kıyaslamayın, tüm görüşmelerinizi tam bir gizlilik içerisinde yapın. 

Performans değerlendirme görüşmesi aslında bir “fırsat”tır. Hem yönetici ve hem de çalışan için kendini geliştirmek, kariyer planları çerçevesinde ilerlemek ve bunlar için de motive olmak, harekete geçmek için bulunmaz bir fırsata dönüştürülebilir. Çalışmalarından hiç memnun olmadığınız, hatta işten çıkarmayı düşündüğünüz bir çalışan için bile, görüşmeyi “doğru” şekilde yaparak, onu kazanmak veya her iki tarafın rızası ile yapıcı bir ayrılma için fırsat oluşturabilirsiniz.

“neyi, neden ve nasıl” söylediğimizi bilerek, gelişimi teşvik edici, motivasyonu ve performansı arttırmaya yönelik, herkesin birlikte kazanacağı bir süreç şeklinde yürüttüğümüz performans değerlendirme görüşmeleri başarınız için en önemli faktördür.

Unutmayın bu süreç geleceği iyileştirmek için bir fırsattır. Başarıları daha yükseğe taşımak, başarısızlıkların önündeki engelleri tespit ederek yeni olasılık ve kaynaklarla yepyeni bir yıl sizleri bekliyor.

Herkese top performansları günler dilerim.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: