Hem istifa edip hem de tazminat almakHem istifa edip hem de tazminat almak

Kıdem tazminatına hak kazandıran nedenler 4857 sayılı iş kanununda belirtilmiştir. Bunun dışında sadece işveren işçinin işine son verdiğinde değil değişik şart ve koşullarda da istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bunların çalışanlar tarafından bilinmesi gerekir çünkü birçok çalışan bu koşulları bilmediğinden işyerinden kendi isteğiyle ayrıldığında dahi bu tazminata hak kazanabiliyor. Kıdem tazminatı gibi yasal hakkını almadan işyerinden ayrılabiliyor.

1 – 3600 işgünü çalışmış ve 15 yıl çalışmış sigortalı kendi isteğiyle işyerinden ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi?

İster kadın ya da erkek çalışan olsun eğer 08.09.1999 tarihinden önce sigorta işe girişli iseniz 3600 işgünü ve 15 yıl çalışmanız durumunda kendi isteğinizle işyerinden ayrılsanız dahi kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Bunun için sgk dan bir yazı alıp işyerine vermeniz yeterlidir.

Eğer ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihinden sonra ise maalesef bu zaman 4500 işgünü sgk ödenmesi ve 20 yıl sigortalı olarak çalışmış olmanız gerekmektedir.

Bu durumda son işyerinizde ister 1 yıldır çalışın ister 5 yıldır çalışın son çalışmış olduğunuz işyerinden kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

2 – Askere gidecek olan tazminat alabilir mi?

Askere gidecek olan çalışanlar askerlik şubesinden askere gideceklerine dair evrağı işyerlerine vermeleri durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Askere daha sonra gidecekler kıdem tazminatı alabilir mi? askere daha sonra gidecekler de kıdem tazminatına hak kazanırlar. Örneğin askere 6 ay sonra gidecekseniz ve askerlik şubesinden askere gideceğinize dair yazı alırsanız askere gitmeden 6 ay önce dahi kıdem tazminatınızı alıp işyerinden ayrılabilirsiniz.

3 – Emekli olan çalışan işyerinden kıdem tazminatı alabilir mi?

Emekliliğe hak kazanan çalışanlar öncelikle emeklilik işlemlerinin başlaması için işyerinden “8- emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” koduyla işten ayrılış bildirgesi düzenlenmelidir. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanır ve emekli olması durumunda sgdp (sosyal güvenlik destek primi) ne bağlı olarak emekli olarak işe girişi tekrar yapılır.

4 – Kadın işçi evlenirse sonradan tazminat alabilir mi?

Kadın çalışanlar son işyerlerinde 1 yıldan fazla çalışıyorlarsa evlenmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar. Evlilik tarihinden 1 yıl sonrasına kadar kıdem tazminatı talebinde bulunabilir. Aksi takdirde bu hakkı sona erer.

Son bir not: işçinin 4857 sayılı iş kanunu 24. maddesinde yer alan ‘’işçinin haklı nedenle derhal feshinde’’ kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar gibi durumlar vardır ki onu da başka bir yazıda detaylı inceleriz.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: