İstifa Eden İşçiden Eğitim Kesintisi Yapılması


İstifa eden işçiden eğitim masrafları istenebilir mi?

İş hukukunda ihbar, kıdem, işe iade, fazla mesai gibi konulardan sonra gelen en önemli anlaşmazlık ‘’ayrılan işçiden eğitim masraflarının talep edilme’’ durumudur. Az sonra mevzuata boğulacağımız için en başta özet geçeyim; evet işçi haklı nedenlere dayanmayan durumlarda istifa etmesi halinde işveren eğitim kesinti talebinde bulunabilir.

Yargı kararları işçinin işyerinde aldığı eğitim sonrasında işyerinden ayrılırken belirli şartların varlığı halinde işverenin işçisinden eğitim maliyetlerini isteyebileceğine hükmediyor. Ancak bununda belli şartları var.

İşverenler işçilerine eğitim vermeyi ve bu şekilde çalışanlarının becerilerini geliştirerek kendilerine daha fazla fayda sağlamalarını amaçlıyorlar. Çalışma sürelerinin dışında eğitim verilmesi halinde işçi eğitime katıldığı zaman için fazla mesai ücreti alır. İlerleyen dönemde sektörde aranan isim haline gelebileceği gibi, ücret talebini de öğrendiği yeni beceriler sayesinde yükseltebilir. Bu nedenle işverenler kendi çalışanlarına eğitim verdiklerinde buna ilişkin bir cezai şart öngörerek işçinin eğitim sonunda belirli bir süre işyerinde çalışması şartını öne sürebilirler.

İstifanın Gerekçesi Önemli
Konuyla ilgili yargı kararları işçinin işyerinde aldığı eğitim sonrasında işyerinden ayrılırken belirli şartların varlığı halinde işverenin işçisinden eğitim maliyetlerini isteyebileceğine hükmediyor. Ancak işverenin işçiye küfür etmesi, ücretinin eksik ödenmesi veya fazla mesailerinin ödenmemesi nedeniyle işçinin istifa etmesi halinde işveren işçisinden eğitim maliyetlerini isteyemez. Bunun dışında işçinin istifasıyla iş sözleşmesinin sonlanması hallerinde işveren eğitim masraflarını işçiden talep edebilir.
İhbar Süresinde Geçerli Değil
İşveren işçiyi bildirimli fesih yoluyla yani ihbar süresi kullandırarak işten çıkartırsa işçiden eğitim masraflarını isteyemez. Yine işverenin işçiyi sağlık nedenleri ve zorunlu nedenlerle işten çıkarması durumunda da eğitim masrafları işçiden alınamaz. İşverenin işçiyi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadan halleri nedeniyle işten çıkarması halinde ise eğitim masraflarını isteme hakkı bulunmaktadır. Ancak işverenin işçiden eğitim masraflarını talep etmesi için bazı koşulların varlığı gerekiyor.
Sözleşmede ek madde gerekir
İşverenlerin işçilere verdikleri eğitimin sonunda belirli bir süre çalışmaya devam etmeleri şartı koymaları halinde bu sürenin ve gerekli bilgilerin işçiye yazılı olarak bildirilmesi ve işçinin de bu bilgilendirmeyi imzalayarak kabul etmesi gerekiyor. İş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm varsa işçi eğitimin sonunda gerekli süre kadar işyerinde çalışmaya devam etmezse eğitimin maliyetlerine katlanmak durumunda kalabilir.
Maliyetin hepsi için geçerli değil
Yargı kararları eğitim aldıktan sonra istifa eden işçinin eğitimin maliyetlerine ne ölçüde katlanacağını eğitim süresi ile istifa arasında geçen süreye bakarak karar veriyor. İşçinin cezai şartın önemli bölümünü tamamladığı ve bu nedenle maliyetin yalnızca cezai şartın katlanmadığı bölümünün uygulanması gerektiği düşünülüyor. İşveren fahiş bir cezai şart öngörmüş ise mahkeme indirim yapılmasına hükmedebiliyor.

Sonuç olarak son yargı kararları ve doktrine göre şuan için işverenin böyle bir hakkı bulunmaktadır. Verilen eğitimin süresi ve maliyetine göre süze uzayabilir. En az 6 ay çalışma şartından bankalarda 3 yıla kadar bu süre uzayabilir.

0 yorum: