Çalışan Memnuniyet AnketiÇalışan Memnuniyet Anketi

Çalışan memnuniyet anketi işletmelerde kullanılan bir nevi nabız ölçme aleti gibidir. Tansiyonun çıktığı hallerde veya hararetin arttığı dönemlerde bu anket yöntemini kullanarak işletmenizdeki son verilere ulaşma imkanınız olur. Genel olarak yılda 2 defa 6 aylık periyotlarla bu anketi yapacağınız gibi turnover oranının su gibi aktığı işletmelerde süreci daha sık veya daha esnek yapabilirsiniz.


Çalışan memnuniyet anketi neden yapılır?

Ankette sorduğunuz sorularla işletmenizde genel kritik ve analiz yapabilme imkanını size sunar. Genel yaş ortalamasından mezuniyet durumlarına, kadın-erkek sayısından çalışanların kıdemine kadar analiz yapabilirsiniz. İşletmenizde ki çalışanların şirkete olan bağlılıklarını ölçmek, iş arkadaşları ve amirleriyle olan uyumlarını öğrenmek, ücretlerin tatmin durumunu, işyerinin fiziksel koşullarından memnun olup olmamalarını, kariyer planlama, performans yönetme ve motivasyon çalışmalarından memnun olup olmadıklarını öğrenmek için yapılır.

Çalışan memnuniyet anketi yararları nelerdir?

Kurum içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını, kurumun önceliklerine ve genel performansına etkilerine göre belirlemeyi sağlar. Yapılan uygulamaların etkinliğini ölçmeyi sağlar ve kuruma çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için en uygun eylem planlarını oluşturmada yön gösterir. Ücret paketleri yetersizse bunlar iyileştirebilir, yemekhane veya servis işlemleri aksıyorsa bunları düzeltme imkanı sağlar, motivasyonu bozan unsurları göz önüne alma şansı yakalayarak kuruma bağlılığı arttırır sirkülasyonu azaltır.Çalışan memnuniyet anketinde neler sorulmalıdır?

Sorulması gereken sorulara değinmeden önce şunun altını önemle çizeyim. Çalışanların bu ankete cevap verirken hiçbir şekilde isim-soyisim yazmaları ve hatta kimliklerini deşifre edecek herhangi bir işaret bile ankete koymamaları gerekir ki hem işletme açısından hem de işçiler açısından şeffaf ve güvenilir bir sonuç elde edilsin. Çalışanları ankete verecekleri cevapların iş güvencesinde herhangi bir soruna yol açmayacağına güvence verilmesi gerekir ki cevap verirken subjektif ve reel cevap verebilsinler.

1. Çalışanlar iş yerindeki fiziksel çalışma koşullarını nasıl algılamaktadırlar?
2. Çalışanlar iş yerindeki yönetim sistemlerini nasıl algılamaktadırlar?
3. Çalışanlar iş yerindeki kurum imajını nasıl algılamaktadırlar?
4. Çalışanlar iş yerindeki kişisel gelişim ve kariyer olanaklarını nasıl algılamaktadırlar?
5. Çalışanlar iş yerindeki performans yönetimi sistemini nasıl algılamaktadırlar?
6. Çalışanlar iş yerindeki kurum içi iletişim sistemlerini nasıl algılamaktadırlar?
7. Çalışanların motivasyon düzeyleri nedir?
8. Çalışanların iş tatmin düzeyleri nedir?
9. Çalışanlar iş yerindeki ücret/sosyal haklar sistemini nasıl algılamaktadırlar? gibi sorular çoğaltılabilir ki yazı sonunda 3 adet örnek form da bulabilirsiniz.

Çalışan memnuniyet anketi nasıl olmalıdır?

İlk kural olabildiğince objektif sonuçlara ulaşabilmek için anketi cevaplarını gizlilik içinde yürütmeli, çalışanların kimliklerini deşifre edecek herhangi bir hatadan kaçınmalı, eğer mümkünse online sistem üzerinden yapılmalı olmuyorsa kimlik deşifre etmeden yazısal olarak bu anket yapılmalıdır. İşletmenin A'dan Z'ye tüm kriterleri soru olarak sunulmalı, çalışanların eğitim durumlarından, yaşlarına, kıdemlerine kadar detaylı analiz verecek sorulardan oluşmalıdır. Özellikle turnover oranı yüksek olan işletmelerde kanayan yarayı bulmak için en önemli aksiyon alınmasını sağlayan yegane yöntem bu çalışan memnuniyet anketi olmaktadır.

Çalışan Memnuniyet Anket Süreci
Çalışan Memnuniyet Anketi Örnek Formları

http://www.dosyaupload.com/48b
0 yorum: