Oryantasyon Planı Hazırlama

Oryantasyon Planı Hazırlama
Merhaba. İnsan Kaynakları Profesyonelleri çalışanlar için sağlıklı bir oryantasyon planı hazırlamalıdırlar. Oryantasyon kısaca işe yeni alınan personele işletmeyi, iş arkadaşlarını, yöneticilerini ve işini tanıtarak yapacağı işe ve çalışacağı işletmeye uyumunu sağlamak, böylece onu işletmeye kazandırmak amacıyla yapılan faaliyetler bütünüdür. İK çalışanlarının oryantasyon planını hazırlarken dikkat etmesi gereken en önemli nokta sözde değil nitelikli bir planın yapılmasıdır.
Oryantasyon Planı Adımları
1. İşçiyi karşılamak
2.İşçiye ilgi göstermek
3.İşletme ile ilgili bilgiler vermek
4.İşçiye çalışacağı bölümün işlevini anlatma
5.Çalışma kurallarını bildirme
6.İşçiyi iş arkadaşlarıyla tanıştırma
7.İşçiye işle ilgili süreçleri öğretme
8.Gelişmeleri izleme ve takip altına alma.

Oryantasyon Programı Neleri Kapsar?

1.İşletmenin Tanıtımı
2.Personel Haklarının Açıklanması
3.Tanıştırma
4.İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması

Bu başlık altındaki maddeleri tek tek ele almak gerekir:


İşletmenin Tanıtımında Hangi Bilgiler Olmalı?

·  İşletmenin tarihi,
·  İşletmenin örgütsel yapısı,
·  Üst yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin isimleri,
·  Üretilen mal veya hizmetler,
·  Üretim hattı,
·  Üretim süreci,
·  İşletmelerin kural ve politikaları,
·  Disiplin sistemi,
·  Güvenlikle ilgili düzenlemeler,
·  Personel el kitabında yer alan bilgilerin açıklanması.

Personel Haklarının Açıklanması Neleri İçerir?

·   Ücret ödeme yöntemleri ve ödeme günleri,
·   Resmi tatil ve bayram izinleri,
·   Çalışma saatleri ve mola süreleri,
·   Personelin eğitim hakları,
·  Sigorta düzenlemeleri,
·  Emeklilik programı,
·  Personele sağlanan hizmetler,

Tanıştırma Faaliyeti Kimlerle Olacak?

·  İlk yöneticiyle,
·  Diğer yöneticilerle,
·  Eğitimcilerle,
·  Çalışma arkadaşlarıyla,

İşle İlgili Bilgilerin Açıklanması


· Çalışma yeri,
·  İşi oluşturan görevler,
·  İş güvenliği,
·  İşin konumu,
·   İşin amacı.
En önemli nokta oryantasyon planını zamana yaymaktır. Sözel bilgileri yaklaşık olarak ortalama iki hafta içerisinde yavaş yavaş verilmeye çalışılmalıdır. Bu bilgileri işe başladığı ilk gün vermeye kalkışırsak, amacımıza ulaşamayız.


İşe Alıştırma Programının Yürütülmesinde Kullanılan Yöntemler


İşe alıştırma eğitiminde özellikle işletmeye ait veya işe alınan bütün işçileri ilgilendirecek genel bilgilerin verilmesinde yararlanılan başlıca yöntem ve araçlar şunlardır:
İşletmeyi Tanıtıcı Yayınlar
Konferanslar, Açık Oturumlar, Grup Toplantıları
Görsel Teknikler
İşletme İçi Geziler
Baş Amir, Uzmanlar veya Kıdemli biri Tarafından Yürütülen İşe alıştırma


İşe Alıştırma Programının Değerlendirilmesi


İşçilerin işe uyumlarının sağlanması zaman almaktadır. İşe alıştırma sırasında yeni işçiler birçok sorunla yüz yüze gelirler. Söz konusu programdaki planlı açıklamalar ve yönlendirme faaliyetleri niyetlendiği gibi tam olarak işlemeyebilir.
Bu hususları denetlemek ve işe alıştırma eğitiminin etkinliğini belirlemek için yeni işçileri belirli aralıklarla değerlendirmek zorunludur.
Yeni işçiyle yapılan görüşmeler aracılığıyla onun soruları yanıtlanabilir ve ihtiyaç duyduğu yardım kendisine sağlanır.
Öte yandan işçinin gelişip gelişmediği, işletmeye ve işe uyum sağlayıp sağlamadığı, normal bir süre içinde ölçülenlere ulaşıp ulaşmadığı gözlem, görüşme ya da baş amirin görüşleri doğrultusunda denetlenmelidir.
Bu denetim sırasında gerekli düzeltmeler yapılır. İşe alışıp alışamayacağı, başarılı olup olmayacağı belirlenmeye çalışılır.
Değerlendirme, işçinin işe başladığı günden itibaren belirli aralıklarla yapılmalıdır. Bu eylem, haftalık, aylık ve yıllık değerlemeler biçiminde sürdürülür.

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: