Oryantasyon Değerlendirme Formu


Oryantasyon Değerlendirme Formu Örnek

Oryantasyon eğitim değerlendirme formunun genel amacı eğitim verilen işçinin işe adapte olup olmadığını ve performansını ölçmek için kullanılır. 

İşçilerin işe uyumlarının sağlanması zaman almaktadır. İşe alıştırma sırasında yeni işçiler birçok sorunla yüz yüze gelirler. Söz konusu oryantasyon programdaki planlı açıklamalar ve yönlendirme faaliyetleri niyetlendiği gibi tam olarak işlemeyebilir. Bu hususları denetlemek ve işe alıştırma eğitiminin etkinliğini belirlemek için yeni işçileri belirli aralıklarla değerlendirmek zorunludur. Yeni işçiyle yapılan görüşmeler aracılığıyla onun soruları yanıtlanabilir ve ihtiyaç duyduğu yardım kendisine sağlanır. Öte yandan işçinin gelişip gelişmediği, işletmeye ve işe uyum sağlayıp sağlamadığı, normal bir süre içinde ölçülenlere ulaşıp ulaşmadığı gözlem, görüşme ya da baş amirin görüşleri doğrultusunda denetlenmelidir. Bu denetim sırasında gerekli düzeltmeler yapılır. İşe alışıp alışamayacağı, başarılı olup olmayacağı belirlenmeye çalışılır. Değerlendirme, işçinin işe başladığı günden itibaren belirli aralıklarla yapılmalıdır. Bu eylem, haftalık, aylık ve yıllık değerlemeler biçiminde sürdürülür.

Aşağıda örnek bir oryantasyon aday değerlendirme formunu bulabilirsiniz. Sizde şirketiniz için buna benzer bir form hazırlayarak işe alışma sürecinde olan adayların son durumunu değerlendirebilirsiniz.


Oryantasyon Değerlendirme Formu Örnek 

http://www.dosyaupload.com/7c5


Saygılarımla

iKMania 


0 yorum: