Kritik Olay Değerlendirme Yöntemi

Kritik Olay Değerlendirmesi Yöntemi

Bu yöntemde değerleyici işçiyi işbaşında sürekli olarak yakından gözlemler ve kritik nitelik taşıyan işler ya da olaylar karşısındaki davranışlarını kayıt eder. Bunlar kişinin performansında yöneticini dikkatini çeken kritik olaylardır. Daha sonra yönetici, çalışana bu kritik olaylara ilişkin feedback verir. Sonuçta ast belirli durumlarda kendinden neler beklendiğini öğrenir. Uygulama alanı çok geniş değildir. Günümüzde bu yöntem uygulanmamaktadır. Bu performans değerlendirme yönteminin günümüzde uygulanacağı tek sektörler cafe, restaurant veya barlarda çalışan garsonlara uygulanabilir. Örnek olarak, restaurantta sipariş geç geldiği için garsona çıkışan müşteriye garsonun nasıl davrandığını gözlemler ve garson müşteriyle münakaşaya girdiğinde puan kırar ve feedback verir.

Bir çok olumsuz yönleri vardır. Çalışan kendini yöneticisi tarafından “sürekli izleniyor” hisseder tedirgin olur ve verimliliği düşer. Bu yöntemle performansı tam olarak sağlıklı ölçemez. Zaman alan ve maliyetli bir yöntemdir Ayrıca kritik olayların kişilerin performanslarına ne oranda etkili olduğunu belirlemek kolay değildir ve birçok değerledirme hatasını da barındırmaktadır.

Bu yöntemde kritik olayların önceden saptanmış olması gerekir. Örneğin, bir satış elemanının müşteriye davranışı, takım arkadaşlarıyla ilişkileri, olumlu ve olumsuz iş tutumları ele alınabilir.

Kritik olay yöntemiyle işgörenin değerlenmesinde, belirli bir dönem içinde işgören tutum ve davranışlarının izlenmesi söz konusu olduğundan değerlemenin daha objektif olması sağlanır; gözlemler sonucu elde edilen verilere göre olumsuz davranış ve olaylar ilgili işgörene iletilmekle onun olumlu gelişmesine ve eğitilmesine yardımcı olunur. Değerlendirilen kişiler devamlı gözlendiklerini bilerek tedirgin olabilirler. Bunun yanı sıra bu yöntemle kişiler arası performans farklılıklarını ortaya çıkarmak mümkün değildir. Bu yöntemle kişinin karakteri değil gerçek çalışması, eylem ve davranışları değerlendirilir.

Kritik değerlendirme yöntemi zaman alıcı ve maliyetli bir yöntemdir. Yöntemin başarısı için değerleyicinin iyi analitik becerileri olmalı ve düzgün ve dürüst tanımlar yapabilmelidir. Ayrıca kritik olarak nitelendirilecek olay ve davranışların seçimine de dikkat edilmelidir.

Kritik olay yöntemi ile geliştirilen bir değerlendirme formunun örneği aşağıda gösterilmiştir:

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: