Oryantasyon Eğitim SüreciOryantasyon Eğitim Süreci

Oryantasyon kısaca işe yeni alınan adayları en kısa sürede işe alıştırma programı şeklinde geçer. Oryantasyon planıyla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli noktada her şirkette aynı kalıp formatta program hazırlamak yerine işletmeden işletmeye hatta aynı işletmede departmandan departmana kadar farklı program hazırlanmalıdır. Yeni çalışanın işe başladığı gün, çok önemlidir. İlk karşılaştığı olaylar, kendisine karşı takınılan tavırlar, yeni çalışanın daha sonraki çalışma yaşamını etkileyebilecek nitelikte de olabilir. İlk gün meydana gelebilecek olumsuz bir olay, işletmenin bu yeni elemanını yitirmesine neden olabilir. Oysa işletme oldukça değerli zamanını harcayarak ve masrafta bulunarak istihdam ettiği çalışanını kaybetmek istemez, aksine örgüte kazandırılması için çaba gösterir. 

Oryantasyon işlevinin ana amaçlarından birisi de, yeni çalışanı yalnızlık ve beceriksizlik duygularından kurtarmaktır. Başka bir deyişle amaç, yeni çalışanın iş grubuna girmesini kolaylaştırmaktır. Bu yüzden, söz konusu kişinin kendisini evindeymiş gibi hissetmesini sağlamak ve onda “biz” duygusunu yaratmak gerekir. Etkili bir oryantasyon programıyla güvenlik, güven ve ait olma duygusu yaratarak, yeni çalışanların uyum sorunlarını azaltır. Böylece işçiler daha hızlı öğreneceklerinden işlerini daha iyi ifa edebilirler. Ayrıca böyle bir programla, yeni işçilerin örgüt değerlerine ve amaçlarına daha fazla bağlılık duymaları sağlanır. Öte yandan, programlı bir biçimde yeni işçiler ile örgütün birbirini tanımasına yardım etmek; yeni işçilerin işine verimli bir biçimde başlamasını sağlamak ve ihtiyacı olduğu desteği vermek suretiyle belirtilen duyguları ortadan kaldırmadaki yönetimin başarısı, işe alma döneminin ilk günlerindeki işten ayrılma olaylarının azalmasına neden olur. 

Diğer bir amaç ise, iş ve işletme ile ilgili bazı bilgilerin yeni işçilere verilmesidir. Böylece ilk günlerde, sonradan ortaya çıkabilecek sorunlar ve anlaşmazlıklar önlenmiş olur. Aksi takdirde, yeni işçilerin işe başladığı ilk günlerde bu bilgiler kendisine verilmezse söz konusu işçi, yöneticilerini amirlerini ve hatta iş arkadaşlarını sorularıyla sık sık meşgul eder.

Oryantasyon Programlarının Oluşturulmasında ve Yürütülmesinde Dikkat Edilecekler

-Her işletme kendi yapısına göre en uygun oryantasyon programını bulmak zorundadır.

-Oryantasyon süreci işletmeler açısından bir lüks veya formalite olarak algılanmamalıdır.

- Oryantasyon süreci işletmeye yeni alınan tüm personeli kapsamalıdır. Oryantasyon süreci grup olarak değil, tek tek ele alınmalıdır.

- Oryantasyon süreci birkaç günlük bir faaliyet değildir. En az 2 ay olması programın yerli yerine oturmasına yardımcı olur.

-Oryantasyon süreci çabalarının sürekli olması sistemin başarısı açısından zorunludur.

- Oryantasyon süreci yeni personeli öğrenmekten sorumlu tutması sistemin etkinliğini arttırır.

- Katılanları öğrenmekten sorumlu tutan bir oryantasyon süreci bu sorumluluğu yerine getiren kişileri de ödüllendirmesi gerekir. Program süreci sonunda katılanlara başarı belgesi verilmelidir.

-Oryantasyonlarda en büyük sorumluluk ilk amirlerde olmalıdır.

-Program yeni personeli öğrenmek istediği her konuda bilgili kılmalıdır.

- Elemanın göreve başladığı günden başlar, işten ayrılmasına kadar devam eden uzun vadeli bilgilendirme süreci, eğitimdir.

-Çalışanların yeni iş çevresiyle tanıştırılması ve bu çevreye adaptasyonu süreci, Çalışan Oryantasyonu olarak geçer.

- Bireyin yaptığı faaliyetlerle doğrudan ilgili rollerin toplamı, Rol Takımı’dır.

- Oryantasyon eğitimi programında yer alan işlerin ekonomik ve verimli biçimde uygulanması için gerekli koşulları sağlama ve devam ettirme çalışmalarına, Oryantasyon programının örgütlenmesi denir.

- Konferanslar, açık oturumlar, zaman tasarrufu sağlar.

- Verimlilik, Oryantasyonun işletmeler açısından en önemli etkisidir.

- Yeni personele işletme hakkında bilgi vermede en çok işletmeyi tanıtıcı yayınlar kullanılır.

- Başarısız bir oryantasyon programının işletme için yol açacağı en büyük sorun verimlilik düşüşü olur.


Saygılarımla,
iKMania


0 yorum: