2016 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları


2016 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

Merhaba. 2016 yılı için 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Ceza Tablosu aşağıdaki gibidir. Bu cezaları incelerken benim gözüme hemen şu çarptı belki sizinde dikkatinizi çeker.

İşçilere eşit davranmama ya da asgari ücretin eksik ödenmesi veya fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi veya yıllık izinleri kullandırtmama gibi işçilerin ‘’en temel hakları’’ gibi konulara çok komik tutarlarda çerez parası niyetine ceza kesilirken, İşkur’dan onaysız ‘’x gel sana iş buldum şu ilanı bir incele’’  diyemiyorsunuz. Yani millet işe girsin herkes çalışsın diye ilan paylaşıp yardımcı olmaya çalıştığınızda 17.ooo TL ceza yiyorsunuz. İlginç.

2016 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
YÜKÜMLÜLÜK
 MADDESİ
CEZA MADDESİ
CEZAYI GEREKTİREN FİİL
CEZA
 MİKTARI
5
99/a
İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.
141 TL
7
99/a
Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.
141 TL
8
99/b
Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.
141 TL
14
99/b
Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.
141 TL
28
99/c
İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.
141 TL
29
100
Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.
584 TL
30
101
İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.
2.212 TL
30
101
İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için.
2.212 TL
32
102/a
Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.
161 TL
39
102/a
Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.
161 TL
37
102/b
Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,
554 TL
38
102/b
Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.
584 TL
52
102/b
Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.
584 TL
41
102/c
Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.
285 TL
56
103
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.
285 TL
57
103
Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.
285 TL
59
103
İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.
285 TL
60
103
İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.
285 TL
63
104
Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.
1.560 TL
64
104
Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.
285 TL
68
104
Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.
1.560 TL
69
104
İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.
1.560 TL
71
104
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.
1.560 TL
72
104
18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.
1.560 TL
73
104
Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.
1.560 TL
74
104
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.
1.560 TL
75
104
İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.
1.560 TL
76
104
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.
1.560 TL
90
106
İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)
17.700 TL
92
107
İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.
14.160 TL
96/1
107
İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.
14.160 TL
96/2
107
İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.
14.160 TL
107/2
107/2
İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.
14.160 TL

  
Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: