Personel Özlük Dosyası ve İş Hukuku İlişkisi

Merhaba. Her yeni bir şirkette işe girdiğinizde sizden çarşaf çarşaf istenen tüm o belgelerin aslında bir amacı vardır. Bu evraklar firmalara, işçinin özelliğine ve işin niteliğine bağlı olarak değişebilse de temel olarak bazı evraklar personel dosyaları için olmazsa olmazdır. Yürürlükteki 4857 Sayılı İş Kanuna maddesine göre her çalışan için özlük dosyası tutma zorunluluğu getirilmiştir. Şirkette çalışan her çalışan için ayrı ayrı personel özlük dosyası tutma zorunluluğu bulunduğu için o belgelerin yasal amacı vardır. Yasada açıkça personel özlük dosyalarının şekli konusunda açıkça bir düzenleme yapılmamış, İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtlar şeklinde genel ifadelere yer verilmiştir. Bu belgelerin neler olduğu belirtilmemiştir. İşverenlerde herhangi bir yasaya aykırı olmamak için belgeleri çeşitlendirerek bu belgeleri isterler. Sonuçta özlük evraklarını eksiksiz olarak temin eden, düzenli ve güncel olarak saklayan işverenler; denetimler, yasalar ve davalar karşısında önemli avantajlar sağlarlar. Ayrıca işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, eksik tutan işveren veya işveren vekiline yasa gereği idari para cezası verilmektedir. 
4857 sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili metin.
İşçi özlük dosyası ;
MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.
 İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

Saygılarımla,
iKMania

0 yorum: