Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri - Star TeknikleriYetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri - Star Teknikleri

Yetkinlik bazlı mülakat tekniği olarak adlandırılan tekniğin bir diğer adı star tekniğidir. Bir diğer adıyla star’ın açılımı (s)ituation, (t)ask, (a)ction, (r)esult’tan oluşuyor. Yaşanmış olan bir olay üzerine yapılan konuşmada adayın karşılaştığı durum situation, üstlendiği görev task, yaptığı davranışlar action ve hareketlerinin yol açtığı sonuç result olarak konumlandırılıyor.

S- Situation / Durum: Daha önce karşılaştığınız bir zorluğu anlatın.
T - Task / Görev: Bu durumda ne yapmanız gerektiğini düşündünüz, neyi amaçladınız?
A - Action / Hareket: Neler yaptınız?
R- Result / Sonuç: Sonuçları ne oldu?

Tam star, sahte star, kısmi star olarak çeşitleri olan star tekniğinde; aday tüm durumlar hakkında bilgilendirme yapıyorsa tam star yaşadığı olay hakkında doğru bilgilendirme yapmıyorsa sahte star ve aday s,t,a ve r durumlarından herhangi birini eksik olarak belirtiyorsa kısmi star olarak adlandırılıyor.

Kısmi Star

Adayın anlatımında, s/t, a veya r'den herhangi biri eksiktir. Takip soruları ile eksik olan kısım tamamlanmalıdır. Sorulan soruların varsayımsal olmamasına, adayın gerçekten yasadığı bir örneği anlatmasını sağlayacak şekilde yöneltilmesine dikkat edilmelidir. Örneğin "yoğun stres altında nasıl çalışırsınız?" sorusu yerine "stres altında çalışmak zorunda kaldığınız bir duruma örnek verir misiniz?" sorusunun tercih edilmesi gerekir. Yönlendirici sorulardan da mutlaka kaçınılmalıdır.

Sahte Star

Adayın yasadığı durum hakkında doğru bilgiler anlatmaması ile ortaya çıkar. Olan şeyi değil olması gereken senaryoyu anlatır.

Tam Star

Aday yaşadığı olayla ilgili eksiksiz bilgilendirme yapıyorsa tam star olarak geçer.


Saygılarımla,
iKMania 

0 yorum: