Asgari Geçim İndirimi


Asgari Geçim İndirimi 
AGİ Nedir? (Asgari Geçim İndirimi)

Asgari geçim indirimi, devletin işçilerin ödediği gelir vergisinden indirim yapılarak net maaşa ekleme yapmasıdır.


Çalışanların evli, bekar olması, kaç çocuğa sahip oldukları gibi kriterler hesaplanarak agi bulunur. 

Asgari geçim indiriminden faydalanılabilmesi için öncelikle “aile durumu bildirimi formu” olarak adlandırılan belgenin doldurulması gerekir. Bu form doldurulurken yasal olarak çalışanın beyanı esastır ve işe ilk girişte doldurulup insan kaynakları birimine teslim edilmelidir. 

Asgari geçim bildirimi formu nasıl doldurulur?

Form temel olarak 3 bölümden oluşur. Formun birinci bölümünde çalışana, ikinci bölümünde eşe ve son bölümünde çocuklara ait bilgilerin girilmesi gerekir.

Birinci bölüm çalışanın kendisi ile ilgili bilgileri dolduracağı bölümdür. Bu bölümde öncelikle ilgili alanlara TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve ad soyad bilgileri yazılmalıdır. Eğer sgk numaranızı bilmiyorsanız önemli değil orasını boş bırakabilirsiniz. Bu kutucuğun altındaki bölüme de çalışılan yerdeki görev tanımı yazılmalıdır. Son olarak da medeni hal ile ilgili kutucuklardan birisi doldurularak birinci bölüm tamamlanmalıdır.

İkinci bölümde ise kişi evliyse ilk kutucuğa eşin adı ve soyadı yazılmalı ve ardından yandaki kutucuklardan eşin çalışıp çalışmadığı ile ilgili olan “çalışıyor” veya “çalışmıyor” kutucuklarından uygun olanın altındaki kutucuk işaretlenmelidir. Eş çalışmıyor ve herhangi bir geliri de yok ise “geliri olmayan” kutucuğu işaretlenmeli, çalışmayan eşin düzenli bir geliri varsa da “geliri olan” kutucuğunun altındaki alan işaretlenmeli ve ardından hemen yandaki kutucuğa gelirin kapsamı ile ilgili kısa bir açıklama yazılmalıdır.

Son bölümde de her sıraya bir çocuk olacak şekilde çalışanla birlikte oturan ve onun tarafından bakılan çocuklarının adları ve soyadları yazılmalıdır. Adlarının yazıldığı kutucukların yanlarındaki kutucuklara ise sırasıyla çocukların TC kimlik numaraları, doğum tarihleri, cinsiyetleri, baba adları ve anne adları yazılmalıdır. Sonraki kutucukta ise öz, üvey, evlat edinilmiş, nafakası alınan veya anne babasını kaybetmiş torun şeklinde çocukla ilgili olarak uygun bilgiler yazılmalıdır. Sonraki kutucuklara da eğitimleri devam eden çocuklarla ilgili olarak sırasıyla çocuğun en son okuduğu okula kayıt tarihi, okulunun adı ve sınıfı yazılmalı, çocuk ile ilgili özel bir durum varsa da en son kutucukta bu durum belirtilmelidir.

Form tükenmez kalemle doldurulmalıdır. Tüm bölümler doğru şekilde doldurulduktan sonra çalışan formun altındaki bölüme adını soyadını ve formu doldurma tarihi yazarak imzalamalıdır. 

AGİ kimleri kapsar?


Agi kişiyi bağlar. Çalışmıyorsa eşinizi, okuyorsa 25 yaşına kadar okumuyorsa 18 yaşına kadar 5 çocuğu kapsar. Nişanlılık, sözlülük yasal eş kapsamına girmez.

Çocuklar sgk’da kime bağlıysa agi ödemesini de o alır. 

Boşanma durumunda kişiler bekar kapsamındadır. çocukların vekaleti kimdeyse agi ödemelerini o alır.


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU
AYLIK TUTAR
BEKAR
123,53 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
123,53 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU
142,05 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU
160,58 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU
185,29 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU
197,64 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU
209,99 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
148,23 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
166,76 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
185,29 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU
209,99 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU
209,99 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU
209,99 TL

Saygılarımla,

iKMania
0 yorum: